congreszaal, 1931, Brabanthallen, Nationaal Congres Contractvervoer

Definitief programma Nationaal Congres Contractvervoer bekend

Het definitieve programma van het Nationaal Congres Contractvervoer 2013 is bekend. Laat u op 20 juni in Den Bosch bijpraten door topsprekers over de laatste ontwikkelingen op het gebied van doelgroepenvervoer. Bepaal zelf welke workshops voor u relevant zijn.

Schrijf in en gebruik de kortingscode TPX13 voor € 50,- korting op het congres.

Nu Inschrijven!

Programma Nationaal Congres Contractvervoer 2013

Keynote (plenair)

 • Jan Zaaijer (voorzitter KNV Taxi)
 • Henk Meurs (professor Radboud Universiteit/DGA MuConsult)
 • John van Hal (wethouder Rucphen en vertegenwoordiger VNG)
 • Joan Blaas (uitgever TaxiPro)
 • Wim van Tilburg (directeur KpVV)

Programma plenair:

 • Toekomstvisie van de vele vormen van contractvervoer
 • Hoe houden we de kwaliteit hoog met teruglopende budgetten voor doelgroepenvervoer?
 • Kansen en uitdagingen voor gemeenten
 • Wat gebeurt er met de taxibranche als we op de huidige voet doorgaan?

Workshops

Er zijn tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 4 zalen waar simultaan workshops worden gehouden. Iedere bezoeker kan zich registreren voor 3 workshops.

 1. Slim omgaan met AWBZ-bezuinigingen. Vervoer van en naar de dagbesteding
  (door: Henske Schipdam, Pluryn)

  • Toelichting op bezuinigingen en decentralisatie vervoer naar dagbesteding
  • Hoe gaat Pluryn om met de gedaalde vergoeding voor vervoer?
  • Welke maatregelen, problemen en plannen zijn er voor de toekomst?
  • Wat kun je doen voor cliënten die leren reizen met het openbaar vervoer? En wat voor rol speelt het daarvoor ontwikkelde buddysysteem?
  • Hoe kun je samenwerking met andere instellingen, de vervoerders en gemeente om vervoer efficiënter uitvoeren?
 2. Kansen die de Boordcomputer Taxi biedt op controle en regie voor zowel vervoerder als opdrachtgever
  (door: Olof Dieckhaus, directeur Quipment)

  • Hoe kan de Boordcomputer Taxi door gemeenten en vervoerders gebruikt worden om dienstverlening te verbeteren cq. kosten te beheersen?
  • Ontwikkeling planning- en controlesystemen
  • Efficiëntie verhogen
 3. Combineren van diverse vervoerswijzen: wat levert het op?
  (door: Guy Hermans, KpVV)

  • Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om goed en betaalbaar vervoer aan te bieden
  • Wat zijn de belangrijkste trends bij overheden?
  • Welke mogelijkheden zijn er om als opdrachtgevers samen te werken en wat levert dat op?
  • Welke andere manieren om te verplaatsen zijn er voor welke gebruikers? Daarbij is aandacht voor particuliere initiatieven en toegankelijk openbaar vervoer
  • Wat betekent dit voor taxi-ondernemers?
 4. Veilig Rolstoelvervoer
  (door Ap Peters, Stichting Vast=Beter & Sjoerd Wijnans, Tribus)

  • Code VVR
  • Nieuwe trends
  • Regels nog up-to-date?
  • Efficiëntie verhogen
 5. Verklaring Sociaal Fonds Taxi, TX-Keur en cao-zaken. Wat heeft de opdrachtgever hiermee te maken?
  (door: Henk van Gelderen, directeur SFT)

  • Overgang personeel naar nieuwe vervoerder volgens cao
  • Vraag als opdrachtgever om een verklaring Sociaal Fonds Taxi
  • Wat zegt een keurmerk als TX-Keur?
  • Faillissement voorkomen?
  • Onderaanneming, voor- en nadelen?
 6. Duurzaam personenvervoer: groen gas in Gelderland
  (door: Laurens van Remortele, Regiotaxi Gelderland & Gijs Pelsma, provincie Gelderland)

  • Presentatie van voorbeeld: de Regiotaxi rijdt in provincie Gelderland op groen gas, waardoor de provincie koploper is met groengas-infrastructuur
  • Welke beleidsmatige keuzes heeft Gelderland gemaakt in haar aanbesteding om te komen tot duurzaam vervoer?
  • Hoe gaat de uitvoer in de praktijk?
  • Welke lessen heeft provincie Gelderland geleerd waar andere overheden én taxibedrijven voordeel van kunnen hebben?
 7. Kostenverhogende aanbestedings-eisen voorkomen
  (door: Ruud Dusseldorp, directeur TenderGuide & Harald Faber, directeur Forseti)

  • Eisen komen in theorie en praktijk niet altijd overeen
  • Inzicht in kostenstructuur vervoer. Daar kan de opdrachtgever van leren.
  • Eisen hebben alleen zin als je ze het waard vindt te controleren
  • Contractbeheer
 8. Nieuwe aanbestedingswet, nieuwe kansen
  (door: Joost van de Wetering, aanbestedingsadvocaat KienhuisHoving)

  • Extra kansen voor het MKB
  • Extra regels voor aanbesteders
  • Verplichting tot evenwichtige contractsvoorwaarden
 9. Regiecentrale Oosterschelderegio: overheid aan het stuur
  (door: Peter Verburg, SWVO & Cees Hage, directeur TCR)

  • Waarom heeft Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) ervoor gekozen om de regiefuncties ritaanname/planning/aansturing/beheer) van vervoer, Wmo- en leerlingenvervoer, te scheiden van de uitvoering?
  • Hoe is de aanbesteding verlopen?
  • Wat zijn de ervaringen tot nog toe?
  • En hoe kijkt de uitvoerder van het Regiotaxi-Oosterschelde (TCR) aan tegen de gekozen opzet en wat zijn hun ervaringen?
 10. Op weg naar een efficiëntere taxi-onderneming
  • Gevolgen uitspraak Hoge Raad inroostering MUP’er (door mr. Jan-Gerrit Kroon, Blue Legal advocaten)
  • Tips financiering wagenpark / leasing (door Peter-Jan Bentein, Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen)
  • Bespaar op brandstofkosten (door Kevin Vermeij, CNG Net)
 11. Uitvoering is na gunning het echte werk
  (door: Jan Horstman, Achmea)

  • Achmea vertelt over contractbeheer en naleving vervoerscontract
  • Controle kwaliteitseisen
  • Verdeling percelen
  • Vervoersregie zittend ziekenvervoer
 12. De geschiedenis herhaalt zich. Nadat verzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ
  (door: Peter Altevogt, directeur Korton)

  • Hoe regel je dat proces in als gemeente?
  • Modern opdrachtgeverschap
  • Goedkoop en efficiënt proces = meer budget voor collectief vervoer

Samenvatting en aanbevelingen (plenair)

Na iedere workshop kiest de zaal een aanbeveling. Deze 12 aanbevelingen worden tijdens de plenaire samenvatting overhandigd aan de beleidsbepalers. Hiermee kunnen zij aan de slag om het contractvervoer in Nederland weer op de rit te krijgen. Want een gezonde vervoersmarkt is belangrijk voor zowel opdrachtgever, vervoerder als passagier.

Nu Inschrijven!

Taxi-ondernemers en aanbestedende diensten

Het congres richt zich primair op taxi-ondernemers en opdrachtgevers in het contractvervoer bij de overheid en zorgverzekeraars. Het is de opvolger van het Nationaal Congres Taxi-Aanbestedingen, dat vorig jaar in Haarlem werd gehouden. Het congres is georganiseerd door TaxiPro en KpVV (Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en staat in het teken van de ‘Zoektocht naar een win-win situatie voor opdrachtgever en taxi-ondernemer’.

Korting

De toegang tot het congres bedraagt €249,- inclusief btw. Als lezer van TaxiPro krijgt u €50,- korting op het congres. Gebruik daarvoor de kortingscode TPX13. Kaarten voor het congres zijn verkrijgbaar via www.taxipro.nl/nationaal-congres-contractvervoer-2013/registratie/.

Hiermee krijgt u toegang tot het congresprogramma en tevens de taxi-vakbeurs. De dag is volledig verzorgd voor congresbezoekers. Inbegrepen is catering, de lunch, netwerkborrel en het walking dinner.

Locatie

Het congres vindt plaats in Den Bosch, 1931 Congrescentrum Brabanthallen. Het programma begint om 10:00 uur. Om 18:00 uur start het walking dinner.

Vakbeurs Taxi

Tijdens de dag is er een vakbeurs Taxi. Toegang tot de beurs is mogelijk vanaf €20,- en is inclusief consumpties. Beursbezoekers hebben geen toegang tot het congresgedeelte. Congresbezoekers hebben automatisch toegang tot de vakbeurs.

banner, congres, contractvervoer, 2013

Wij kijken er naar uit u te verwelkomen op het Nationaal Congres Contractvervoer 2013.

Met vriendelijke groet,

Joan Blaas en Wim van Tilburg
TaxiPro en KpVV

banner, congres, contractvervoer, 2013

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.