taxi, wmo, gemeente, passagier, CCV

Inkomensgrens voor CCV-vervoer gemeente Hardenberg

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg gaat bezuinigen op de wmo-voorzieningen. Een maatregel is het instellen van een inkomensgrens voor gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CCV).

Een maximale inkomensgrens van 1,5 maal het netto norminkomen wordt ingevoerd voor het CVV en bij een financiële tegemoetkoming voor gebruik eigen auto of taxi. De gemeente gaat er vanuit dat voor mensen met een inkomen boven deze grens het bezit en gebruik van een eigen auto gebruikelijk is.

Dit betekent dat mensen met een inkomen boven deze grens geen aanspraak meer kunnen maken op een Wmo-vervoerspas of een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto of een taxi.

De bezuiniging is volgens de gemeente noodzakelijk omdat  het rijk snijdt in Wmo budgetten. “Ook neemt het beroep op Wmo voorzieningen toe door vergrijzing en groei van het aantal alleenstaanden en het schrappen van vormen van begeleiding in de AWBZ”, aldus de gemeente Hardenberg.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.