gemeenteraad

College teruggefloten na bezuinigingsplan leerlingenvervoer

NIEUWKOOP – De bezuiniging op het leerlingenvervoer in Nieuwkoop gaat voorlopig niet door. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven niet alleen te kijken naar de kosten, maar eerst alle voor- en nadelen in beeld te brengen. Pas dan kan een goed besluit over een nieuwe verordening leerlingenvervoer genomen worden.

Pien Schrama gaf namens de MPN aan dat er te eenzijdig is gekeken naar een versobering van de regeling rond het leerlingenvervoer. De mogelijke sociale effecten van de aanpassingen zijn door het college niet in beeld gebracht. De gemeenteraad stemde daarom niet in met het collegevoorstel.

Als discussiepunt bracht Schrama de voorgestelde regeling naar voren om kinderen van 10 jaar en ouder in principe met openbaar vervoer of fiets te laten reizen. Verder werd het schrappen van het vervoer naar een tweede adres, bijvoorbeeld een logeerhuis of opvang, als kritiekpunt naar voren gebracht. De uitwerking van deze aanpassingen kunnen voor zowel kinderen als ouders zeer nadelig zijn.

De gemeenteraad vindt dat eerst alle voor- en nadelen in beeld gebracht moeten worden en niet alleen de financiële consequenties. Pas dan kan een goed besluit over een nieuwe verordening leerlingenvervoer genomen worden.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.