LeerlingenVervoer, taxi

Extra taxi’s na opstartproblemen leerlingenvervoer Dongen

De gemeente Dongen zet vanaf dinsdag extra taxi’s in voor het leerlingenvervoer van kinderen wiens ouders te laat een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te komen voor het reguliere vervoer. Verder is structureel een begeleider op de bus aanwezig. De gemeente neemt deze maatregelen na samenspraak met coördinator van het leerlingenvervoer, Servicepunt Leerlingenvervoer Midden-Brabant, om de huidige opstartproblemen op te lossen.

De problemen begonnen afgelopen maandag, 13 augustus 2012, bij het begin van het nieuwe schooljaar voor het basisonderwijs. In de ochtend bleek dat voor 12 Dongense kinderen die voor passend onderwijs zijn aangewezen op een speciale school buiten Dongen, sprake was van een vervoersprobleem.

Ophaalplaats

Sommigen werden niet of te laat opgehaald, omdat niet op tijd de juiste informatie was doorgegeven. Zo waren bijvoorbeeld verschillende aanvragen te laat ingediend door de ouders. In sommige gevallen was er sprake van een misverstand over de ophaalplaats. Met name een groep kinderen voor De Wissel in Oosterhout, was hiervan de dupe. Daarnaast klaagden ouders over het ontbreken van een begeleider op de bus.

De betrokken wethouders Ad van Beek (aanbesteding leerlingenvervoer) en Bas Evegaars (Onderwijs) zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer in de gemeente Dongen. “Alles moet er nu op gericht zijn de kinderen goed en tijdig op school te krijgen. Later moet bij een evaluatie blijken waar en door wie er in deze aanloopfase fouten zijn gemaakt’’, aldus het college.

Aanbesteding

In vergelijking met vorig schooljaar is sprake van een verandering. Het contract met de vervoerder liep na vier jaar af. Met 7 andere gemeenten in Midden-Brabant is Dongen (onder regie van Tilburg) een (verplichte) Europese aanbestedingsprocedure gestart. Daarbij is een bestek gemaakt van 120 pagina’s met kwaliteitseisen. Iedere kandidaat die inschreef moest voldoen aan deze eisen. Uiteindelijk is een nieuw contract voor 4 jaar afgesloten met de financieel voordeligste aanbieder, zoals de procedure voorschrijft.

Dat betekent dat de gemeente Dongen sinds dit nieuwe schooljaar gebruik maakt van een nieuwe vervoerspartner. Het Servicepunt Leerlingenvervoer Midden-Brabant zorgt voor de coördinatie, en de ritten worden gereden door Taxi Centrale Midden-Brabant (Tilburg, Goirle) en vervoersservice Van Driel (Oosterhout, overige gemeenten).

Leerlingenvervoer

Nieuw is ook dat niet de gemeente of de vervoerder, maar het servicepunt gedurende het schooljaar voortaan het aanspreekpunt is voor de ouders, bijvoorbeeld bij het melden van  mutaties en klachten. Daarover is in juni een nieuwsbrief verzonden aan de ouders en de betrokken scholen. Tevens is er een brochure toegestuurd met als titel Prettig Onderweg – handboekje leerlingenvervoer Midden-Brabant. 
Het servicepunt in Tilburg dient voortaan als intermediair tussen zowel gemeente en vervoerder, als tussen ouders en gemeente.

“Deze week staat onze deur ook open voor de ouders voor het melden van de klachten die zij hebben”, zeggen de wethouders Van Beek en Evegaars. “Als gemeentelijke organisatie voeren we dagelijks overleg met het servicepunt. Het gaat al een stuk beter, maar nog niet alle aanloopproblemen zijn verholpen. We gaan ervan uit dat het spoedig wel zo is. Dan kunnen we ook stoppen met de inzet van extra taxi’s. We blijven contact houden met de ouders om te horen of alles goed gaat en blijft gaan.’’

Voortgezet onderwijs

Namens het college hebben beide wethouders bij het Servicepunt Leerlingenvervoer Midden-Brabant extra aandacht gevraagd voor volgende week. Vanaf maandag 20 augustus gaan ook de leerlingen in het voortgezet onderwijs weer naar school. “Daar mag met het leerlingenvervoer niet gebeuren wat er deze week in het basisonderwijs is voorgevallen’’, aldus het college.

In totaal maken 167 leerlingen (basis en voortgezet onderwijs) uit Dongen gebruik van leerlingenvervoer, van wie het merendeel het basisonderwijs betreft. De gemeente geeft jaarlijks zo’n 6,5 ton uit aan leerlingenvervoer.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.