schoolvervoer, leerlingenvervoer, taxi

SP Zwolle komt met aanbevelingen leerlingenvervoer

De SP in Zwolle heeft een rapport uitgebracht met voorstellen en aanbevelingen voor het het leerlingenvervoer. Hierbij moeten scholen een centrale rol krijgen. Ook moeten gemeenten veel meer controle uitoefenen op de kwaliteit van het vervoer.

De kosten voor het leerlingenvervoer kunnen volgens de SP worden verlaagd door samen te werken met andere gemeenten.

Regionaal aanbesteding

De partij pleit met name voor regionaal aanbesteden, beter contact tussen de partijen en vindt dat scholen het meldpunt moeten zijn voor klachten. Verder vindt de SP het overbodig dat ouders ieder jaar opnieuw moeten aantonen in aanmerking te komen voor het leerlingenvervoer.

Op aanraden van de SP gaat het stadsbestuur in Zwolle ook de financiële gevolgen in kaart brengen van de invoering van het passend onderwijs voor het leerlingenvervoer.

Kosten

De aanbesteding viel verder veel hoger uit (20%) dan verwacht, alleen al voor het halve jaar van 2010 moest 95.000 euro meer betaald worden dan het voorgaande jaar. Daarnaast bleek het nieuwe systeem nogal wat opstartkosten te hebben, waardoor in 2010 de invoering alleen al 125.000 euro heeft gekost, met name aan externe inhuur.

Voor de taxibedrijven heeft de SP de volgende adviezen opgesteld:

  • Stel steeds één chauffeur per school aan als ‘taxicoördinator’ zodat de school direct een vast aanspreekpunt heeft en niet via de centrale moet werken.
  • Zorg zoveel mogelijk voor vaste chauffeurs op ritten: dit is cruciaal voor een deel van de kinderen in de doelgroep en kan gedragsproblemen voorkomen.
  • Zorg dat alle kinderen een vaste plaats hebben in de bus.
  • Probeer bij het vervoer zoveel mogelijk kinderen van vergelijkbare leeftijd bij elkaar te plaatsen.
  • Vermijd het gebruik van een touringcar. Als dit niet anders kan, zorg dan voor afdoende en geschoolde begeleiders náást de chauffeur.
  • Organiseer periodiek een groepsoverleg met scholen en ouders om eventuele problemen te bespreken.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.