rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

PZN verliest hoger beroep tegen onderaannemers Deeltaxi

Vervoersregisseur PZN (Personenvervoer Zuid-Nederland BV) heeft ook het hoger beroep tegen vier onderaannemers verloren. De tarieven, vervoersmatrix en onderlinge verdeling van veroersstromen voor de Deeltaxi West-Brabant moeten gewoon zoals in 2009 afgesproken gehanteerd blijven worden. Wel heeft het vertrouwen tussen PZN en de tien onderaannemers onderling een forse deuk opgelopen.

“Dat PZN de verdeling van de ritten verzorgt, betekent naar het oordeel van het hof niet dat PZN het vervoer zelf en naar eigen inzicht kan indelen. Maar enkel dat PZN de taak heeft ritten aan te nemen en deze conform de afgesproken matrix over de vervoerders te verdelen”, vindt het hof.

Vervoer

“Als er aanvragen voor vervoer binnen het voor Vos c.s. afgesproken gebied bij PZN binnenkomen, is PZN gehouden die naar Vos c.s. door te geleiden en heeft zij niet de vrijheid dat anders te doen”, aldus het hof.

De regionale taxibedrijven en PZN hebben, voordat ingeschreven werd op de aanbesteding Deeltaxi West-Brabant, duidelijke afspraken gemaakt over tarieven en de ritverdeling. De situatie dat PZN gedwongen zou zijn tot een aanpassing van de overeenkomst, doet zich naar oordeel van het hof niet voor. De opdrachtgever (provincie en achttien gemeenten) zijn immers uiterst tevreden over het vervoer.

Economische crisis

Volgens PZN zijn haar resultaten door een aantal ontwikkelingen (economische crisis, grotere concurrentie, verloren aanbestedingen, terugdringing deeltaxivervoer) onder grote druk komen te staan. In 2011 zijn veel minder ritten aan PZN toebedeeld, waardoor haar omzet met ongeveer 11% achteruit ging. PZN is bezig met een reorganisatie.

Naar oordeel van het hof zijn de door PZN aangedragen – en overigens door Vos c.s. betwiste – algemene omstandigheden- onvoldoende om eenzijdig een overeenkomst te kunnen wijzigen. “De door PZN genoemde economische omstandigheden, waarmee iedere onderneming te maken heeft, komen voor haar eigen rekening”, vindt het hof.

Reorganisatie

Het hof heeft niet kunnen vaststellen of PZN alle mogelijkheden de terugloop op te vangen heeft benut. Ook het resultaat van de reorganisatie bij PZN is nog onbekend. “Tenslotte is niet gebleken dat ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst gedurende iets minder dan twee jaar, tot eind 2013, niet van PZN gevergd zou kunnen worden”, spreekt het hof.

Vanwege de interne bezuingingen wilde PZN (onderdeel van Veolia) haar onderaannemers 5% korten op het tarief. Ze speelde hierbij de regionale taxibedrijven tegen elkaar uit. Na forse druk van PZN hadden uiteindelijk enkele taxibedrijven een korting van 3% hadden ‘geslikt’ op het overeengekomen tarief (Peutax, De Groen, Jacobs, Geers, Goverde en Berm).

Taxibedrijven

Om toch nog uit de kosten te kunnen komen, zouden ze extra ritten toegewezen krijgen. Wat natuurlijk erg nadelige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de vier overige taxibedrijven (Vos, Regiotaxi, Diepstraten en Van der Wou). Het is nog maar de vraag of de regionale taxibedrijven, die tot deze affaire gezamenlijk als één blok optraden naar PZN toe, opnieuw tot goede afspraken kunnen komen bij een eventuele nieuwe inschrijving op de volgende aanbesteding.

De rechtbank in Breda kenschetste de houding van PZN als ‘bruusk wanpresterend vanuit een ‘verdeel en heers’ machtspositie’. Hij vond dat PZN op grond van de gesloten overeenkomst de ritverdeling niet eenzijdig kan wijzigen. Ook hoeven de taxibedrijven niet akkoord te gaan met de door PZN voorgestelde korting. Het hof onderstreept deze uitspraak dus nog eens.

Bart Pals

Lees hier de volledige uitspraak van het hof.

Lees ook: PZN mag niet korten op tarief voor onderaannemers Deeltaxi

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “PZN verliest hoger beroep tegen onderaannemers Deeltaxi”

De Ziener|09.08.12|20:21

Dan heb je 1 keer gewonnen.
De volgende keer heeft PZN je niet meer nodig.
Dat is hard.