schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer Woerden naar Van de Pol en Klomp

De aanbesteding van de gemeente Woerden voor het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is afgerond. Vanaf 1 augustus 2012 verzorgen taxibedrijven Van de Pol uit Woerden en Klomp uit Ede het leerlingenvervoer per taxi. De gemeente Woerden verwacht met dit nieuwe vervoerscontract een kostenbesparing van ongeveer 20% op het leerlingenvervoer te realiseren.

Verder gaat gemeente de verordening leerlingenvervoer aanpassen aan de praktijk. Eind deze maand besluit de gemeenteraad hierover

Aanbesteding

De aanbesteding is in twee delen uitgezet. Hierdoor was het mogelijk zaken te vereenvoudigen en de uitzonderingen die het huidige leerlingenvervoer duurder maken in te perken. Voor het vervoer uit de gemeente Woerden naar scholen in de gemeenten Woerden en Utrecht is taxibedrijf Van de Pol als beste aanbieder uit de bus gekomen (Van de Pol is ook de huidige vervoerder).

Leerlingen uit de gemeente Woerden die naar scholen in Gouda, Houten, de Utrechtse Heuvelrug en eventuele andere plaatsen gaan worden met ingang van het nieuwe schooljaar vervoerd door taxibedrijf Klomp uit Ede. Met het nieuwe vervoerscontract bespaart de gemeente naar verwachting rond de € 150.000,-.

Kwaliteitseisen

Wethouder Cor van Tuijl is zeer tevreden met deze aanbesteding: “Naast een financieel scherp contract zijn ook de kwaliteitseisen aangescherpt. Stabiliteit voor de leerling is het uitgangspunt. Door gebruik te maken van de wensen en ervaringen van ouders is er een groot aantal kwaliteitsnormen opgelegd aan de vervoerders.”

“Voorbeelden hiervan zijn dat er vaste chauffeurs per route per schooljaar zijn en dat leerlingen tijdens een periode van vervanging met hooguit twee verschillende chauffeurs te maken krijgen. Om de vervoerders scherp te houden op de gestelde eisen kan de gemeente een strafkorting opleggen als blijkt dat de kwaliteit te wensen overlaat.”

Ouders

Ouders krijgen het overzicht met kwaliteitseisen voor het komende schooljaar thuisgestuurd. Zo dat zij weten wat zij en hun kinderen mogen verwachten van het leerlingenvervoer. Daarnaast komt er een ouderpanel dat de vervoerders en de gemeente gevraagd en ongevraagd advies kan geven over het leerlingenvervoer. Op deze wijze blijven vervoerders en gemeente scherp op de gewenste kwaliteit.

In praktijk gaat bijna elke leerling, die speciaal onderwijs volgt in omliggende gemeenten, met de taxi naar school. De gemeente stelt voor de verordening leerlingenvervoer daarom aan te passen. Het voorstel is om leerlingen jonger dan 13 jaar met de taxi naar het speciaal onderwijs te brengen. Voor het speciaal basisonderwijs geldt dat kinderen die jonger zijn dan 10 jaar met de taxi naar school kunnen. De gemeenteraad neemt eind deze maand hierover een besluit.

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen ouder dan 13 jaar is taxivervoer naar het speciaal onderwijs mogelijk op medische indicatie van een onafhankelijke deskundige. De kosten van het indicatie-onderzoek betaalt de gemeente als de deskundige oordeelt dat taxivervoer van toepassing is voor de leerling.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.