Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS)

VWS: ‘Financiële bovengrens Valys-vervoer per taxi bereikt’

Het Valys-contract met Connexxion is voor de laatste keer binnen de voorwaarden van het huidige contract verlengd tot 1 april 2013. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil ondertussen een ‘herbezinning’ van het Valys-vervoer, omdat de jaarlijkse kosten voor deze vervoersvoorziening te hoog zouden worden.

Of het huidige contract vervolgens opnieuw wordt aanbesteed in 2013, is nog maar de vraag. In oktober hoopt de staatssecretaris meer duidelijk te scheppen.

Valys

“Valysvervoer is oorspronkelijk bedoeld als de schakel tussen huis en toegankelijk OV. Gaandeweg is de vervoersvoorziening uitgegroeid tot een ‘van deur tot deur-voorziening, met alle stijgende kosten van dien”, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De kosten van Valys zijn gestegen van 26 miljoen euro in 2004 tot 60 miljoen euro in 2010, vooral door een toenemend aantal pashouders. De staatssecretaris vindt dat het OV toegankelijker moet worden voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zodat het reizen daarmee gestimuleerd kan worden.

Kosten

Het is volgens de minister niet mogelijk de trend van kostenstijgingen van de afgelopen jaren door te zetten. “Het huidige budgettaire kader is de financiële bovengrens van wat de voorziening in de toekomst mag kosten”, kondigt Veldhuizen van Zanten aan.

Het ministerie gaat bekijken of het vervoer gedecentraliseerd kan worden naar provincie of gemeente. Mocht dat gebeuren, dan wil VWS de kwaliteit proberen te waarborgen door wettelijke minimumeisen in te voeren of gemeenten verplicht te stellen gebruik te maken van de handboeken.

Aanbesteding

Valys is het sociaalrecreatief, bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het huidige contract is in 2006 gegund aan Connexxion na een openbare Europese aanbesteding.

De klanttevredenheid van het vervoer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2007, 2008 en 2009 lag het totaalcijfer voor klanttevredenheid op respectievelijk een 7,1, een 8,0 en een 8,5. In 2010 is dit cijfer verder gestegen naar een 8,6; een record.

Connexxion verzorgt het vervoer en organisatie daarvan (ritverdeling, klantenservice, klachtafhandeling en communicatie) en maakt voor het vervoer ook gebruik van onderaannemers.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “VWS: ‘Financiële bovengrens Valys-vervoer per taxi bereikt’”

Dick|25.08.11|11:04

Deze regeling afschaffen zou voor de gebruikers een regelrechte ramp zijn naast alle bezuinigingen die de gebruikers van Valys nu al treffen. Een verhoging van de kilometerprijs van 18 cent naar bijvoorbeeld 25 cent is ook fors, maar beter dat dan het volle pond voor een rit te moeten betalen, zo blijft ’t nog betaalbaar.
Daarnaast lijkt het me ook redelijk van verzekeringsmaatschappijen om te kijken of zij iets kunnen betekenen voor deze doelgroep. (Misschien in een aanvullende verzekering?)

jaap hartsuiker|25.08.11|20:51

Deze regeling wijzigen lijkt mij een betere oplossing, pas de tarieven voor vervoer aan en laat de klant iets meer betalen. De klanten die echt afhankelijk zijn van de valys taxi of rolstoel taxi hebben er best wat voorover. Ook moeten de taxi bedrijven beter samen werken dan kan het vervoer gewoon doorblijven gaan hoe langer de rit hoe kleiner de eigen bijdrage rijdt men alleen korte afstanden reken dan bv openbaar vervoertarief

Zandt|01.09.11|16:49

Wegens suc6 sluiten ? Een enorm hoge score voor het Taxibedrijf !

OV moet meer maaatwerk leveren ?
Dan mag je bij iedere Bushalte wel een hulpverlener plaatsen en bij ieder Treinstation wel 10 !
Kost de mindervalide ook helemaal geen tijd om in en uit bus te komen……
Moesten Bussen en Treinen nou op schema rijden en op tijd komen ?

Jan|13.11.11|19:01

Valys vervoer een grote onzin, als je een reis gaat maken van 80 kilometer naar fam, dan ga je via rome naar de bestemming en ben je 3 uur onderweg, geef iedereen een bedrag naar gelang de handicap en laat hem zelf bepalen waar hij dit gaat rijden, dan hoeft er geen aanbesteding meer plaats te vinden en zijn de rampen van wachten en 200 kilometer omrijden verleden tijd, als je een klacht heb kan je gewoon naar een andere vervoerder.en de gemeente weet waar ze aan toe zijn, en uw geld op jammer.

c.j.verhagen|25.04.12|16:56

L.S.
De extreme kilometer korting is voor de meeste mensen een ramp. Waarom de kilometer prijs is wat aangepast en b.v. 100 km. korting. De meeste mensen raken in een isoliment, omdat ze gebrekking zijn.
Is hier niet iets aan te veranderen. We zijn bijna allemaal hoog bejaard of lichamelijk gebrekking.

J.Verhagen v. Hazendonk