Pulchri, debat, KNV Taxi, Bahri, Hoogland, De Boer, De Rouwe

Taxibranche vreest gevolgen halvering budget AWBZ-vervoer

Het is begrijpelijk dat de overheid moet bezuinigen, maar de 150 miljoen die gekort wordt op het budget voor AWBZ-vervoer is te gortig. “Er is niet goed nagedacht over de gevolgen van deze maatregel”, zei KNV Taxi-voorzitter Jan Zaaijer donderdag tijdens het Pulchri-debat. Toch bleek tijdens het debat dat met name coalitiepartijen VVD en PvdA niet van plan zijn hier nog op terug te komen.

Het Pulchri-debat wordt jaarlijks door KNV gehouden. Normaliter is dat bedoeld om de begroting van Infrastructuur en Milieu een zetje in de goede richting te geven. Dit jaar werd er door de aanwezigen en afgevaardigde Kamerleden van VVD, PvdA, SP en CDA vooral gesproken over de reeds aangekondigde forse bezuinigingen in de diverse transportsectoren.

AWBZ-vervoer

De coalitie VVD – PvdA heeft namelijk een immense bezuiniging aangekondigd op het vervoer van de 40.000 gehandicapten naar bijvoorbeeld dagopvang; het zogenaamde AWBZ-vervoer. Dat budget wordt gehalveerd van 300 naar 150 miljoen en bevoegdheden gaan van de landelijke overheid naar gemeenten.

Vanwege de maatregel krijgen instellingen nog maar een paar euro per dag om vervoer te regelen voor hun cliënten. Er dreigt niet alleen een fors aderlating voor de taxibranche, waardoor ontslag dreigt voor duizenden taxichauffeurs, ook veel gehandicapten dreigen door de bezuiniging vast te komen zitten in hun eigen huis.

Veiligheid rolstoelvervoer

Zaaijer vreest ervoor dat veel instellingen het vervoer zelf gaan regelen terwijl ze daar niet deskundig in zijn. Zo moet een taxichauffeur aan allerlei regels voldoen als het gaat om opleiding en veiligheid, maar een vrijwilliger van een AWBZ-instelling niet. Daardoor komt de veiligheid van het (rolstoel)vervoer zwaar in het geding. Want deze regels zijn door de overheid immers niet voor niets opgesteld.

Ook is het niet efficiënter als de instellingen het vervoer zelf gaan organiseren. Dan staat de aangeschafte bus vrijwel de hele dag stil. Terwijl taxi-ondernemingen het vervoer kunnen combineren met andere vormen van taxivervoer. Toch bestaat er wel kans op, omdat bijvoorbeeld aanschaf van een eigen voertuig uit een ander potje van de instelling komt, waardoor het vervoer boekhoudkundig goedkoper lijkt.

Gemeenten

Toch staan de coalitiepartijen PvdA en VVD nog sterk achter de bezuiniging. “De gemeenten lossen het wel op”, denkt VVD-Kamerlid Betty de Boer. “Misschien wel op een andere manier, maar het vervoer blijft wel bestaan. We doen een beroep op de eigen draagkracht van mensen.”

Ook PvdA-Kamerlid Duco Hoogland wil niet opnieuw kijken naar de gevolgen van deze bezuiniging. “Het huidig AWBZ-systeem is gewoon niet haalbaar. Als snap ik wel dat het vervoer voor sommige mensen wel moeilijk wordt. En ik kan geen oplossing bieden voor het verlies aan werkgelegenheid in de taxisector.”

Kaalslag taxisector

CDA-Kamerlid Sander de Rouwe ziet er overigens juist kansen in de bezuining. “Het zal inderdaad leiden tot een kaalslag in de taxisector. Maar misschien dat er juist ideeën uit ontstaan tot een betere lokale samenwerking, waarin het vervoer beter wordt georganiseerd.”

De SP was de enige aanwezige partij die wel fel tegenstander is van deze bezuiniging. “Dit treft de zorgnemer heel hard”, beseft SP-Kamerlid Farshad Bashir. “Het heeft tot gevolg dat mensen niet meer naar de dagbesteding kunnen en dus thuis blijven zitten. Het is niet slecht om bevoegdheden naar gemeenten over te hevelen, maar wel als dat zonder budget is.”

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Taxibranche vreest gevolgen halvering budget AWBZ-vervoer”

Edwin Taxi|13.12.12|11:51

Dit vervoer is alleen voor grote taxi-bedrijven met TX. Dus concurrentie-vervalsing als een klein deel van de aanbieders toegang heeft tot deze gesubsidieerde deelmarkt. De bezuiniging beperkt dus concurrentie-vervalsing en is in die zin goed. Nog beter als afnemers zelf een budget krijgen, zodat zij keus hebben uit ALLE vervoerders.Met minder geld krijg je zo wellicht een betere vervoers-oplossing, dan nu geleverd door de regionale taxi-monopolisten. Maar DAT is niet in het belang van KNV cs…

Jacques Valkyrie|14.12.12|14:29

Tsja, Edwin. dat is een beetje erg kort door de bocht. Ook kleine taxibedrijven (bv 4 auto’s) kunnen een TX keur halen en doen dat veelal ook. Die steken de nek uit om een goedgekeurd wagenpark en nette chauffeurs te hebben in plaats van de lokale cowboys met aftandse troep. Zij investeren tenminste in hun wagens en opleidingen voor hun personeel in plaats van als maar te zeuren. Die keuring geeft aan de instellingen enige waarborg op kwaliteit. MIND YOU

Frans Groot|18.12.12|10:00

Hoe gemeenten dit ook gaan invullen – WinTOP faciliteert het gehele proces!
http://www.wintax.nl/synergy/docs/index.asp?category=wintax-internet&topic=wintop