rolstoeltaxi

CG-Raad protesteert tegen verlaging kilometergrens Valys

In de begroting van VWS wordt een bezuiniging aangekondigd op reizen met Valys. Het jaarlijkse standaard kilometerbudget gaat in 2012 omlaag van 750 naar 450 kilometer. Mensen met functiebeperkingen worden hierdoor ernstig gedupeerd. De CG-Raad is hier zeer verontrust en kwaad over. 

Argumentatie van het ministerie: het aantal Valyspashouders stijgt. De CG-Raad stelt vast dat die stijging van het aantal gebruikers komt door ruimhartige toekenning van Wmo-vervoer aan mensen zonder beperkingen. Een Wmo vervoerspas geeft recht op een Valyspas. Er zijn gemeenten die een Wmo-vervoerspas toekennen aan alle, ook kwieke ouderen vanaf 65 jaar.

Valys-vervoer

De oplossing is volgens de CG-Raad eenvoudig: stel eenduidige criteria vast, zodat alleen mensen met beperkingen in aanmerking komen voor Valys vervoer. De OV-begeleiderpas kent al heldere criteria en geeft ook recht op Valys vervoer.

De CG-Raad wil dat een Wmo-vervoerspas niet langer zonder meer recht geeft op een Valys vervoerspas. In plaats daarvan kan VWS gemeenten een set criteria aanreiken die recht geeft op Valys. Volgens eenzelfde eenvoudige systematiek wordt de indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart gegeven.

Gemeente

Mogelijk wil het kabinet in reactie op protesten tegen de kilometerverlaging voor Valys, deze reisservice decentraliseren naar de gemeenten. De CG-Raad is hier absoluut tegen. “Valys is immers bovenregionaal vervoer, dat verder gaat dan de gemeentegrenzen”, vindt de CG-Raad.

“Bovendien is het uitgangspunt van Valys dat iedereen die door een beperking geen gebruik kan maken van het ‘normale’ en ontoegankelijke openbaar vervoer recht heeft op een redelijk aantal kilometers bovenregionaal vervoer met een deeltaxi tegen OV-tarief. Dit is duidelijk een taak van de Rijksoverheid. Gemeenten zijn niet in staat het bovenregionaal vervoer efficiënt te organiseren.”

Lees ook: VWS: ‘Financiële bovengrens Valys-vervoer per taxi bereikt’

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “CG-Raad protesteert tegen verlaging kilometergrens Valys”

Richard|24.09.11|09:48

Wat een waardeloos voorstel dit. Hierdoor worden de mensen die het ECHT nodig hebben ernstig de dupe! Ik ben zelf taxichauffeur en rij ook veel valys, en ik verzeker je dat er ontzettend veel mensen zijn die geen recht hebben op een pasje. Zo zijn er tal van voorbeelden waar ik mijn twijfels bij heb. Schroef de criteria maar eens flink op, dan zul je zien dat er een stuk minder pashouders overblijven. Ik maak geregeld mee dat mensen als indicatie hebben dat ze blind zijn, maar dat ze gewoon zien

Richard|26.09.11|10:39

Aanvulling op 1e bericht.

Ik ben zelf taxichauffeur, en maak ook mee dat sommige echtparen maar 1 pasje hebben, en dat andere echtparen 2 pasjes hebben. Dus het ene echtpaar moet samen met 750km doen terwijl het andere echtpaar 1500km kan reizen. Laatst nog bij een vrouw die net een pasje had. Eerste aanvraag werd afgewezen door iemand van de gemeente, 2 dagen later bij een ander iemand werd het toegekend. Erg vreemd allemaal. Ga dan de prijs weer met 2 cent verhogen tot 0,20 cent per km.

Renate|08.10.11|08:54

Ik ben het met Richard eens mbt tot de criteria tot verstrekking van een valyspas, ik heb in mijn taxi passagiers vervoerd die door het wegvallen van een partner gekort werd in de kilometers. De afstand tot hun familie wordt niet kleiner en juist nu ze de familie het hardste nodig zijn kunnen ze er niet naar toe, waarom niet per adres 1000 km per jaar en de prijs naar € 0,20 ?

marianne van schayk|05.11.11|12:48

valys is een onbeerljk vervoersmiddel,voor de een is 50 km genoeg,voor de ander is 5000 km nog te kort,dit komt oa wat je heb en of je altijd al reislustig was of niet ik was reisleidster en ik heb aan 2250 echt niet genoeg maar financieel is meer ook niet haalbaar ondanks dat de kostprijs laag is,maar om gelukkig te zijn mag ik er nog wel 4000 bij hebben,ik denk met halvering dat voor mij de wereld dicht gaat bij leven,ik kan nergens anders in als een aangepaste bus de ns heeft te weining stops