regiotaxi, deeltaxi, tarief

Halderberge wijzigt tarief deeltaxi voor sociaal begeleiders

HALDERBERGE – Gemeente Halderberge verhoogt het tarief voor sociaal begeleiders van mensen met fysieke of psychische problemen in tweemaal het Wmo-tarief: 1,10 per zone. Dit geldt niet voor begeleiders van mensen die om medische redenen begeleid moeten worden. Zij kunnen nog steeds gratis meereizen.

Eerst wilde het college van B en W van Halderberge het tarief voor sociaal begeleiders gelijkstellen aan het vrije reizigerstarief om de kosten beheersbaar te krijgen. Gebleken is echter dat door de deelnemende gemeenten verschillende tarieven werden gehanteerd.

Wijziging prijs

Verder worden per 1 juli langere ritten duurder. Het aantal strippen waarvoor het `normale’ tarief geldt, wordt beperkt tot zes. Hiermee zijn vijf zones te bereizen. Dit is ruim twintig kilometer.

Afhankelijk van de deeltaxipas, is het normale tarief het Wmo-tarief van EUR 0,55, het seniorentarief EUR 1,35 of het vrije reizigerstarief van EUR 1,70. Binnen het vervoerstarief van Deeltaxi West-Brabant kan men langere ritten blijven maken, maar dan wordt er voor de volgende strippen fors meer betaald, namelijk EUR 4,25 per stuk.

Ziekenhuis

Het doorreistarief geldt voor alle reizigersgroepen en is kostendekkend. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de bezoeken aan de Amphia-Ziekenhuizen. Het blijft mogelijk om deze ziekenhuizen tegen het goedkopere tarief te blijven bezoeken.

Scootmobielen kunnen alleen meegenomen worden als daar een medische indicatie voor is. Dit verandert niet.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.