gemeenteraad

Zwolle wil meer handhaving afspraken leerlingenvervoer

ZWOLLE – Een deel van de Zwolse gemeenteraad vindt dat de wethouder bij de nieuwe aanbesteding interlokaal leerlingenvervoer strengere kwaliteitsnormen en meer handhavingsmogelijkheden moet eisen aan de nieuwe vervoerder.

Doel van de ChristenUnie en SP: duidelijkere omschrijving van de kwaliteitsnormen voor de vervoerder, verplichte scholing voor chauffeurs en begeleiders en een betere beoordelingssystematiek waarbij ook ouders betrokken worden.

Boetes

De SP vindt bovendien dat de gemeente niet alleen strengere eisen moet stellen, maar ook vaker boetes moet kunnen uitdelen als die eisen door de vervoerder niet worden gehaald. Bijvoorbeeld als de busjes niet vaak genoeg op tijd rijden of als de maximale reistijd vaker dan afgesproken wordt overschreden.

De wethouder heeft toegezegd de aanbevelingen van de raad mee te nemen bij de aanbestedingsprocedure, zo meldt de Stentor.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.