rolstoeltaxi, taxi, wmo-vervoer

Fors verschil inzicht tussen taxibranche en overheid bij aanbestedingen

Er bestaan grote verschillen tussen hoe aanbestedende diensten vinden dat zij de kwaliteit van het taxivervoer controleren en hoe de taxibranche dat in de praktijk merkt. Maar liefst 91% van de opdrachtgevers zegt te controleren of de beloofde kwaliteit geleverd wordt. Terwijl volgens 29% van de de taxibedrijven die inschrijven met aanbestedingen de opdrachtgevers de geleverde kwaliteit geheel niet controleren. En 54% van de taxibedrijven vindt de controle onvoldoende.

Dat blijkt uit een enquête van TaxiPro.nl onder 770 taxibedrijven en aanbestedende diensten. Taxi-ondernemers zijn dan ook niet blij met de manier waarop (overheids)organisaties handelen bij aanbestedingen. Maar liefst 46% is ontevreden, 36% zeer ontevreden, 13% tevreden en een schamele 2% is zeer tevreden.

Prijs en kwaliteit

Ook bestaan er forse verschillen in inzicht hoe een gunning uiteindelijk tot stand komt. Een kleine 75% van de ondernemers schat dat 76–100% van de opdrachten in het contractvervoer alleen op prijs wordt gegund. Terwijl ruim 85% van de aanbestedende diensten aangeeft dat beiden meetellen. Hierbij telt kwaliteit voor gemiddeld 48% mee, geven de opdrachtgevers aan.

Het blijkt dat kwaliteit vaak ook een ‘papieren kwaliteit’ is. Gestelde kwaliteitscriteria zeggen niet altijd iets over de daadwerkelijke kwaliteit. Meer dan 75% van de ondernemers vindt dat gestelde kwaliteitscriteria vaak niets over de daadwerkelijke kwaliteit zeggen.

Kwaliteitseisen

Zaken die regelmatig meegewogen worden zijn: milieu (85%), Taxikeurmerk (82%), referenties (76%), opleidingen voor het personeel (80%), leeftijd voertuigen (72%), omzeteis (61%), social return (59%) en voldoende bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi (44%).

Overigens blijkt in de praktijk de meestgebruikte kwaliteitseis ‘milieu’ vaak discutabel. Zo zijn er taxi-aanbestedingen bekend van gemeentelijk zwemvervoer (1 x per week), waarbij een aardgas-bus gevraagd wordt. Een ondernemer moet dan extra investeren, terwijl er maar voor enkele kilometers per week CO2-uitstoot bespaard wordt.

Bedrijfsoordeel Sociaal Fonds Taxi

Ook opvallend is dat de kwaliteitseis ‘voldoende bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi’ slechts door 44% van de opdrachtgevers gevraagd wordt. Bij dit bedrijfsoordeel weet een opdrachtgever dat het taxibedrijf zijn chauffeurs netjes volgens de wettelijk verplichte CAO Taxivervoer beloont.

Ook verdwijnt volgens veel ondervraagde taxi-ondernemers een contract na gunning vaak in een la en kijkt niemand of de beloofde kwaliteit ook in de praktijk altijd geleverd wordt. De helft van de opdrachtgevers maakt gebruik van een bonus/malus-regeling bij goede/slechte prestaties.

Onderaannemers

Ook mogen vervoerders bij 82% van de opdrachtgevers gebruik maken van onderaannemers. Daarbij controleert maar liefst 15% van de opdrachtgevers niet, of deze onderaannemers voldoen aan de gestelde eisen.

Ook vrezen vooral de kleine lokale ondernemers het onderspit te delven in de huidige aanbestedingsmethodiek, waarbij schaalvergroting een onvermijdelijk economisch gevolg is.

Aanbesteding

Tweederde van de taxibedrijven zou het bijvoorbeeld een goede zaak vinden dat de beoordeling van een aanbesteding in twee ronden zij zijn. Ronde 1: Kwaliteit. Ronde 2: Prijs. Hier zou dan bijvoorbeeld 2 weken tussen moeten zitten.

Contractvervoer dat via aanbestedingen wordt gegund is een belangrijk deel van de omzet in de taxisector. In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljard van de 1,6 miljard euro die in de sector omgaat.

Omzet

Meer dan 50% van de bedrijven die meedoen met aanbestedingen halen meer dan de helft van hun omzet binnen via een aanbesteding.  Tegelijkertijd vindt 92% van de ondernemers vind de huidige manier van aanbesteden een gevaar voortbestaan taxibranche. Dat komt omdat 74% van inschrijvers de (financiële) grenzen van het bestek opzoekt.

De ondervraagde taxichauffeurs hebben wel plezier in het werk (95%). Toch heeft 31% regelmatig te maken met klachten over het contractvervoer, die tegen hem worden geuit. Bij 45% gebeurt dat soms.

Taxicentrale

Als er tegen de taxichauffeur geklaagd wordt, is dat volgens 41% van de chauffeurs meestal de schuld van de taxicentrale, bij 23% is het meestal de schuld van de opdrachtgever. Slechts bij 8% van de chauffeurs is het meestal zijn eigen schuld. Of bij 3% van de chauffeurs is de passagier zelf meestal de oorzaak.

Mensen klagen dan het vaakst over ‘extra reistijd door het combineren van ritten’ (41%), ‘te laat komen’ (29%), de planning/centrale (24%) en het gebruikte taxivoertuig (6%).

Overgang van werkgever

Zo’n 13% van de ondervraagde taxichauffeurs is wel eens overgegaan naar een andere werkgever na een aanbesteding. Dat was in 43% van de gevallen een verslechtering van de situatie. Bij 24% maakte het geen verschil. Een 32% vond het een verbetering.

De enquête is ingevuld door: taxi-ondernemers (292), aanbestedende diensten (73), taxichauffeurs (297) en overig (108). Download hier de resultaten.

Bart Pals

TaxiPro.nl heeft een TomTom GoLIVE 1005 twv. € 299,- euro verloot onder de respondenten. Winnaar hievan is:

PMJ Cox Vervuurt van Taxi T.C.V.

Stationsweg 120 X,  5807 AD  OOSTRUM

Van harte gefeliciteerd! Het apparaat komt zo snel mogelijk naar je toe!

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Fors verschil inzicht tussen taxibranche en overheid bij aanbestedingen”

bruintje|28.06.12|13:06

Zorgverzekeraar Menzis gunt in 2 kerngebieden het vervoer vanaf 1 januari 2013 voor de bodemprijs van € 1,00 inclusief(!) BTW per kilometer.
Meer inschrijvers dan je op 1 hand kunt tellen en in 2 gebieden moest geloot worden tussen 3 inschrijvers die op die bodemprijs hadden ingeschreven. Kwaliteit scoorden alle inschrijvers maximaal, logisch dat waren invulvelden waarop ze zelf konden kiezen uit percentages. Dus alles op 100%.
Winnende(?) vervoerders proficiat en Menzis met de mooie besparing.

Simone|28.06.12|15:13

Is dit niet al heel lang bekend? Nu er een zogenaamd onderzoek naar gedaan is en de resultaten duidelijk zijn, wordt er dan ook iets mee gedaan? Of is dit gewoon weer zo’n flut-onderzoek waar veel geld en tijd mee gemoeid zijn, waar vervolgens niets mee gebeurd? Kunnen we weer wachten totdat er volgend jaar een nieuw onderzoek gedaan wordt, die vervolgens tot de conclusie komt, dat het nog erger met de branche gesteld is als in 2012!
Doe er eens iets aan!

Katja|28.06.12|15:18

Iedereen klaagt over de aanbestedingen, niemand wordt er blij en vrolijk van, behalve Den Haag! Maar ja, die hebben natuurlijk ook d’r eigen vervoersbedrijf waar ze mee rijden en geloof maar niet dat er bij die aanbesteding op de kleintjes is gelet! Zoals dit ook in heel veel gemeenten door Nederland gebeurd!
Laat B&W en politici maar eens vervoeren met zo’n lage-kosten aanbesteding, eens kijken of ze vrolijk worden….