school, speciaal onderwijs, Almere

Gemeente Almelo en scholen akkoord over leerlingenvervoer

ALMELO – Scholen in Almelo mogen voortaan meepraten over de toekenning van het leerlingenvervoer. Maar dan mag de gemeente kritisch kijken op de mogelijkheden van leerlingen om op eigen kracht naar school te komen. Dat compromis hebben beide partijen bereikt.

De afspraken zullen worden vastgelegd in een convenant, is afgesproken.

Budget

Het voorstel van Hans Meuzelaar, bestuurder van het katholieke schoolbestuur Quo Vadis, om in ruil voor nog meer zeggenschap het risico van een overschrijding van het beschikbare budget bij de scholen te leggen, haalde het niet. Dat risico blijft bij de gemeente Almelo. Wel nemen de scholen zich voor samen met de gemeente te proberen binnen het budget te blijven.

Leidraad voor de regeling blijven de criteria zoals die worden gehanteerd door het adviesbureau SCIO Consult. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook gekeken naar gedragsproblematiek die het voor bepaalde leerlingen onmogelijk maakt zelfstandig naar school te gaan.

Het gaat met name om leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.