schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Bezuiniging leerlingenvervoer Amersfoort treft 37%

AMERSFOORT – Vanwege een bezuiniging op het leerlingenvervoer in Amersfoort hebben maar liefst 328 leerlingen (37%) volgend schooljaar geen recht meer op leerlingenvervoer. De gemeente heeft de kilometergrens opgerekt van 500 meter naar het wettelijk maximum van zes kilometer.

Op 1 juni 2011 maakten in totaal 890 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer.  Deze bezuinigingsmaatregel van het college van b en w op het leerlingenvervoer moet jaarlijks een half miljoen euro opleveren.

Zelfstandig reizen

De bezuinigingsmaatregel treft vooral ouders van leerlingen met een gedrag- en/of leerstoornis. Volgens het college zijn deze leerlingen in staat om zelfstandig te reizen. Leerlingen met een structurele handicap, of die nou lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk is komen altijd in aanmerking voor een vergoeding omdat zij niet zonder begeleiding kunnen reizen. Het gaat hier om een groep van 160 kinderen.

De schoolbesturen zijn bang dat veel leerlingen thuis komen te zitten. Willem Kuijpers, algemeen directeur van de Stichting Meerkring waaronder het openbaar onderwijs in Amersfoort valt, denkt dat veel van de 328 leerlingen niet op eigen gelegenheid naar school kunnen.

Schrijnende gevallen

“Wat ons betreft zijn er veel schrijnende gevallen”, zegt hij op DeStadAmersfoort.nl. Kuijpers verwacht dat de leerplichtambtenaar het druk gaat krijgen. “Het zou me niet verbazen als ouders ervoor kiezen om hun kinderen thuis te laten.”

Ook bestaat er vrees dat ouders hun kinderen niet meer naar het speciaal onderwijs sturen. Ze zullen een opleiding kiezen die voor hun kind niet het beste is. De komen dan steeds meer in het gewone basisonderwijs terecht, met alle problemen vandien.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.