Regiotaxi, Oosterschelde, rolstoelbus, taxi

VWS: Wel op individuele basis inkomenstoets Wmo-vervoer

Gemeenten mogen de Wmo niet gebruiken om een inkomensbeleid te hanteren, zo heeft de Centrale Raad van Beroep onlangs bepaald. Gemeenten mogen dus niet vanwege bezuinigingen een groep mensen met een bepaald inkomen fors meer laten betalen voor de Wmo-regiotaxi.  De gemeenten mogen wel op individuele basis een beoordeling maken, zo schrijft het ministerie van VWS nu.

Onlangs wilde de Oosterschelde Regio mensen die een inkomen hebben van 150% van het bestaansminimum fors meer laten betalen voor de Regiotaxi. Dat besluit is voorlopig teruggedraaid.

Inkomensgrens

“Vooropgesteld moet worden dat het hanteren van een algemene inkomensgrens, waarboven aanvragers niet voor een Wmo-voorziening in aanmerking komen, zonder een individuele toetsing op grond van het compensatiebeginsel niet is toegestaan”, meldt het ministerie.

De Wmo bepaalt dat het college van B&W bij het bepalen van voorzieningen rekening houdt met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorziening, net als met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit laatste kan ertoe leiden dat de aanvrager wordt geacht de voorziening zelf te kunnen betalen.

Wmo-voorziening

VWS: “Omdat het stellen van een algemene inkomensgrens voor het kunnen verkrijgen van een Wmo-voorziening niet mogelijk is, moet het college een onderzoek doen naar de financiële situatie van de aanvrager, waar het inkomen onderdeel van uitmaakt.”

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “VWS: Wel op individuele basis inkomenstoets Wmo-vervoer”

Jason|26.01.12|13:28

Allen,

Is bovenstaande nog wel actueel na de recente uitspraak m.b.t. de regiotaxi in de gemeente Dongen ???
zie link: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV1309

Groet
Jason

Bernard Engberts|13.02.12|15:03

Volgens mij resteert mogelijkheid zoals beschreven in bijlage 1 van VNG-brief d.d. 31-1-2012, kenmerk BOAZW/U201200099 Lbr. 12/010:

‘Omgekeerde toepassing’ van de eigen bijdr.regeling, toetst kosten vervoersvoorziening aan draagkrachtberekening via CAK-rekenmodulle.
Kosten de draagkracht? dan ondersteuning, onder inhouding/verrekening max. eigen bijdrage of – aandeel.

Uiteraard grens aan max. km-ers van BIJVOORBEELD 2.000 km p.jr.

Bernard Engberts|13.02.12|15:11

Even een aanvulling op de tekst in mijn bovenstaande reactie : Daar is een deel weggevallen. Juiste tekst na ‘CAK-rekenodule’:

Kosten lager dan draagkracht? Dan Afwijzgen.
Kosten hoger draagkracht? Dan ondersteuning, onder inhouding/verrekening max. eigen bijdrage of – aandeel.

Uiteraard moet een grens aan de max te vergoeden km-ers worden gesteld van BIJVOORBEELD 2.000 km per jaar.