Staatssecretaris, Veldhuijzen van Zanten, VWS

Controle op geleverde kwaliteit nodig bij taxi-aanbesteding

Gemeenten, provincies en stadsregio’s dienen in hun bestek hoge eisen te stellen aan de potentiële vervoerder bij taxi-aanbestedingen. Vervolgens moet goed gecontroleerd worden of de beloofde kwaliteit geleverd wordt. Alleen zo kan de kwaliteit in het contractvervoer gegarandeerd worden. Dat zegt Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Staatssecretaris van VWS, in reactie op de Zembla-uitzending ‘Stress door de taxibus’.

Het gunnen van een opdracht op de economische meest voordelige inschrijving betekent volgens haar niet dat er geen kwaliteitseisen gesteld worden aan het vervoer.

Vervoerder

“Als een potentiële vervoerder voldoet aan de gestelde eisen, en daarbij een lagere prijs biedt dan andere vervoerders dan hoeft geen sprake te zijn van een slechte kwaliteit van het vervoer. Wel zal de opdrachtgever moeten toezien op de juiste naleving van het contract”, zegt de Staatssecretaris.

Bij dit opdrachtgeverschap hoort volgens haar ook dat een gemeente zichzelf een goed inzicht verschaft in door reizigers ervaren kwaliteit van de uitvoering, onder meer via een goede klachtenregeling. Daarnaast moet de toezicht houden op het beleid en de uitvoering daarvan door gemeentebesturen.

Economisch meest voordelig

“Natuurlijk is het niet de bedoeling dat door een economisch scherpe inschrijving de aandacht voor de kwaliteit van het vervoer afneemt en de naleving van de CAO onder druk komt te staan”, vindt Van Zanten.

In de uitzending wordt uitgebreid stilgestaan bij de naleving van de CAO Taxi. Van Zanten: “Zaken die betrekking hebben op de inhoud danwel naleving van een CAO zijn in eerste instantie een verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers.”

Sociaal Fonds Taxi

KNV Taxi heeft daarvoor samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen deze verantwoordelijkheid genomen door het Sociaal Fonds Taxi (SFT) op te richten. Het SFT controleert bij taxibedrijven of de CAO Taxi wordt nageleefd. Goede bedrijven worden iedere drie jaar geïnspecteerd, slechte bedrijven elk jaar.

SFT kijkt steeds terug tot aan de laatste controledatum. Sinds eind 2011 geeft het SFT na een controle aan ondernemers de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Opdrachtgevers (zoals gemeenten, provincies en stadsregio’s) kunnen bij hun (potentiële) vervoerder naar die verklaring vragen of zelfs als eis opnemen. KNV Taxi adviseert aanbestedende partijen actief om uitsluitend in zee te gaan met vervoerders die een ‘voldoende’ scoren.

Contractvervoer

“De inspanningen van werkgevers- en werknemersorganisaties om te zorgen voor een goede naleving van de CAO, de metingen van de kwaliteit van het contractvervoer waaruit blijkt dat de ervaren kwaliteit over het algemeen is verbeterd en de waarborgen die wetgeving zoals de Wmo en de Wp2000 biedt ten aanzien van een kwalitatief goed vervoer geven mij en de minister van I&M voldoende vertrouwen in de bestaande mogelijkheden voor gemeenten, provincies en stadsregio‟s om goed vervoer te realiseren”, schrijft de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Wel is het de verantwoordelijkheid van de aanbestedende partijen (gemeenten, provincies en stadsregio‟s) om te zorgen voor een kwalitatief goede vervoersvoorziening, onder meer door middel van een zo goed mogelijke aanbesteding, een effectieve monitoring van de afgesloten contracten en een goede klachtenafhandeling.

Handboeken

Van Zanten: “Zij kunnen bij het aanbesteden en monitoren gebruik maken van de handreikingen die in de afgelopen jaren in opdracht van de ministeries van OCW, IenM en VWS zijn ontwikkeld. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de handboeken professioneel aanbesteden uit 2009 en het project ‘Grip op Vervoer’ om de inspraak van gebruikers te verbeteren.” 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “Controle op geleverde kwaliteit nodig bij taxi-aanbesteding”

Dutchman|18.04.12|16:50

En dan gaan ze straks de eisen weer dusdanig hoog leggen dat er maar een paar hele grote bedrijven kunnen inschrijven. Kleintjes kunnen goede kwaliteit leveren en staan achter hun product maar kunnen vaak niet voldoen aan de referentie eis etc.

kleine|18.04.12|17:38

Bij dit opdrachtgeverschap hoort volgens haar ook dat een gemeente zichzelf een goed inzicht verschaft in door reizigers ervaren kwaliteit van de uitvoering, onder meer via een goede klachtenregeling.

Grappig, pas nog iemand van de Gemeente van betreffende afdeling gesproken die zei dat ervan hun zijde geen controle werd uitgevoerd en had ook geen idee hoe dit zou moeten.
Klachtenregeling….wat is dat? Komen bij ons niet binnen…..
Zucht.

jan van rinkel|19.04.12|10:19

Ik denk dat het ook zeer belangrijk is de kwaliteit van het vervoer “in het veld” periodiek te controleren. Op papier is alles koek en ei, klachten komen misschien niet (altijd) volledig binnen, misschien zelfs eerst wel na screening door het taxibedrijf. Dus het lijkt mij belangrijk een externe onafhankelijke partij de monitoring te laten doen in het veld. Heb er zelf ook ervaring mee.

Gert|19.04.12|10:44

Laten we weer eens een controle apparaat inrichten en rapporten produceren, weer een zoethouder voor de mensen met een beperking. Komt er nu niemand op het idee dat het systeem van aanbesteding niet deugt. Het pakket van eisen door de partijen verschillend beoordeeld wordt. Beoordeel een vervoerder op zijn historische prestatie. Maak het mogelijk om op eenvoudig wijze gemotiveerde mensen achter het stuur te krijgen. Verlaag de kosten voor betrouwbare vervoerders dan gaat de kwaliteit omhoog.

jan van rinkel|19.04.12|11:11

Dag Gert, kun je nader uitleggen wat je bedoeld?

Klaas|19.04.12|11:13

Dit is nu mijn 4 de vervoerder en ze hadden geen van allen het taxikeurmerk toen ze het aanbesteede werk kregen. . Elke keer moest ik weer leren omdat ze het keurmerk moesten halen. Dus de min. moet niet lullen: De goedkoopste krijgt het.

Gert|19.04.12|14:52

Kwaliteit ontstaat niet door hogere eisen of ander controle methoden. Kwaliteit gaat verloren door het wisselen van vervoerder. De kosten van een taxi zijn heel inzichtelijk. Het tarief wat wij als gemeenschap over hebben, voor het vervoeren van mensen met een beperking, is niet toereikend. Vervoerders gaan in op de onmogelijke eisen, die aanbieders van vervoer stellen. Stel geen eisen die niet na te komen zijn.

Gert|19.04.12|14:58

Mensen met een beperking hebben willen reizen. Reizen doen zij met een aangepaste taxi, niet met een controleur of registratie systeem. Investeer in wielen en chauffeurs niet in papier en regels.

Gert|19.04.12|15:04

Mensen met een beperking willen/moeten reizen. Zij hebben hiervoor een aangepaste taxi nodig en een chauffeur, besteedt het geld dus aan voertuigen en chauffeurs en niet aan controleapparatuur en regels. Door een ingevuld klachten formulier kom je echt op tijd.

Willem van de Ven|19.04.12|17:24

Diezelfde staatssecretaris stond ook op het malieveld tegen de doelgroep te roepen dat de PGB onaangetast zou blijven. Dus laten we ons niet te veel focussen op haar gebrabbel.

Ap Beuving|20.04.12|09:21

Bij ons bedrijf werken we met mentor-chauffeurs die tevens het certificaat taxikeurmerk opleider hebben.deze mensen hebben een adviserende en controlerende taak.Werkt bij ons prima en waarborgt voor een heel groot gedeelte de kwaliteit van de chauffeurs en busjes.Dus nix papieren rompslomp maar directe aanpak op de werkvloer

Jos Cools|20.04.12|11:44

Dat er kwaliteit gelevert wordt is van zelfsprekend. Het wordt tijd dat taxibedrijven stoppen met inschrijvingen waar je van weet dat het geen haalbare kaart is. Als iedereen marktconforme tarieven hanteert dan zullen gemeentes en andere overheidsdiensten geen keuze hebben. Alle taxibedrijven moeten aan wettelijke eisen voldoen maar dan hoort daar een juiste tariefstelling bij. Gemeente die niet bereid is hiervoor te betalen zorgen maar voor eigen vervoer dan komen ze er ook achter wat het kost.