leerlingenvervoer, taxi, schoolvervoer

Lingerwaard en Overbetuwe bezuinigen op leerlingenvervoer

ELST/ BEMMEL – De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe gaan met ingang van het schooljaar 2012/2013 sterk bezuinigen op het leerlingenvervoer. Er wordt een adviesraad gevormd om te kijken op welke manier de kosten omlaag gebracht kunnen worden.

De kosten van het taxivervoer zijn de laatste jaren flink gestegen omdat er steeds meer kinderen gebruik van maken. Om deze kosten omlaag te brengen denken de gemeenten aan het niet meer volledig vergoeden van de kosten. Bovendien zal eerder een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van ouders en kinderen.

Adviesraad leerlingenvervoer

Voor de ontwikkeling van dit beleid zal een adviesraad worden gevormd waar gemeente, ouders, kinderen maar ook scholen en vervoerders een plek in hebben.

 De toename van het gebruik van de regeling leerlingenvervoer is vooral te zien bij de kinderen met gedragsproblemen. Die maken veelal gebruik van aangepast vervoer (taxi’s of taxibusjes), dat hoge kosten met zich meebrengt. Datzelfde aangepast vervoer is met 90 procent van het totale gebruik de grootste kostenpost.

In Overbetuwe maken dit schooljaar 384 kinderen gebruik van de regeling, in Lingewaard zijn dat er 250. In 2008 waren dat er respectievelijk 366 en 201. De kosten zijn in die jaren gestegen van 770.000 euro naar 950.000 euro, zo meldt de Gelderlander.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.