leerlingenvervoer

Afwijzingen leerlingenvervoer Oss toch weer in taxi

OSS – De gemeente Oss gaat extra onderzoek doen naar aanleiding van bezwaren die zijn ingediend tegen de afwijzing van een aantal aanvragen voor leerlingenvervoer. Ouders die bezwaar hebben gemaakt tegen de nieuwe verordening leerlingenvervoer, krijgen van de gemeente Oss tijdelijk ‘het voordeel van de twijfel’.

Gebleken is dat bij de behandeling van een deel van die aanvragen niet alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd.

Onderzoek

Besloten is om gedurende het onderzoek de kinderen om wie het gaat tijdelijk vervoer toe te kennen. Wie geen bezwaar heeft gemaakt maar in een soortgelijke situatie verkeert, krijgt ook het aanbod dat Oss alsnog onderzoek doet.

Tot nu toe zijn er bij de gemeente 15 bezwaren ingediend tegen besluiten van het college over het niet toekennen van leerlingenvervoer. Op 1 juni is in Oss de nieuwe verordening leerlingenvervoer in werking getreden. Aan die verordening worden de nieuwe aanvragen getoetst.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.