Regels over rolstoelgebruikers in taxi per 2013 aangepast

Vrouw met een spierziekte maakt gebruik van rolstoeltaxi, vergezeld door haar hulphond. Onscherp masker toevoegen a.u.b. U mag het beeld niet veranderen of aansnijden. Is het bestand te klein, bel ons. Dit bestand is gelijk aan de originele opname. Behalve een simpele retouche en correcties in contrast, helderheid en kleurbalans zijn geen veranderingen aangebracht.

Rolstoelgebruikers hoeven niet per se gebruik te maken van de veiligheidsgordel van een taxi. Wel moet er dan gebruik worden gemaakt van veiligheidsgordels die vastgemaakt worden aan het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd. Dat kan ook met een door het ministerie aangewezen constructie. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) wordt op 1 januari 2013 op diverse punten gewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

RVV 1990 is zodanig gewijzigd zodat het duidelijk is dat rolstoelgebruikers niet per se gebruik hoeven te maken van de veiligheidsgordel van een taxi. Wel moet dan gebruikt gemaakt worden van veiligheidsgordels die vastgemaakt wordt aan het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd of van een door het ministerie aangewezen constructie. Daarbij moet de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker gewaarborgd blijven.

Regels

Onder rolstoelgebruikers, vervoerders en chauffeurs was er onduidelijkheid over de regels met betrekking tot het verplichte gebruik van een gordel door passagiers in een rolstoel. De  vraag was of zij verplicht gebruik moeten maken van de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het voertuig.

Dit is met name belangrijk als rolstoelgebruikers die vanwege een afwijkende zit- of lighouding niet veilig vervoerd kunnen worden, indien ze gebruik zouden maken van de veiligheidsgordel van het voertuig.

Verkeersbord J39

Er komt op 1 januari 2013 een verkeersbord bij dat waarschuwt voor elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollers). Het verkeersbord J39 moet de huidige verkeersborden die hiervoor waarschuwen vervangen.

De wegbeheerders hebben reeds verschillende verkeersborden geplaatst om bestuurder te waarschuwen voor elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollers). De vormgeving van deze borden was erg verschillend. Met het oog op eenduidigheid en herkenbaarheid is het verkeersbord J39 toegevoegd aan het RVV 1990.

Artikel 18

Artikel 18 (afslaan) wordt uitgebreid met een nieuw lid. Het nieuwe lid artikel 18 heeft tot doel om te regelen dat bestuurders die op de uiterste rechter- of linkerrijstrook van hun weggedeelte dicht achter een bestuurder rijden die te kennen heeft gegeven dat hij wil afslaan en voorgesorteerd heeft, die bestuurder niet mogen inhalen.

Deze wijziging is nodig om te voorkomen dat de inhalende bestuurder zich proberen te beroepen op “recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor”. Dit viel al onder artikel 5 WvW1994, echter was voor weggebruikers niet duidelijk.  Met deze wijziging wordt duidelijk gemaakt dat asociaal inhaalgedrag  niet wenselijk is. Wel blijft veilig inhalen (zoals beschreven in art 11 RVV 1990) toegestaan.

Lees ook:
Taxichauffeur krijgt forse boete na dodelijk ongeluk rolstoelpassagier
Taxichauffeur moet regels strikt naleven bij gordelplicht passagier

 

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Regels over rolstoelgebruikers in taxi per 2013 aangepast”

belangrijke wijzigingen per 1 januari 2013. goed om te weten

Jan Vermeulen|12.01.13|15:41

Rolstoelen zijn inderdaad een lastig onderwerp voor taxibedrijven. Er komt veel bij kijken maar een veiligheidsgordel is het minste wat elk taxicentrale kan bieden. Het blijft een branche met continue aanpassingen.