kind, taxi, leerlingenvervoer, taxichauffeur

SFT gaat taxichauffeurs informeren bij overgang werkgever na aanbesteding

Taxichauffeurs van wie de werkgever een grote vervoersopdracht verliest na een aanbesteding, worden voortaan rechtstreeks geïnformeerd door Sociaal Fonds Taxi over hun rechten en plichten. Zij krijgen een brief met daarin onder meer de boodschap dat zij wellicht een baanaanbod kunnen verwachten van de nieuwe vervoerder.

Volgens de CAO Taxivervoer moet een taxi-ondernemer die een aanbesteding wint van een andere vervoerder, in de meeste gevallen minimaal 75% van de huidige taxichauffeurs een baanaanbod doen. Maar onder de taxichauffeurs bestaat vaak veel onduidelijkheid over deze regel.

Loondienstchauffeur

“De informatievoorziening is nu nog vaak eenzijdig en onvoldoende. Bijvoorbeeld alleen door de huidige werkgever. Terwijl het om heel belangrijke informatie gaat voor de loondienstchauffeurs. Daarom gaan we ze voortaan actief informeren”, legt Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi, uit.

De chauffeurs krijgen een brief waarin onder meer staat dat ze betrokken zijn bij de betreffende regel uit de cao. En dat indien hij behoort tot de minimale 75%, de chauffeur voor een bepaalde datum een baanaanbod kan verwachten van de nieuwe vervoerder.

Werkgever

Van Gelderen: “De keuze is altijd aan de chauffeur zelf. Maar we adviseren hen om in ieder geval de mogelijkheden bij de huidige werkgever te bekijken, bijvoorbeeld welke uren eventueel gegarandeerd blijven. Maar het is ook altijd verstandig om te praten over het eventuele baanaanbod van de nieuwe vervoerder. “

Een taxichauffeur die werkloos wordt omdat zijn werkgever een aanbesteding heeft verloren en niet ingaat op het baanaanbod van de nieuwe vervoerder (vaak beslissen binnen 2 weken), heeft geen recht op een ww-uitkering. Het baanaanbod (met dezelfde contracturen en salaris) wordt door het UWV gezien als passend vervangend werk.

Aanbesteding

Nog voordat de voorlopige gunning van een aanbesteding bekend is gemaakt, vraagt SFT een lijst van betrokken taxichauffeurs op bij de huidige vervoerder. Zodra de gunning definitief is, wordt deze lijst doorgestuurd naar de nieuwe vervoerder  en krijgen de chauffeurs een bericht van SFT.

Vorig jaar kregen ongeveer 1100 chauffeurs een baanaanbod, waarvan er 450 zijn overgegaan. “Wij houden als SFT in ieder geval actief toezicht dat iedereen zich hierbij aan de regels houdt”, zegt Van Gelderen. “En als mensen vragen hebben over dit soort zaken, kunnen ze altijd contact met ons opnemen.” 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “SFT gaat taxichauffeurs informeren bij overgang werkgever na aanbesteding”

Hans Lanphen|30.05.12|20:17

Hierbij wil ik graagreageren!
Waar was het SFT vorig jaar toen er bij de Bestax in Amersfoort 100 personeelsleden uitvlogen?
Wat doet het SFT voor die 100 ex-collega’s van mij?
Kon die nieuwe regel niet enkele jaren eerder worden ingevoerd?
Wie was er tegen?
Of:
Wie heeft er toen allemaal zitten slapen?
Confronterend deze vragen?
Als je zo maar op straat komt te staan: DAT is confronterend!!
Zeker als de nieuwe vervoerder (Gomes) er een kz van maakt!!
Graag antwoord!
Hans van Bestax