offerte, inschrijving, berekening

Strategisch inschrijven bij aanbestedingen voor de taxi

Een aanbestedingsprocedure zit vol valkuilen, maar ook kansen. Een slimme prijsstelling bij taxi-aanbestedingen zorgt ervoor de je de tender wint en toch genoeg winst kunt maken. Deze week deel 1: Strategisch inschrijven.

Strategisch inschrijven betekent dat een taxibedrijf zijn aanbieding dusdanig opstelt, dat hij volgens de gunningscriteria maximaal scoort.

Aanbestedingsrecht

“Strategisch inschrijven is in uitgangspunt toegestaan, maar is wel aan grenzen gebonden”, vertelt advocaat aanbestedingsrecht mr. Joost van de Wetering van KienhuisHoving in Enschede tijdens de cursus ‘Aanbestedingen op de Nederlandse Taximarkt’ van TenderGuide.

Als een taxibedrijf strategisch inschrijft, berekent hij niet de daadwerkelijke kostprijs per onderdeel door. Hij kijkt dan waar hij verlies moet rekenen en bovenal winst kan pakken. “De kunst van een  goede offerte opstellen is niet de goedkoopste zijn, maar de goedkoopste líjken”, doceert Ruud Dusseldorp.

Bestek

De gemeente kan bijvoorbeeld een bestek uitschrijven waarbij voor de uiteindelijke gunning de prijs voor rolstoelbussen relatief zwaar meeweegt. Als een taxibedrijf weet dat er weinig kinderen rolstoelafhankelijk zijn, kan hij van die kennis profiteren door de rolstoelbus heel goedkoop te maken en het tarief voor gewone taxibussen hoger te zetten.

Hij is daarmee uiteindelijk niet de goedkoopste, maar kan wel hiermee de tender winnen. En daarbij ook nog eens een goede boterham verdienen tijdens de contractperiode.

Gunning

Het bestek kan echter wel beperkingen opleggen aan de cijfers die voor de formules bij de puntentelling worden gebruikt. Bijvoorbeeld door te stellen: “Tarieven dienen redelijk en marktconform te zijn en niet €0 of bijvoorbeeld €0,01.”

Daarnaast mag de gunningssystematiek niet oneigenlijk gebruikt worden. Strategisch inschrijven biedt dus mogelijkheden, maar je moet wel goed weten hoever je kunt gaan.

“Dat betekent dat je moet kunnen uitleggen waarom jouw opgegeven prijs zo laag is”, zegt Van de Wetering. “Pas daarom erg op met negatieve of erg lage prijzen. Ook als er daarvoor geen verbod in het bestek staat.”

Bart Pals

Lees ook: Aanbestedingen voor de taxi: Doe een geldige inschrijving

Meer informatie over de derde cursus ‘Aanbestedingen op de Nederlandse Taximarkt’ van TenderGuide op maandag 6 juni in Epe.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.