enquete

Reactie onvoldoende bedrijfsoordeel SFT in 10 werkdagen

Sociaal Fonds Taxi is inmiddels begonnen met het vermelden van het Bedrijfsoordeel na een CAO-controle. Als dat bedrijfsoordeel onvoldoende is, wordt dat aan het bedrijf bekend gemaakt als een voorgenomen besluit. Dat betekent dat het bedrijf, indien gewenst, 10 werkdagen heeft om schriftelijk te reageren, zo meldt Sociaal Fonds Taxi.

Als het bedrijf niet reageert, blijft het bedrijfsoordeel zondermeer ongewijzigd. SFT zal een reactie inhoudelijk beoordelen. Daarna volgt het definitieve oordeel.

Controle

Krijgt een bedrijf een onvoldoende en wordt een eventueel bezwaar ongegrond verklaard, dan is het bedrijf normaal gesproken na een jaar weer aan de beurt voor een controle. Het is echter mogelijk om deze termijn te bekorten tot een half jaar nadat het bedrijfsoordeel schriftelijk is afgegeven.

Het bedrijf krijgt dan eerder de kans om aan te tonen dat het de CAO goed naleeft. Maakt het bedrijf van deze versnelde procedure gebruik? Dan dient het wel zelf de kosten van het onderzoek te betalen.

Aanbesteding

Bedrijven die een negatief oordeel krijgen, kunnen dus de eerste zes maanden geen nieuwe controle aanvragen. Gevolg is dat zij de komende zes maanden niet over een positief oordeel beschikken van de afgelopen twee jaar en dus in veel gevallen niet mee kunnen dingen met een aanbesteding.

Bedrijven die drie structurele overtredingen maken, krijgen een onvoldoende. Daarbij zijn er een paar overtredingen die als ‘zeer ernstig’ gelden zodat er meteen een onvoldoende gegeven wordt. Incidentele overtredingen wegen niet mee in het bedrijfsoordeel. Die moeten uiteraard wel hersteld worden.

Onvoldoende beoordeling

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld meteen een onvoldoende beoordeling indien werknemers structureel niet aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer, als alleen beladen kilometers uitbetaald worden of als de 15%-regel wordt overtreden (maximale inhuur taxichauffeurs die niet onder de CAO Taxivervoer vallen, bijvoorbeeld bij payrolling).

Bedrijven die als onvoldoende beoordeeld worden kunnen hiertegen protest aantekenen bij de bezwaarcommissie. Deze bestaat uit drie personen; een ‘niet bij de branche betrokken vertegenwoordiger van de werknemers, een ‘niet bij de branche betrokken’ vertegenwoordiger van de werkgevers en een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie beslist binnen 6 weken of de beoordeling correct is vastgesteld. 

Lees ook:Vraag nu CAO-controle aan bij inschrijving taxi-aanbesteding in 2012′

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.