fnv bondgenoten, kantoor, vakbond

Kanttekeningen van FNV bij Regiotaxi Gelderland (opinie)

Provincie Gelderland maakt mooie sier met de aanbesteding Regiotaxi Gelderland, maar is die trots wel zo gerechtvaardigd? Pieter Beuzenberg, Bestuurder FNV, plaatst nogal wat kanttekeningen bij deze volgens hem niet gerechtvaardigde trots. Het materieel en de positie van het personeel geven hem reden tot zorg.

OPINIE – Tijdens de presentatie van de nieuwe lage vloer bussen Regiotaxi Gelderland meldde gedeputeerde Conny Bieze trots te zijn op het unieke voertuig. Twee miljoen euro stak de provincie in de ontwikkeling van deze bussen en plakt daar het etiket “innovatie ten dienste van de samenleving “ op. Gemeenten en reizigersvertegenwoordigers hebben nagedacht over een beter toegankelijke bus die ook nog eens minder belastend is voor het milieu.

Een loffelijk streven. Maar de vraag is of die innovatie ook ten goede komt aan de chauffeurs die dagelijks met de bus moeten werken. De vraag is of er überhaupt wel chauffeurs, die dit werk dagelijks doen, betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bus.

Fysieke belasting

De bus is uitgevoerd met een uitklapbare plank. In de Arbocatalogus taxi staat letterlijk dat er sprake is van onaanvaardbare fysieke belasting wanneer het in en uitrijden van rolstoelers tot de dagelijkse taak behoort. In dergelijke gevallen wordt dringend een elektrische lift geadviseerd.

De bus heeft dan wel een lage vloer instap maar er blijft sprake van een te overwinnen hoogteverschil. Het is lang niet altijd mogelijk om bij een stoep in te stappen en daardoor worden chauffeurs toch het kind van de rekening. De zij instap zorgt er voor dat er heel kort gedraaid en gekeerd moet worden waardoor trek en duw belasting alleen maar toenemen. Neem daarbij in ogenschouw dat niet alle bandjes even hard zijn opgepompt en dat er geregeld sprake is van zware rolstoelgebruikers en zware rolstoelen die behangen zijn allerlei apparatuur.

Privacy chauffeurs en klanten

Nog een groot bezwaar van veel chauffeurs is het permanente gebruik van een camera in de bus. Deze camera registreert continu beeld en geluid. Chauffeurs geven aan dat niet prettig te vinden en zich bespied te voelen.

Ook verwachten zij dat passagiers zich er ongemakkelijk bij gaan voelen. Het is toch vaak een kwetsbare doelgroep die vervoerd wordt. Er worden geregeld gesprekken gevoerd op basis van wederzijds vertrouwen. Voor klanten is zo’n gesprek toch vaak een welkome uitlaadklep.

Positie personeel

In de cao is geregeld dat 75% van het huidige betrokken personeel mee overgaat naar de nieuwe vervoerder. In Gelderland zijn 22 verliezende taxibedrijven en WillemsendeKoning moet als grote winnaar van de aanbesteding ruim 500 chauffeurs overnemen. Een gigantische operatie waar veel mis bij kan gaan.

Verliezende werkgevers klagen dat het allemaal veel te lang duurt en ze zich niet kunnen voorbereiden op de situatie na 1 januari 2013. Werknemers zitten lang in onzekerheid over waar ze aan het werk kunnen en onder welke voorwaarden.

Nieuwe contracten

WillemsendeKoning heeft de betrokken werknemers nieuwe contracten aangeboden. Wij zijn ons rot geschrokken. De contracten zijn dusdanig omschreven dat alle bedrijfsrisico bij de individuele werknemer wordt neergelegd. De honden lusten er geen brood van.

Zo is er een onacceptabel boetebeding opgenomen, je moet tekenen voor documenten die je niet ontvangen hebt, je moet tekenen dat je in de toekomst gezond blijft, je wordt verplicht over te werken, de standplaats is niet bekend en het gaat zo maar door. Als uitsmijter is er een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen waarbij de werkgever eenzijdig het contract aan kan passen zonder instemming van de chauffeur.

Wat wil FNV Taxi

Wij hebben bij WillemsendeKoning aangegeven dat de contracten onacceptabel zijn. Wij willen dat werknemers gewoon op een respectvolle wijze worden benaderd met een standaardcontract zonder allerlei beperkende voorwaarden.

Wij roepen alle betrokken werknemers op om vooralsnog niet te tekenen. Eerst een goed contract en pas dan gewoon bij WillemsendeKoning aan de slag. Wij willen ook de onderzoeksresultaten zien van de trek en duw belasting van chauffeurs, als die er zijn. Zijn die er niet dan gaan we zelf een dergelijk onderzoek starten.

Aanbesteding

Wij willen dat de provincie als opdrachtgever zich ook eens vergewist van wat de “zegeningen” van deze aanbesteding nu in mag houden. Ze mogen hun trots wel iets temperen. De provincie wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en dat gaat ten koste van werknemers die het werk vaak al jaren met veel inzet, betrokkenheid en passie doen.

Door te kiezen voor een vervoerder die het vervoer tegen de laagste prijs en met 100% lage vloer bussen uitvoert vallen werknemers met een functiebeperking buiten de boot. In de taxibranche werken al veel mensen met een functiebeperking of die gedeeltelijk zijn afgekeurd. Zij kunnen het werk nog volledig en naar tevredenheid doen. Soms betekent dat op een gewone taxi rijden i.p.v. een bus of een automaat i.p.v. een geschakelde auto of alleen lopende klanten vervoeren.

Opdrachtgever

Al deze werknemers vallen buiten de boot omdat de opdrachtgever daar de voorwaarden voor schept. Het wordt heel aantrekkelijk gemaakt om met een hoog percentage lage vloer bussen (in dit geval 100%)  in te schrijven bij  de aanbesteding. Mede hierdoor heeft de nieuwe vervoerder de opdracht gegund gekregen. Het gevolg is wel dat WillemsendeKoning geen plek heeft voor genoemde werknemers omdat ze contractueel verplicht zijn alleen met geschakelde rolstoelbussen te rijden. Wie is nu verantwoordelijk voor deze werknemers?

De provincie, WillemsendeKoning, de huidige verliezende vervoerders?  Misschien is het een goed idee dat de provincie ook nog eens twee miljoen euro investeert in duurzame arbeidsparticipatie van werknemers uit haar eigen provincie die tussen wal en schip dreigen te raken. Laten we daar dan maar het etiket “innovatie ten dienste van arbeiders” op plakken.

Pieter Beuzenberg
Bestuurder FNV Taxi regio Noord en Oost

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Kanttekeningen van FNV bij Regiotaxi Gelderland (opinie)”

Het is dus toch waar wat ik van collega Connexxion personeel heb gehoord. Complete aanfluiting en een hele grote schande is dit. FNV doe je wat je moet doen om het personeel te beschermen, dat dat in deze tijd nog moet is op zijn zachst gezegt al te belachelijk voor woorden.
De mensen die buiten die 75% behoren bij de overname zijn ook de sjaak, krijgen weer een contract van een half jaar met proeftijd van een maand. Mensen van 50 jaar en ouder, die al jaren bij Connexxion een goede baan hadden.

Ada Hollandia|15.10.12|13:32

Wat ben ik blij dat jullie er wat aan gaan doen!
Mijn man is ook overgenomen, en met een contract wat van geen kanten deugt!!!
Alleen al die onzekerheid nekt je!
Dus FNV/CNV, doe je best, want wij als werknemer staan machteloos!!

Ada Hollandia|18.10.12|12:03

Hallo allemaal,

Had afgelopen week de media ingelicht, en met een (positieve) wending.
Na een gesprek gisteravond tussen de FNV en Willemsen e/d/ Koning, en na benadering van de media is door bovenstaande beloofd dat er nieuwe contracten gaan komen!
De FNV i.s.m. Sociaal Fonds gaan er streng op toezien of ze nu wel acceptabel zijn, en dan worden ze pas naar de chauffeurs gestuurd!!
Dus alsnog een positief gebeuren!

Paul Dijkhuizen|05.11.12|11:34

tja, om zo’n aanbesteding te ‘winnen’ dien je de laagste prijs te offreren, dat kan alleen als je overal op bezuinigt, dus ook op personeel, kwaliteit, voertuigen e.d. Helaas kijkt de overheid daar verder nog steeds niet of nauwelijks naar… Dat hele aanbestedingen systeem moet eens een keer op de schop… kwaliteit is alleen maar achteruit gegaan, veel bedrijven gaan failliet door gesubsidieerde concurrentie, werknemers komen op straat te staan of mógen blijven werken, maar voor minder loon..

J.s. van Bochove|15.11.12|17:40

Die 2 miljoen euro in het ontwikkelen van die bus, daar heb ik niets van gezien en ik ben daar toch weken mee bezig geweest met een goede collega. Het prijsverschil tussen winnende en verliezende partij was zeker geen 2 miljoen, dit had dus beter in het vervoer gestopt kunnen worden waardoor het op eenzelfde kwalitatieve manier en met personeel, wel of niet met een beperking, voortgezet kunnen worden. Risico spreiden over veel of enkele ondernemers, daar is inzicht voor nodig dus geen ambtenaar.