leerlingenvervoer

Willekeur bij toekenning leerlingenvervoer hoogbegaafden

HILVERSUM – De toekenning van leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen berust op willekeur. Dat bleek vrijdagavond in het VARA-programma ‘De Ombudsman’. Sommige gemeenten vergoeden volledig taxivervoer, anderen helemaal niets. Wettelijk is er weinig geregeld voor deze groep.

Sommige hoogbegaafde kinderen gaan naar speciale Leonardoscholen. Vaak moeten ze daarvoor grote afstanden overbruggen. Het is dan volledig afhankelijk van de gemeente waar de ouders wonen, of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen.

Taxibus

Sommige gemeenten laten taxibusjes rijden om de kinderen naar school te brengen, terwijl andere gemeenten slechts een deel van de reiskosten vergoeden. Verreweg de meeste gemeenten betalen echter helemaal niets. VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat Den Haag een einde moet maken aan deze willekeur.

De huidige wet- en regelgeving regelt het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap en kinderen die ver moeten reizen om naar een school te gaan die aansluit bij de levensovertuiging van hun ouders. Ook ouders van kinderen met een laag IQ en die niet goed kunnen leren kunnen aanspraak maken op leerlingenvervoer.

Hoogbegaafden

Voor hoogbegaafden is echter niets geregeld, omdat de speciale Leonardoscholen bij het tot stand komen van de wet- en regelgeving niet bestonden. Wel kennen de regelingen een zogeheten hardheidsclausule. Op basis daarvan kan een gemeente uitzonderingen maken voor situaties waarvoor de bestande regels geen oplossing bieden.

Sommige gemeenten vergoeden op basis van de hardheidsclausule (een deel van) de reiskosten van hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten weigeren echter leerlingenvervoer voor hoogbegaafden te  betalen. Zij vinden het een eigen keuze van de ouders om hun kind naar een Leonardoschool te brengen.

Leerlingenvervoer

VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat gemeenten de problemen daarmee bagatelliseren. Het is in zijn ogen onrechtvaardig dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen uit het gewone onderwijs geen beroep kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl kinderen – die vanwege andere problemen niet naar een reguliere school kunnen – de kosten wel krijgen vergoed. Hij wil dat de minister van Onderwijs of de Tweede Kamer  een einde maakt aan de willekeur.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.