Congres: Beter contractvervoer door dialoog tussen opdrachtgever, taxisector en passagier

Aanbestedende diensten in het contractvervoer moeten kritisch kijken naar de kwaliteitseisen die gesteld worden in het bestek. Want niet alle gevraagde zaken, leiden ook daadwerkelijk tot een beter taxivervoer. Vervolgens is een goede controle nodig of deze kwaliteit dan ook daadwerkelijk geleverd wordt. Dat is een van de uitkomsten van het eerste Nationaal Congres Taxi-Aaanbestedingen, georganiseerd door TaxiPro.nl en TenderGuide.

Bekijk hier de video-compilatie van het congres.

De huidige manier van aanbestedingen leidt ertoe dat winstmarges als sneeuw voor de zon verdwenen zijn voor het taxibedrijf. Bovendien leiden aanbestedingen er in de praktijk vaak toe dat alleen de grote spelers meetellen. Zeker als prijs voor een groot deel meetelt in de uiteindelijke beoordeling van een offerte.

Crisis

“Na een crisis markt terugpakken lukt niet. Kijk daarom goed naar nieuwe markten”, trapte dagvoorzitter Annemarie van Gaal het congres af voor de ruim 200 bezoekers. Dat waren vooral taxi-ondernemers en aanbestedende diensten. Een mooie gelegenheid om gezamenlijk met elkaar in gesprek te gaan.

“Zonder aanbestedingen is er geen overheidsmarkt van 1,2 miljard euro in de taxisector . Maar het is wel heel moeilijk geld verdienen. Want te optimistisch inschrijven leidt tot een verliesgevend contract”, vertelt spreker Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi. “Schaalvergroting bij taxibedrijven is misschien niet leuk, maar wel een economisch gevolg van die aanbestedingen.”

Concurrentie in de taxibranche

Om te voorkomen dat de taxibranche elkaar kapot concurreert en bedrijven op verkeerde gronden een opdracht binnenhalen, zou de overheid volgens Zaaijer meer regels moeten maken voor opdrachtgevers bij een aanbesteding. “Zo is het voorschrijven van bepaalde techniek in voertuigen door een opdrachtgever belachelijk”, vindt Zaaijer.

Zo kijkt de gemeente Amsterdam volgens Henny van Haren van Stadsmobiel teveel naar financieel gewin bij een aanbesteding. “De overheid stelt een hoop bedenkelijke aanvullende eisen, maar wel tegen dezelfde prijs.”

Social Return

Vooral de kwaliteitseis ‘Social Return’ is omstreden bij taxi-aanbestedingen. Want aan de ene kant worden er nieuwe mensen uit de ww aangenomen. Maar die verdringen wel de huidige taxichauffeurs, die vervolgens in de ww belanden.

Ricardo Poppeliers van Penteia/NEA vraagt zich dan ook af of Social Return een kwaliteitseis of een politieke keuze is? Bovendien denken opdrachtgevers teveel vanuit subsidiestromen als het gaat om contractvervoer. Het is daarom belangrijk dat de aanbestedingshandboeken goed gebruikt worden, weet Guy Hermans van KpVV.

Misstanden bij aanbestedingen

“Sociaal Return is zinloos rondpompen van geld”, vindt FNV Bondgenoten-bestuurder Remko Mast. Als het gaat om de huidige misstanden die aanbestedingen in de taxisector met zich mee brengen op te lossen, ligt de sleutel volgens hem bij aanbestedende partijen. Zij moeten betere kwaliteitseisen stellen en hard optreden tegen slechte werkgevers.”

Toch is er een aantal aanbestedende diensten die wel de juiste kwaliteit in het oog houden. Zo vertelt Mona Keijzer, wethouder van Purmerend en nr.2 op de CDA-kieslijst voor de Tweede Kamer, over het wmo-vervoer in haar gemeente. Daarbij wordt 97% van de ritten op tijd gereden en zijn er 9 klachten per jaar.

Taxicentrale

Bij de aanbesteding heeft Purmerend goed gekeken naar welke kwaliteitseisen de gebruiker vooral wil. Bijvoorbeeld korte lijntjes naar de taxicentrale of even gebeld worden als de taxi later komt. “Slecht vervoer voor een lage prijs kost uiteindelijk veel meer geld”, weet Keijzer. “Al kan het opzeggen van een contract met een slechte vervoerder tot veel problemen leiden. Dat kan dus niet zomaar.”

Dat opdrachtgevers vaak verkeerde kwaliteitseisen stellen en niet altijd goed luisteren naar wat de gebruiker graag wil, dat kan Geert Bakker van de CG Raad bevestigen. “Wij als gebruikers hebben weinig invloed. De klant bepaalt en dat is de opdrachtgever.”

Klanttevredenheidsonderzoek

Bakker heeft zijn twijfels bij het nut van de huidige veelgebruikte klanttevredenheidsonderzoeken. “Zijn die bedoeld om te laten zien dat het goed gaat? Of worden de reacties echt gebruikt om het vervoer daadwerkelijk beter te maken? Want zorgvervoer goed regelen levert ook een hoop op.”

Het contractmanagement en klachtafhandeling bij aanbesteed taxivervoer laat nog wel eens te wensen over, weet Harald Faber van Forseti. “Laat daarom binnenkomende klachten nooit bij de vervoerders zelf binnen komen. Ook weten zij dat eisen vaak niet gecontroleerd worden. Dat leidt tot papieren kwaliteit.”

Regiotaxi

Om echt te weten hoe de reiziger het vervoer ervaart, belt het projectbureau van de Regiotaxi Gelderland dagelijks minimaal 30 passagiers om de kwaliteit van de rit na te vragen. “Ook houden wij alle gegevens, zoals gps, bij. Vervolgens stellen wij het factuurbedrag op op basis van die gegevens en betalen we binnen 5 dagen uit”, vertelt Laurens van Remortele van Regiotaxi Gelderland.

Aanbestedingsadvocaat Joost van de Wetering van KienhuisHoving liet de bezoekers kennismaken met het grijze gebied tussen creatief inschrijven of onjuist inschrijven. Ook hier ligt een taak voor opdrachtgevers om vooral altijd ‘marktconforme prijzen’ te eisen op alle onderdelen. Want anders wint de ‘slimste vervoerder’, en niet de beste vervoerder. Een eventuele bonus/malus wordt immers vaak al van tevoren in de offerte berekend.

Misstanden bij aanbestedingen

Maar ook een belangrijke oorzaak van misstanden bij aanbestedingen is het gebrek aan kennis. “Zo beschikken inkopers steeds minder vaak specifieke over know-how over de taxibranche”, weet Ruud Dusseldorp van TenderGuide uit ervaring. “Maar ook jammer is dat taxibedrijven vaak onvoldoende kennis van bijvoorbeeld hun werkelijke kostprijs hebben. Dat is natuurlijk niet handig bij het opstellen van een offerte.”

Overigens is er soms een grote afstand tussen de opdrachtgever en de dagelijkse praktijk in de taxibranche als het gaat om het winnen van aanbestedingen. “Ik schrik van de concurrentie tussen taxibedrijven en de roep om controles op geleverde kwaliteit”, zegt Rosemarie Becker van Achmea tijdens de paneldiscussie.

Kwaliteit contractvervoer

Een goede en constructieve dialoog tussen opdrachtgevers, taxibedrijven én gebruikers is daarom de enige kans om de kwaliteit van het contractvervoer écht te verbeteren en de taxibranche weer gezond te maken. Want daar zijn alledrie de partijen bij gebaat.

Bekijk hier de presentaties van alle sprekers op het Nationaal Congres Taxi-aanbestedingen.

Bart Pals

Videocompilatie

Thema A: ‘Marktwerking of beperking’

Thema B: ‘Prijs vs Kwaliteit’

Thema C: ‘Naleving en beheer’

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Congres: Beter contractvervoer door dialoog tussen opdrachtgever, taxisector en passagier”

henriette van der schoot v eijndhoven|21.06.12|18:45

wat mij na aan het hart staat is dat er bij het school vervoer niet naar de kinderen word gekeken terwijl die het belangrijkste zijn .
ik rijd al 12 jaar kinderen met een beperking ,een hele klus 7a8 kinderen op een vierkante meter.
en ben je aan de kinderen gewent en de kinderen aan jou[ pats over ] nieuwe chauffeur.
want er is een nieuw taxibedrijf en die is goedkoper.[niet beter].
geld is belangrijk maar vergoed zeker niet alles .
dat vind ik ervan

Rudy|29.06.12|15:00

Henriette Ik ben helemaal met je eens alles draait alleen maar om geld maar daar komen ze ooit nog wel eens achter hoe belangrijk het voor de kinderen is hoe er mee om gegaan wordt en vertrouwen in je hebben.