leerlingenvervoer

Ook Enschede verhoogt kilometergrens leerlingenvervoer

In navolging van tientallen andere gemeenten, trekt Enschede de kilometergrens van het leerlingenvervoer op van 4 naar 6 kilometer. Daarmee zou een dreigend tekort van 6 ton in 2014 op het budget voorkomen worden. Ook de regels voor de vaststelling van de vorm van vervoer worden aangescherpt. B en W denken op basis van een proef dat meer kinderen zich ook wel kunnen redden met fiets en bus.

Door de maatregel verliezen honderden kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar hun recht op leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer

Momenteel maken 1200 kinderen gebruiken van het betaalde en georganiseerde vervoer. Daarvan hebben er 700 een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Voor hen verandert er niets. Het overgrote deel van de overige 500 verliezen het recht op leerlingenvervoer. Een klein deel van hen moet het met een aangepaste vorm van georganiseerd vervoer gaan doen.

Voor nieuwe aanvragers gaan de aangepaste regels met ingang van het nieuwe schooljaar in. Kinderen die al leerlingenvervoer hebben, kunnen daar dit en volgend schooljaar nog gebruik van blijven maken. De gemeenteraad moet er in december nog wel een besluit over nemen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.