Regiotaxi, Gelderland, taxi, taxichauffeur

Budget voor Regiotaxi Gelderland blijft; aanbesteding volgt

ARNHEM – De Regiotaxi Provincie Gelderland kan worden aanbesteed voor de periode 2013-2015. Gedeputeerde Staten heeft opnieuw budget hiervoor vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende gemeenten wordt vernieuwd voor de nieuwe contractperiode met een optie tot verlenging van driemaal een jaar.

De provincie is tevreden over de huidige Regiotaxi Gelderland die op 1 januari 2007 van start is gegaan.

Regiotaxi

De Regiotaxi Gelderland heeft 60.000 pashouders en maakt 135.000 ritten per jaar in de regio’s Achterhoek, De Vallei, Rivierenland, Noord Veluwe en IJsselstreek. De gemeenten Apeldoorn en Putten overwegen deel te gaan nemen aan Regiotaxi Gelderland en de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook te ondertekenen.

De provincie is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de regiotaxi. Voor mensen met een indicatie kopen de gemeenten vervoer in bij de provincie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De bijdrage van de provincie aan de WMO-zone verschilt nu per regio. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt dit gelijk getrokken.

WMO-bijdrage

Als enige provincie heeft Gelderland geen maximum gesteld aan de WMO-bijdrage. In de nieuwe overeenkomst wordt wel een bandbreedte van 10% opgenomen om de vinger aan de pols te houden. Als het afgesproken inkoopvolume met een hoger percentage wordt verschreden treden provincie en gemeenten in overleg over de te nemen maatregelen.

Provinciale Staten moet de definitieve meerjarenbegroting goedkeuren in haar vergadering van 29 juni. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt na vaststelling Gedeputeerde Staten en de afzonderlijke gemeenteraden na de zomer ondertekend en gaat 1 januari 2013 in.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.