marja van bijsterveldt, minister, OCW, Onderwijs

Leerlingenvervoer speciaal onderwijs hoeft niet altijd per taxi

Het is voor gemeenten een wettelijke taak om vervoer te bekostigen voor leerlingen in het speciaal onderwijs als aan de voorwaarden is voldaan. Het is echter geen wettelijke taak om hiervan aangepast vervoer te maken, zoals busjes of taxi’s. Gemeenten kunnen er voor kiezen alleen de kosten van openbaar vervoer te bekostigen. Aangepast vervoer is slechts voorgeschreven voor leerlingen die wegens hun handicap op ander dan openbaar vervoer zijn aangewezen.

Dat antwoordt minister Van Bijsterveldt op Kamervragen die de SP en de ChristenUnie half augustus hebben gesteld over bezuinigingen door gemeenten op het leerlingenvervoer. Gemeenten zijn fors aan het bezuinigen op de kosten voor het leerlingenvervoer.

Eigen bijdrage

Van Bijsterveldt geeft aan dat gemeenten een eigen bijdrage (drempelbedrag) mogen vragen aan ouders van leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs, wanneer het inkomen boven een bepaalde grens ligt.

Dat mag niet aan ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs en aan ouders van leerlingen die wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen danwel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Rechter

Als gemeenten toch onterecht een aanvraag voor leerlingenvervoer per taxi afwijzen, dan acht de minister zich overigens niet bevoegd daar tegen op te treden. “In een dergelijk geval heeft de wetgever de rechter gepositioneerd als degene die bepaalt of er sprake is van een juiste uitvoering van de wet”, aldus Van Bijsterveldt.

Meer informatie

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Leerlingenvervoer speciaal onderwijs hoeft niet altijd per taxi”

Hentheman Wnf|20.09.12|18:39

Zelf werk ik al enkele jaren in het gehandicaptenvervoer.
Idd. kan het soms oplopen qua kosten.
Ik heb twee jaar alleen maar 1 tot 2 kinderen vervoerd, vergezeld van een aparte begeleider.

Wat kost dit niet?

Efficient vervoer is noodzakelijk om de kosten beperkt te houden.

Deze crisissituatie vraagt offers van de sterkste schouders…