Korton Group, divisie personenvervoer, exclusief de ICT divisie

Kwalitatief en betaalbaar AWBZ-vervoer door automatisering

De geschiedenis herhaalt zich. Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten aan de beurt met AWBZ. Budgetten in het doelgroepenvervoer gaan omlaag. Terwijl de kosten van vervoerders stijgen. Maar ook de gebruiker dient tevreden te blijven. “Om dat te kunnen realiseren is automatisering een belangrijk middel”, zegt Peter Altevogt, directeur Korton. Zijn organisatie heeft de middelen ontwikkeld om deze processen te stroomlijnen, te optimaliseren, automatiseren en te bewaken.

Modern opdrachtgeverschap is een belangrijk aandachtspunt bij vervoer. Dat vraagt van een gemeente dat zij een netwerk heeft in de driehoek (van opdrachtgevers, opdrachtnemers en reizigers). “Dit netwerk moet onderhouden worden”, vertelt Altevogt. “Welke instrumenten heeft de gemeente hiervoor? Hoe zorgt de gemeente dat het zwaartepunt verschuift van reactief naar proactief? Ofwel van incident-based beleid naar meer evidence-based en structureel beleid.”

Betaalbaar vervoer

Om ervoor te zorgen dat het vervoer betaalbaar blijft, en degene die recht hebben op vervoer ook de kwaliteit krijgen die zij mogen verwachten, zijn steeds meer gemeenten bezig om vervoer te bundelen en lopende trajecten onder de loep te nemen. Altevogt: “Of het nu gaat om leerlingen-, WMO-, Regiotaxi, AWBZ of andere vervoersstromen. Efficiëntie zonder kwaliteitsverlies is haalbaar middels goede automatiseringssystemen. Korton kan zowel helpen bij het voortraject door alles in kaart te brengen, als bij het uiteindelijke uitvoerende proces.”

Nadat alles in kaart is gebracht, kan met de planningstool (WAPS) ideeën doorberekenend worden. Nadat er beslissingen zijn genomen over hoe de opdrachtgever het vervoer wilt gaan plannen, helpt Korton met het ondersteunen van het opzetten van het proces. “Daartoe hebben wij het internetplatform WinTOP ontwikkeld, zodat alle partijen, van opdrachtgevers, servicepartijen, vervoerders, en reizigers, hun informatie eenvoudig kunnen delen”, legt Altevogt uit.

Vervoersaanvraag

De reiziger kan op allerlei manieren een vervoersaanvraag doen. Zo heeft Korton bijvoorbeeld in ziekenhuizen paslezers geplaatst. Hierbij kan de reiziger via zijn klantenpas vervoer boeken. Ook voor visueel gehandicapten kan deze manier van ritbestellingen worden gebruikt.

Daarnaast kan de passagier geïnformeerd worden over de verwachte aankomsttijd van het vervoer. Ook kan de passagier via internet ritten boeken en gegevens inzien en wijzigen. Voor mensen die geen internet hebben, kan het systeem brieven genereren. Altevogt: “En natuurlijk kunnen ze ook bellen, waarbij aan de andere kant van de lijn direct alle informatie beschikbaar is, indien de klant belt met nummerweergave.”

Planningtools

Voor opdrachtnemers en vervoerders betekent dit dat zij via het internet in contact met de gemeente staan, middels hun eigen planningtools. Altevogt: “Zij beschikken hierdoor altijd over de laatste actuele informatie. De ritten kunnen al dan niet gecombineerd ontvangen worden. Verder zorgt het internetplatform ervoor dat statussen worden teruggekoppeld, waardoor bijvoorbeeld de klant op het juiste tijdstip klaarstaat.”

Dit kan onder meer door automatisch 5 minuten voor vertrek een SMS te ontvangen. Desgewenst kunnen opdrachtnemers de ritten uitgeven en plannen met de planningstools WinTax en WAPS. Alle gangbare softwarepakketten in de Nederlandse markt zijn gekoppeld met WinTOP.

Indicatiestelling

Met het internetplatform WinTOP kan het hele proces worden gestroomlijnd. Bijvoorbeeld als het gaat om indicatiestelling volgens eenduidige beslisboom, communicatie met betrokken partijen, contractbeheer, bewaking van de afspraken en budgetten, klachtenafhandeling, planning-optimalisatie en facturatie naar betrokken partijen.

De passagier kan op diverse manieren een vervoersaanvraag doen. Dit kan digitaal, maar men kan ook bellen. Indien de burger belt, zullen door middel van telefoonnummeridentificatie gelijk alle gegevens beschikbaar zijn. Met de beslisbomen in WinTOP kunnen medewerkers beslissen of een burger recht heeft op bepaalde type vervoer of budget en zo ja, welk vervoer is passend.

Kwaliteitsbewaking

Altevogt: “De hele communicatie tussen alle betrokken partijen wordt dan op eenduidige manier geregeld. De planning kan al dan niet gecombineerd worden aangeleverd, aan een vervoerder. Het systeem voorziet in een live en achteraf kwaliteitsbewaking. Daarnaast zal het systeem op basis van de contractafspraken de gehele financiële afwikkeling tot aan de incasso’s aan toe verzorgen.”

Korton Group heeft ongeveer 50 medewerkers en is een ICT organisatie met specialisaties op het gebied van kantoorautomatisering, software- en internetapplicaties. Korton adviseert en managet implementatie- en migratieprojecten voor ondernemingen en instanties in verschillende branches, waaronder personenvervoer, zorginstellingen, verzekeraars en overheidsinstanties. 

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.