LeerlingenVervoer, taxi

Bezuiniging leerlingenvervoer Utrecht gaat niet door

UTRECHT – De bezuiniging van 300.000 Euro op het leerlingenvervoer in Utrecht wordt teruggedraaid. De 1300 kinderen die dagelijks van de voorziening gebruik maken kunnen dat blijven doen.

GroenLinks diende hiervoor een amendement in tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag.

Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer is nog niet helemaal in veilige haven. Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de kabinetsbezuinigingen in de Wet Passend Onderwijs zijn.

De regeling leerlingenvervoer is een vergoeding van de vervoerskosten voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs die niet zelfstandig van en naar school kunnen gaan, leerlingen in het primair onderwijs in verband met de levens- of geloofsovertuiging of leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs in verband met een lichamelijke beperking.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.