Sociaal Fonds Taxi, Cao, Controle, Team

‘Vraag nu CAO-controle aan bij inschrijving taxi-aanbesteding in 2012’

Sociaal Fonds Taxi roept taxibedrijven die volgend jaar actief zijn met aanbestedingen op zich nu aan te melden voor een gratis vervroegde controle. Vanaf 1 november wordt namelijk het bedrijfsoordeel vermeld door SFT na een CAO-controle. Naar verwachting vragen veel opdrachtgevers volgend jaar om zo’n positief oordeel.

Tot nu toe werd een verklaring door SFT afgegeven nadat eventuele fouten in de CAO-beloning van een taxibedrijf hersteld waren. Of een bedrijf het ‘goed’ of ‘slecht’ deed, dat maakte eigenlijk geen verschil. Men kreeg dezelfde verklaring.

CAO Taxivervoer

“Met het vermelden van het oordeel willen we bereiken dat bedrijven die netjes de CAO naleven voortaan voordeel hebben ten opzichte van de taxibedrijven die de CAO Taxivervoer minder goed naleven”, legt Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi, uit.

Een voordeel van de vermelding van het bedrijfsoordeel is dat de controles meer synchroon lopen met de eisen in een aanbesteding. Taxibedrijven die de CAO goed naleven, krijgen eenmaal per twee of drie jaar een controle van Sociaal Fonds Taxi. Taxibedrijven die dat niet doen, worden ieder jaar gecontroleerd.

Sociaal Fonds Taxi

“Maar omdat opdrachtgevers vaak een verklaring van Sociaal Fonds Taxi vragen die niet ouder is dan 1 jaar, worden de ‘goeden’ gedwongen om ook ieder jaar een controle aan te vragen”, zegt Van Gelderen. “Zo hebben zij extra administratieve lasten en worden eigenlijk niet beloond voor hun goede gedrag.”

Als opdrachtgevers een positieve verklaring vragen in de afgelopen twee jaar, lopen de eisen dus meer synchroon met de controles. Bovendien laat het nieuwe oordeel zien dat het bedrijf uit zichzelf de CAO goed naleeft. Voorheen liet de afsluitende verklaring alleen zien dat eventuele fouten nabetaald zijn aan de taxichauffeurs.

Negatief oordeel

Bedrijven die een negatief oordeel krijgen, kunnen de eerste zes maanden geen nieuwe controle aanvragen. Gevolg is dat zij de komende zes maanden niet over een positief oordeel beschikken van de afgelopen twee jaar (bedrijven met een onvoldoende worden immers ieder jaar gecontroleerd) en dus in veel gevallen niet mee kunnen dingen met een aanbesteding.

Vroeger kregen ‘foute’ bedrijven na herstelbetalingen gewoon een afsluitende verklaring, net als de ‘goeden. Nu blijft de verklaring een jaar lang staan tot de nieuwe controle plaats heeft. Wil het bedrijf eerder kans maken op een positief oordeel, dan moet deze vervoegde CAO-controle na zes maanden zelf betaald worden; ruim 2600 euro.

Nieuwe systematiek

Tegelijk met het vermelden van het oordeel op de afsluitende verklaring, wordt ook een nieuwe systematiek geïntroduceerd. Bedrijven krijgen óf een voldoende, óf een onvoldoende. Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele overtredingen en structurele overtredingen.

“Bedrijven die drie structurele overtredingen maken, krijgen een onvoldoende”, legt Van Gelderen uit. “Daarbij hebben we een paar overtredingen die als ‘zeer ernstig’ gelden zodat er meteen een onvoldoende gegeven wordt. Incidentele overtredingen wegen niet mee in het bedrijfsoordeel. Die moeten uiteraard wel hersteld worden.”

Onvoldoende beoordeling

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld meteen een onvoldoende beoordeling indien werknemers structureel niet aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer, als alleen beladen kilometers uitbetaald worden  of als de 15%-regel wordt overtreden (maximale inhuur taxichauffeurs die niet onder de CAO Taxivervoer vallen, bijvoorbeeld bij payrolling).

Bedrijven die als onvoldoende beoordeeld worden kunnen hiertegen protest aantekenen bij de bezwaarcommissie. Deze bestaat uit drie personen; een ‘niet bij de branche betrokken vertegenwoordiger van de werknemers, een ‘niet bij de branche betrokken’ vertegenwoordiger van de werkgevers en een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie beslist binnen 6 weken of de beoordeling correct is vastgesteld.

Aanmelden

Taxibedrijven die nu zichzelf aanmelden voor een CAO-controle worden binnen 3 weken ingepland. Als de administratie op orde is bij het taxibedrijf, kan de controle vervolgens binnen 6 weken voltooid zijn. Aanmelden kan via: info@sociaalfondstaxi.nl

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “‘Vraag nu CAO-controle aan bij inschrijving taxi-aanbesteding in 2012’”

L.Wolters|27.10.11|15:08

Onvoorstelbaar,SFT die beoordeeld en betrokken ondernemer kan nergens bezwaar maken?
Eerst een beroepsprocedure met objectieve maatstaven.
In verleden heeft het SFT te vaak getoont dat zij niet opjectief oordelen. Zoals een medewerker van SFT, dhr. van Doorn tijdens KNV verg. aangaf dat elke fout, hoe klein ook, belet om een bedrijf als goed in te delen. Er is namenlijk nog niet 1 bedrijf als goed aangemerkt.
Aanbestedende dienst kan niet gunnen wegens het ontbreken van goede bedrijven.

Ronald|28.10.11|10:24

@L. Wolters: Je kunt toch bezwaar maken bij de onafhankelijke beroepscommissie? Vervolgens kun je altijd naar de rechter stappen.

Ellen Meulenveld|01.11.12|12:13

Wat is dit sociaal fonds nu eigenlijk? Een stichting die probeert de taxibranche om zeep te helpen? Boetes uitdelen, is alleen voor de overheid weggelegd, maar sft geeft boetes van 10% ergens op. Is het sft overheid? Nee, zegt de een, ja zegt de ander. Geef daar maar eens een duidelijk antwoord op. Als er een controle heeft plaats gevonden dan is het vorengaande daarmee afgesloten, zo werkt dat bij de overheid. Nee zegt het sft en geeft een boete op een lang bestaande situatie. Sociaal? nou nee!