Geld, euro, bijdrage

Geen inkomensgrens bij aanvraag regiotaxi Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht hanteert bij nieuwe aanvragen voor de Regiotaxi voortaan geen inkomensgrens meer. Ook op andere Wmo-voorzieningen is de inkomensgrens niet van toepassing. Vanwege twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en nader onderzoek dat in de afgelopen periode heeft plaatsgevonden, heeft het college van B&W besloten de inkomensgrens voor de regiotaxi per 1 juli 2012 af te schaffen.

Mensen die de afgelopen tijd een aanvraag voor een pasje van de regiotaxi hebben ingediend worden individueel geinformeerd over het besluit en de gevolgen daarvan.

Persoonlijke situatie

De Wmo gaat uit van de begrippen compensatieprincipe en individuele toetsing. Dat betekent dat de gemeente naar de persoonlijke situatie kijkt en naar de mogelijkheden om zelf een voorziening te regelen en te bekostigen. Een algemene inkomensgrens is hierbij niet toegestaan.

Om de persoonlijke situatie te kunnen beoordelen mag de gemeente wel individueel naar financiele draagkracht kijken. De gemeente gaat ook op deze manier te werk bij het bepalen van de eigen bijdrage volgens de bijdrageregeling Wmo.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.