schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer Alphen aan den Rijn naar DVG

DVG Personenvervoer heeft de aanbesteding van het leerlingenvervoer in Alphen aan den Rijn gewonnen vanaf schooljaar 2012-2013. DVG werkt met verschillende lokale onderaannemers: Taxi Overbeek (huidige vervoerder), Taxi Van Asselt en Taxi Van Der Laan.

Taxi Overbeek zal ook in het nieuwe schooljaar de meeste leerlingen uit Alphen aan den Rijn vervoeren en aanspreekpunt zijn voor de ouders. Praktisch gezien verandert er dus weinig, volgens de gemeente.

Kilometergrens

De tijd- en afstandnormen die worden aangehouden voor het recht op leerlingenvervoer zijn wel bijgesteld naar het landelijke minimum. Dit houdt in dat de regels strenger zijn geworden. De gemeente kijkt met ouders en kinderen die door de nieuwe regels geen recht meer hebben op leerlingenvervoer, naar mogelijke alternatieven.

Aan leerlingen die de overstap van taxi naar openbaar vervoer (OV) moeten of willen maken, worden vanuit de gemeente OV trainingen aangeboden. Zij leren en oefenen onder professionele begeleiding het reizen met openbaar vervoer.

Vervoersmogelijkheden

Met de ouders wordt ook gesproken over andere alternatieve vervoersmogelijkheden waar op eigen kosten gebruik van gemaakt kan worden.  Zo zijn gemeente, ouders en de buitenschoolse opvang van GEMIVA met elkaar in gesprek over mogelijkheden voor voorschoolse opvang voor de leerlingen van Prisma.

Een andere optie is de mogelijkheid voor ouders om op eigen kosten gebruik te maken van de diensten van DVG Personenvervoer, zodat zij blijven deelnemen aan het gemeentelijke systeem van kwaliteitsbewaking. Beide alternatieven worden verder onderzocht.

Klankbordgroep

Er is een Klankbordgroep Leerlingenvervoer die de ontwikkelingen in het leerlingenvervoer monitoort. In de klankbordgroep zitten betrokkenen van het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid, de Wmo-raad, scholen, vervoerder en ouders, allen op persoonlijke titel. De klankbordgroep zal ook in de toekomst betrokken blijven bij de afhandeling van klachten en het in de gaten houden van de kwaliteit van het vervoer.

In de heroverweging van de sociale agenda van Alphen aan den Rijn is besloten een bezuiniging op het leerlingenvervoer te realiseren door de kilometergrens in de verordening op te trekken naar de wettelijke grens van 6 kilometer. De nieuwe verordening Leerlingenvervoer 2012 treedt in werking op 1 augustus 2012.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.