Joost van de Wetering, Advocaat, KienhuisHoving, aanbestedingen

Inschrijven op een aanbesteding door meerdere zusterbedrijven (column)

Verzekeraar Achmea heeft na de aanbesteding voor het zittend ziekenvervoer bij sommige percelen drie vervoerders gecontracteerd die zusterbedrijven van elkaar zijn. Mogen meerdere taxibedrijven uit hetzelfde concern inschrijven op dezelfde aanbesteding? En zo ja, kan een aanbesteder dit voorkomen? Lees de column van Joost van de Wetering, aanbestedingsadvocaat bij KienhuisHoving.

COLUMN – Bovenstaande vragen zijn van belang voor aanbesteders en inschrijvers. Als een concern mag inschrijven met meerdere werkmaatschappijen biedt dat voor hen mogelijkheden. Andere taxibedrijven ervaren het vaak als oneerlijke concurrentie.

Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen

Over dit onderwerp bestaat nog al eens misverstand. Dat bleek ook weer op het Nationaal Conges Taxi-Aanbestedingen dat eerder dit jaar werd georganiseerd door TaxiPro.nl en TenderGuide. Daar kwam onder meer de aanbesteding zittend ziekenvervoer van Achmea aan de orde.

TaxiPro publiceerde op 15 augustus jl. een interview met Jan Horstman van Achmea over deze aanbesteding. Horstman licht daarin toe dat per perceel drie vervoerders zijn gecontracteerd. Presteert een vervoerder slecht, dan worden als ‘straf’ minder ritten toegekend.

Percelen

In sommige percelen zijn echter drie vervoerders gecontracteerd die tot hetzelfde concern behoren. Als dan de verdeelsleutel wordt gewijzigd, heeft dat voor het concern geen gevolgen qua omzet. Op het Nationaal Taxicongres stuitte dat op kritiek van veel aanwezigen. Volgens Achmea is daar echter niet altijd iets aan te doen.

Wat zegt het aanbestedingsrecht hierover? Uit de jurisprudentie blijkt dat het is toegestaan dat meerdere werkmaatschappijen uit een groep in te schrijven. Aanbesteders hebben een mogelijkheid dit uit te sluiten, zij het tot op zekere hoogte.

Inschrijfgedrag

Aanbesteders moeten zustermaatschappijen namelijk wel de gelegenheid geven om aan te tonen dat er in het concrete geval geen sprake is van een “reëel gevaar dat zich praktijken voordoen die de transparantie kunnen bedreigen en de mededinging tussen de inschrijvers kunnen vervalsen”. Dit betekent onder meer dat het inschrijfgedrag van de zustermaatschappijen niet door hun “zusterverhouding” mag zijn beïnvloed. Bij het opstellen van de offertes moeten onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn.

Het is dus niet mogelijk om meerdere inschrijvingen vanuit één concern absoluut onmogelijk te maken. Aanbesteders kunnen echter wel voorschrijven dat dit slechts mogelijk is, indien de betreffende inschrijvers aantonen dat aan het bovenstaande wordt voldaan.

Europese aanbestedingen

Hiermee is niet alles gezegd. Wat hierboven staat geldt namelijk voor Europese aanbestedingen. Niet alle aanbesteders van vervoer zijn echter verplicht tot Europese aanbesteding. Ook zorgverzekeraars beschouwen zichzelf doorgaans niet als “aanbestedende diensten” in de zin van de aanbestedingsregelgeving.

Indien geen sprake is van zo’n “aanbestedende dienst” in de zin van de aanbestedingsregelgeving, heeft zo’n opdrachtgever meer vrijheid bij het inrichten van zijn inkoopprocedure. Afhankelijk van de manier waarop zo’n opdrachtgever de inkoopprocedure inricht, is niet uitgesloten dat een verbod op meerdere inschrijvingen vanuit één concern in dat geval wel mogelijk is.

mr. Joost van de Wetering
Advocaat aanbestedingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen te Enschede

Lees ook: Aanbesteding Achmea: ‘Na gunning, is de uitvoering het echte werk’

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.