leerlingenvervoer

Uithoorn: alle kinderen in leerlingenvervoer opnieuw keuren

De gemeente Uithoorn gaat alle kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer opnieuw keuren. De regeling voor het leerlingenvervoer was tot voor kort behoorlijk soepel, stelt wethouder Ria Zijlstra. Het aanvragen van leerlingenvervoer door ouders was meestal al voldoende om dit ook daadwerkelijk te krijgen.

Uit de keuring moet blijken wie voortaan met ‘regulier’ vervoer naar school kan. Dit staat in de nieuwe verordening waar de gemeenteraad vorige week over sprak. 
Het gaat om vervoer van en naar speciale scholen, hier zitten kinderen op die speciaal onderwijs nodig hebben vanwege een handicap of een levensovertuiging.

Regeling

Op dit moment maken 124 kinderen in de gemeente gebruik van de regeling; het merendeel van hen (87) wordt met busjes vervoerd. In totaal werd er voor 546.000 euro uitgegeven, hiervan was ruim 516.000 euro voor het vervoer met busjes.

Maar er kon dan ook veel: vervoer van en naar de buitenschoolse opvang en individuele regelingen, het was allemaal mogelijk. “Dat gaan we nu niet meer doen”, aldus Zijlstra op Dichtbij.nl, “We gaan ons beperken tot het leerlingenvervoer.”

Herkeuring

Bij de herkeuring kan het zo zijn dat een kind na de herkeuring geen aanspraak meer kan maken op het vervoer. Dat is Groen Uithoorn en de PvdA tegen het zere been. PvdA ziet vooral praktische bezwaren als kinderen onder begeleiding van een ouder of een oppas met het OV moeten; in het voorstel wordt hier niets voor geregeld.

De herkeuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie op basis van medische, psychische en sociale factoren. De gemeente heeft de keuze om het advies over te nemen. Voor begeleiding bij het vervoer bestaat nog wel een ‘hardheidsclausule’, zoals Zijlstra het noemt; de gemeente kan uitzonderingen maken.

Leerlingenvervoer

Op 25 april neemt de raad een besluit over het leerlingenvervoer. Ouders wiens kind gebruik maakt van het vervoer, hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.