SGP, Dijkgraaf, Bisschop, Van Der Staaij

SGP wil meer inzicht in kosten religieus leerlingenvervoer

De vergoeding voor leerlingenvervoer op religieuze gronden staat zwaar onder druk. SGP-Kamerlid Bisschop vindt echter dat een discussie over de bekostiging van het vervoer van signatuurleerlingen op basis van correcte feiten moet worden gevoerd. Hij heeft een reeks van vragen gesteld aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) om opheldering te krijgen over onder meer kosten, reistijd en regelgeving.

Het vervoer van deze leerlingen wordt deels betaald door de ouders, deels door de gemeente. De lokale overheid is daar wettelijk toe verplicht, maar diverse gemeenten willen er vanaf. De Christelijke Besturenraad is van mening dat afschaffing in strijd is met het wettelijk grondrecht van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij hun overtuiging.

Bijdrage

Op 14 februari is er in de tweede Kamer een algemeen overleg over dit onderwerp en Bisschop wil graag dat Dekker voor die tijd opheldering geeft over een aantal aspecten. De SGP’er plaatst onder meer vraagtekens bij de kosten die de gemeente Gaasterlân-Slaet zegt te maken. De bijdrage zou niet 47.000 euro zijn, zoals eerder gemeld, maar 38.000 euro. En hij wil horen van de bewindsman hoe de kosten van leerlingvervoer zich verhouden tot de kosten van huisvesting als de leerlingen binnen de eigen gemeente naar school gaan.

Ook wil Bisschop van de staatssecretaris weten of hij ervan op de hoogte is dat de kosten voor leerlingvervoer drastisch zijn toegenomen omdat de gemeente de opdracht Europees heeft aanbesteed. En zijn er mogelijkheden voor gemeenten om het vervoer zonder aanbestedingsprocedure zelf te besteden? Bisschop wil ook een overzicht van de wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben om de kosten voor het leerlingvervoer zoveel mogelijk te beperken.

Leerlingenvervoer

Tijdens de procedurevergadering van de Kamercommissie OCW vroeg PvdA-Kamerlid Loes Ypma ook om extra feiten en cijfers voorafgaand aan komende algemeen overleg. Zij wil daarbij speciale aandacht voor het geld dat besteed wordt aan leerlingenvervoer voor leerlingen die naar de combinatie van speciaal en bijzonder onderwijs gaan. De gevraagde brief is nog niet verschenen.

Lees ook: Bezuiniging op religieus leerlingenvervoer levert niets op

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “SGP wil meer inzicht in kosten religieus leerlingenvervoer”

Wim Bekkerin|14.02.13|20:21

De ouders zijn vrij in hun schoolkeuze. Echter moeten zij wel de gevolgen van deze keuze accepteren en niet de gemeenschap daarvoor op laten draaien. Ik heb een jongeman uit Haarlem een tijdje mogen vervoeren naar een “zwarte kousen” school in Gouda.

De bijdrage van de ouders was 255 euro per jaar.
Dat kost dit vervoer per schooldag!

Onmiddelijk stoppen hiermee en de opbrengst tegoede laten komen aan de echte gehandicapten welke echt taxivervoer nodig hebben.