leerlingenvervoer, schooltaxi

KNV Taxi: Verhoging kilometergrens niet altijd toegestaan

Gemeentes kunnen niet zomaar de kilometergrens wijzigen in het leerlingenvervoer als dit niet is opgenomen in het lopende vervoerscontract. Het gaat namelijk om een te belangrijk onderdeel van de inschrijving bij een taxi-aanbesteding. Dat meldt brancheorganisatie KNV Taxi.

Een groot aantal Nederlandse gemeenten verhoogt op dit moment de kilometergrens uit bezuinigingsoogpunt. “Als de mogelijkheid tot wijzigingen wel in het contract is opgenomen, is ook nog maar zeer de vraag of het dan wel zomaar mag”, licht Hubert Andela, secretaris KNV Taxi, toe.

“Onze stelling is dat zelfs dan de wijzigingen redelijk behoren te zijn. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een redelijke termijn van aankondiging van de wijzigingen, zodat de ondernemer in staat is om zijn kostenniveau aan te passen. En/of er moet ook een verhoging zijn voorzien van de betaling per km per leerling, om de resulterende iets hogere kosten redelijkerwijs te vergoeden.”

Kilometergrens

“Als een taxibedrijf in de situatie zit dat een gemeente de kilometergrens wijzigt, is het dus verstandig om na te gaan of deze mogelijkheid in het vervoerscontract staat en zo ja, of het een wezenlijke wijziging betreft”, adviseert Andela de KNV Taxi-leden. “Als de gemeente inderdaad fout zit, zou u mogelijk nakoming van de overeenkomst kunnen eisen en afdwingen.”

Slechts een niet-substantiële wijziging die redelijk, niet wezenlijk en niet schadelijk is voor de vervoerder is toegestaan. Dat betekent wanneer een verhoging van de kilometergrens leidt tot een forse daling van het aantal passagiers, de vervoerder een redelijke kans heeft naleving van de voorwaarden zoals opgesteld bij de aanbesteding juridisch af te dwingen. Zijn kosten/baten-plaatje wijzigt immers wezenlijk.

Bestek

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een voorwaarde met name substantieel is wanneer het een bepaling betreft die, indien zij in de aankondiging van de opdracht van het bestek had gestaan, de inschrijvers in staat zou hebben gesteld een aanzienlijk andere offerte in te dienen. Een een wijziging van een lopende overeenkomst met betrekking tot een overheidsopdracht moet worden aangemerkt als ‘wezenlijk’, indien:

1. voorwaarden worden ingevoerd die bij het aangaan van de overeenkomst zouden hebben geleid tot: 
a. toelating van andere inschrijvers dan de oorspronkelijke, of; 
b. de keuze voor een andere offerte dan de oorspronkelijke,

2. sprake is van een belangrijke mate van uitbreiding van de oorspronkelijk afgesproken diensten;

3. het economisch evenwicht van de overeenkomst verschuift in het voordeel van de opdrachtnemer.

Bart Pals

Lees ook: Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “KNV Taxi: Verhoging kilometergrens niet altijd toegestaan”

John Tabbers|04.08.11|15:05

Ik vraag mij af het effekt wel zo ernstig is als aangegeven: uitgaande van de feitelijke postcodegegevens en de relatie tussen passagierswoonplaats en bestemmingslocatie verwacht ik dat de uitkomst van een passagiers-/vervoersanalyse aantoont dat er na uitbreiding van de door de aanbesteder gestelde km-grens er sprake zal zijn van een afnemende feitelijke km-uitbreidingsaantal. Dit vereist wel het opstellen van een gedetailleerd rekenmodel.

KNV Taxi: Verhoging kilometergrens niet altijd toegestaan | TaxiPro
leerlingenvervoer, schooltaxi

KNV Taxi: Verhoging kilometergrens niet altijd toegestaan

Gemeentes kunnen niet zomaar de kilometergrens wijzigen in het leerlingenvervoer als dit niet is opgenomen in het lopende vervoerscontract. Het gaat namelijk om een te belangrijk onderdeel van de inschrijving bij een taxi-aanbesteding. Dat meldt brancheorganisatie KNV Taxi.

Een groot aantal Nederlandse gemeenten verhoogt op dit moment de kilometergrens uit bezuinigingsoogpunt. “Als de mogelijkheid tot wijzigingen wel in het contract is opgenomen, is ook nog maar zeer de vraag of het dan wel zomaar mag”, licht Hubert Andela, secretaris KNV Taxi, toe.

“Onze stelling is dat zelfs dan de wijzigingen redelijk behoren te zijn. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een redelijke termijn van aankondiging van de wijzigingen, zodat de ondernemer in staat is om zijn kostenniveau aan te passen. En/of er moet ook een verhoging zijn voorzien van de betaling per km per leerling, om de resulterende iets hogere kosten redelijkerwijs te vergoeden.”

Kilometergrens

“Als een taxibedrijf in de situatie zit dat een gemeente de kilometergrens wijzigt, is het dus verstandig om na te gaan of deze mogelijkheid in het vervoerscontract staat en zo ja, of het een wezenlijke wijziging betreft”, adviseert Andela de KNV Taxi-leden. “Als de gemeente inderdaad fout zit, zou u mogelijk nakoming van de overeenkomst kunnen eisen en afdwingen.”

Slechts een niet-substantiële wijziging die redelijk, niet wezenlijk en niet schadelijk is voor de vervoerder is toegestaan. Dat betekent wanneer een verhoging van de kilometergrens leidt tot een forse daling van het aantal passagiers, de vervoerder een redelijke kans heeft naleving van de voorwaarden zoals opgesteld bij de aanbesteding juridisch af te dwingen. Zijn kosten/baten-plaatje wijzigt immers wezenlijk.

Bestek

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een voorwaarde met name substantieel is wanneer het een bepaling betreft die, indien zij in de aankondiging van de opdracht van het bestek had gestaan, de inschrijvers in staat zou hebben gesteld een aanzienlijk andere offerte in te dienen. Een een wijziging van een lopende overeenkomst met betrekking tot een overheidsopdracht moet worden aangemerkt als ‘wezenlijk’, indien:

1. voorwaarden worden ingevoerd die bij het aangaan van de overeenkomst zouden hebben geleid tot: 
a. toelating van andere inschrijvers dan de oorspronkelijke, of; 
b. de keuze voor een andere offerte dan de oorspronkelijke,

2. sprake is van een belangrijke mate van uitbreiding van de oorspronkelijk afgesproken diensten;

3. het economisch evenwicht van de overeenkomst verschuift in het voordeel van de opdrachtnemer.

Bart Pals

Lees ook: Taxibedrijven dupe van plotseling verhogen kilometergrens

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “KNV Taxi: Verhoging kilometergrens niet altijd toegestaan”

John Tabbers|04.08.11|15:05

Ik vraag mij af het effekt wel zo ernstig is als aangegeven: uitgaande van de feitelijke postcodegegevens en de relatie tussen passagierswoonplaats en bestemmingslocatie verwacht ik dat de uitkomst van een passagiers-/vervoersanalyse aantoont dat er na uitbreiding van de door de aanbesteder gestelde km-grens er sprake zal zijn van een afnemende feitelijke km-uitbreidingsaantal. Dit vereist wel het opstellen van een gedetailleerd rekenmodel.