boordcomputer, taxi, subsidie

Contractvervoerders langer tijd inbouw Boordcomputer Taxi

DEN HAAG – Taxi’s die alleen gebruikt worden voor contractvervoer krijgen langer de tijd een Boordcomputer Taxi in te bouwen. Moeten ‘normale’ taxi’s volgens planning per 1 oktober 2011 binnen 24 maanden over het apparaat beschikken, contractvervoerders hebben 40 maanden de tijd. Dat blijkt uit de ‘Tijdelijke Regeling Subsidie Boordcomputer Taxi’.

Omdat contractvervoerders soms taxi’s afstoten aan het einde van een langlopend contract, is nu door minister Schultz van Infrastructuur en Milieu voor hen de overgangsperiode verlengd. Zo hoeven contractvervoerders geen forse investeringen te doen voor een taxi die nog slechts korte tijd in gebruik is. Ook wordt zo voorkomen dat subsidiegelden nodeloos verspild worden.

Subsidieregeling

Indien de geplande invoering van 1 oktober 2011 doorgaat moet de taxi-ondernemer echter wel voor 1 oktober 2013 besloten hebben de taxi’s binnen 18 maanden weg te doen. Wil hij achteraf toch nog een Boordcomputer Taxi inbouwen, komt hij niet meer voor de subsidieregeling in aanmerking. Die bedraagt 600 euro en geldt alleen voor een eerste inbouw tijdens de overgangsperiode van 24 maanden. Dat betekent dat de boordcomputer voor het aflopen van de subsidieregeling geactiveerd moet zijn.

De aanvraag kan pas ingediend worden nadat de boordcomputer is geactiveerd. De subsidie wordt verstrekt onder een aantal voorwaarden. Het voertuig moet bij de RDW als taxi geregistreerd staan, de boordcomputer taxi moet niet eerder geactiveerd zijn, de boordcomputer heeft een typegoedkeuring en de taxi is niet eerder voorzien van een geactiveerde boordcomputer.

Leasecontract

Het geld wordt alleen betaald aan de kentekenhouder. Indien een taxi-ondernemer niet de kentekenhouder is van (een deel van) zijn wagenpark, bijvoorbeeld in geval van een leasecontract, dan moeten hij en zijn contractspartij afspraken maken over de onderlinge verrekening.

Taxi’s waarvoor de subsidie wordt ontvangen, mogen de eerstvolgende twaalf maanden bedrijfsmatig uitsluitend ingezet worden voor taxivervoer. De betaling van de subsidie heeft binnen 4 weken na goedkeuring plaats. De goedkeuring duurt maximaal 8 weken vanaf de aanvraag. De subsidie-aanvraag kan tot uiterlijk twee maanden na het aflopen van de regeling ingediend worden, dus voor 1 december 2013.

Taxi-ondernemers die een gebruikte auto kopen, doen er dus verstandig aan vooraf bij de RDW vast te stellen of er eerder een boordcomputer in de taxi is geactiveerd. Een subsidieplafond is niet ingesteld. Dat betekent dat iedereen die aan de voorwaarden voldoet de tijdelijke subsidie krijgt toegewezen. De Boordcomputer Taxi wordt onder meer geleverd door Quipment.

Bart Pals

Lees ook: De Boordcomputer Taxi: rittenstaat en werkmap 2.0

Lees ook: Boordcomputer Taxi wordt per oktober 2011 ingevoerd

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Contractvervoerders langer tijd inbouw Boordcomputer Taxi”

Geert|02.12.10|16:12

Dit is een hele goede regel. Nu hoeven we niet nodeloos computers in te bouwen voor bussen die we gebruiken bij een contract die we straks wellicht niet meer hebben. En dus voor veel geld onnodig boord computers in hebben laten bouwen.

A.Urban|05.12.10|14:49

Hierboven staat: geen forse investeringen doen voor contract vervoerders,
Onnodige investeringen zouden ook moeten gelden voor de overige vervoerders !
Bovendien worden niet alleen taxibusjes maar alle taxi,s vervangen na verloop van tijd.

Even voor de duidelijkheid en voor wie dit niet weet een paar gegevens op een rij.

Op de Taxibeurs in Houten is bij benadering bekend geworden wat de boordcomputer gaat kosten.

1 Een instapmodel legt alleen de afgelegde weg, de accu spanning en contact stand
automatisch vast.

Kan een instapmodel een ritstaat uitprinten: ja, echter zonder in en uitstap adres , dit zijn
coordinaten, dus getallen. Dit is ook bij de bon voor de passagier zo !
Welke klant gereden is, enz, enz, welk adres?, staat niet op de ritstaat!
Ook voor contract vervoer geldt dit, wat al vaak verhuur per zitplaats is, dat dit allemaal per
klant ingevoerd moet gaan worden.
Op een ritstaat uit een instapmodel is het achteraf ondoenlijk ritten op te zoeken.

2 Een compleet model kan alles geautomatiseerd doen, dan spreek je werkelijk over een
geautomatiseerde boordcomputer !

Ik wijs er hierbij ook nog even op wat in de Taxigids 2009 van K.N.V. Taxi staat:
De B.C.T. die I.V.W. zo graag wil moet aansluiten bij apparatuur die al in de Taxisector
wordt gebruikt . Noodzaak is geen extra”doos of kast” voor te schrijven, omdat men er
toen vanuit ging dat het anders veel te duur zou worden.

Op de beurs in Houten waren ook geluiden te horen dat over 5 jaar alles geautomatiseerd
moet zijn, daar met de hand invoeren bezwaarlijk is, wat zou betekenen dat wie een instap-
model heeft aangeschaft wederom moet investeren in een compleet model !

Investeren in een B.C.T. die I.V.W wil is geldverspilling ten top .

loek|08.05.11|16:51

is heel mooi die boorcomputer.
Maar in de pratijk zie je vaak dat veel chauffeur. die niet weten hoe zo ding werk.
Omdat veel bedrijven zijn die geen tijd neemen om de chauffers uit te leggen.
En vaak zie je ook als het via internet gaat dat die vaak eruit liggen.
Het zal mooi zijn als er informatieboekje bij zullen zitten met informatie voor de schauffers