aanbesteding, procedure

Aanbestedingen taxibranche vooral goed voor opdrachtgevers

Door aanbestedingen in de taxibranche hebben opdrachtgevers een sterkere onderhandelingspositie en eigenen zij zich een groot deel van de behaalde schaal- en efficiencyvoordelen toe. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in het rapport ‘Contractvervoer op de Rit’, dat is uitgevoerd in opdracht van KNV Taxi.

Marktwerking kan leiden tot ongezonde en ongewenste resultaten, zo waarschuwt het rapport. Vooral als er gebrek aan toetsing en toezicht bestaat op kwaliteitsbeloftes van vervoerders door de aanbestedende diensten.

Kwaliteit

“Hierdoor zien vervoerders die hun bovengemiddelde kwaliteit inprijzen hun kansen op contractgunning slinken. Zij zijn in het nadeel ten opzichte van ondernemers die kwaliteitsbeloftes en werkgeversverplichtingen niet nakomen”, schrijven de onderzoekers.

Te optimistische productiviteitsinschattingen door vervoerders kunnen de prijsdruk vergroten wanneer geboden tarieven niet worden gerechtvaardigd door de in werkelijkheid haalbare productiviteit. De reiziger is hiervan de dupe als toetsing en toezicht door opdrachtgevers tekortschieten. Ook ondernemers die een realistischere inschatting van de productiviteit maken, kunnen hierdoor achter het net vissen.

Marges in de taxibranche

Het is de onderzoekers niet gelukt te concluderen of er op grote schaal sprake is van prijsdruk en margeverschraling in de taxibranche. “Beschikbare cijfers suggereren dat de uuropbrengsten in het taxivervoer gelijke pas houden met de kostenontwikkelingen en dat minder taxibedrijven rode cijfers schrijven”, aldus het rapport.

“Over de validiteit van de omzet- en rendementsgegevens bestaan echter twijfels. De wijze waarop de data verzameld worden, leidt vermoedelijk tot een overschatting van opbrengsten en winsten en de ontwikkeling hiervan.”

Omzet en concurrentiedruk

Concurrentiedruk en inkoopmacht hebben de publieke bestedingen aan contractvervoer gereduceerd, en daarmee ook de omzet voor taxibedrijven. Door schaalvergroting nemen tussenpersonen (met name vervoersregisseurs) en samenwerkingsverbanden (met name franchiseorganisaties) een belangrijkere rol in.

Kleine vervoerders passen zich aan de gewijzigde marktstructuur aan door hun activiteiten en marktaandeel te vergroten, of door zich te schikken in een rol als onderaannemer of franchisenemer. De passagier, ten slotte, profiteert van de professionaliseringsslag in de branche, maar heeft ook vaker te maken met vervoerders die minder of geen lokale binding hebben.

Contractmanagement

Professioneel aanbesteden en goed contractmanagement kunnen daarom kwaliteitsverschraling en onmatige prijsdruk in het zorgvervoer tegengaan, zo conludeert het rapport.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft, in samenwerking met KNV Taxi en reizigersorganisaties, het handboek ‘Professioneel aanbesteden’ opgesteld, waarin vooral aandacht voor contractvoorbereiding en contractmanagement in het zorgvervoer wordt gevraagd. Er worden tevens concrete aanbevelingen gedaan over de borging van de kwaliteit van het vervoer.

KNV Taxi

KNV Taxi spant zich in om dit handboek door aanbestedende diensten in praktijk te laten brengen. Bij een gezamenlijke inzet voor goed vervoer, zijn niet alleen overheden en vervoerders, maar vooral de passagiers gebaat.

“Het essay ‘Contractvervoer op de rit’ is waardevol,” vindt KNVT Taxi-secretaris Hubert Andela.  “De analyse van SEO bevestigt dat het stimuleren van professionalisering van opdrachtgevers broodnodig is. Het rapport kan zorgvervoerders en KNV Taxi, als hun vereniging, helpen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Aanbestedingen taxibranche vooral goed voor opdrachtgevers”

Diamond|17.11.11|12:11

Jk heb het stuk wat hier boven geschreven wordt aandachtig gelezen, en komt tot de conclusie dat het alllemaal gebakken lucht is, om iedereen aan het werk te houden.
Alle afspraken die gemaakt worden zijn gebaseerd op de ritprijs, kwaliteit en kwantietijd komt bij de aanbesteders niet voor. De goedkoopste die krijgt het en die huurt weer derden in die van afspraken niets af weten, en die maar een beetje aanrotzooien.

GA ZO DOOR LEKKER VERGADEREN OM NIETS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jeroen|17.11.11|16:40

Als taxibedrijf trek je bij de aanbestedingen altijd aan het kortste eind,Wanneer gaat ons gezond verstand weer eens werken?We willen zo graag schoolvervoer,regiotaxi en ziekenfondsvervoer, tegen elke prijs pakken we het aan,en steeds duikt er wel weer iemand onder de prijs.En maar mekkeren dat er niets verdient word! Dat word nog erger, nu diverse gemeenten aangekondigt hebben te gaan bezuinigen op de regiotaxi,toch fijn als je dit jaar extra geinvesteerd hebt in personeel en materiaal.succes

Jeroen|17.11.11|16:46

Laat ze het lekker uitzoeken met hun regiotaxi en ziekenvervoer,leg het probleem terug bij de provincies,gemeenten en zorgverzekeraars.Schroef je prijzen terug naar een goed en kostendekkend niveau,beter minder vervoer dan met verlies rijden.Wij rijden geen contractvervoer en zullen dat ook nooit gaan doen zolang de prijzen op dit niveau blijven.Niet vreemd dat kwaliteitsverlies optreed,zal alleen maar erger worden in de toekomst.

Taxi-Belang|18.11.11|01:34

Taxibedrijven & taxi-BV’tjes die expres te laag inschrijven om vervolgens 2 jaar later op de fles gaan omdat er dan al die tijd geen belasting/loonheffing of premie’s is betaald? Intussen is de buit al doorgesluisd en zijn de passagiers en taxi-personeel de dupe. Grote bedrijven die denken dat ze met bezigheid’s therapie zoals regio-taxi, deel-taxi, ziekenvervoer en al die andere gesubsidieerde onzin het hoofd boven water kunnen houden…De overheid = een domme financiële trekezel geworden zo!

paul|13.12.11|12:12

De verleende subsidie op de regiotaxi is een vorm van staatssteun die door Europese regels verboden is, er worden immers in een markt waarin meerdere aanbieders zijn slechts aan enkelen subsidies verstrekt, dit mag alleen als er sprake is van een duidelijke doelgroep… Gezien het feit dat iedereen gebruik kan maken van de regiotaxi is er geen bepaalde doelgroep en is subsidie verlening dan ook verboden! Helaas doet de KNV taxi hier niets aan…