Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi

‘Vraag als opdrachtgever contractvervoer altijd om bedrijfsoordeel SFT’

Opdrachtgevers in het contractvervoer die met een fatsoenlijk taxibedrijf in zee willen gaan, dienen nog vaker een ‘positief bedrijfsoordeel’ van Sociaal Fonds Taxi te vragen. Zowel voor de hoofd- als de onderaannemers. Want het kost niets voor de opdrachtgever en geeft zekerheid dat de uitvoerende taxibedrijven de cao-regels correct naleven. Dat zegt SFT-directeur Henk van Gelderen. Om opdrachtgevers hierover nog beter te informeren geeft hij een workshop op het Nationaal Congres Contractvervoer op 20 juni in Den Bosch.

“Gelukkig zijn er steeds meer opdrachtgevers die een positief oordeel eisen van een taxibedrijf om mee te kunnen doen aan een aanbesteding”, licht Van Gelderen toe. “Maar dat aantal kan nog steeds omhoog.”

Taxibedrijf

Vroeger werd een verklaring door SFT afgegeven nadat eventuele fouten in de CAO-beloning van een taxibedrijf hersteld waren. Of een bedrijf het ‘goed’ of ‘slecht’ deed, dat maakte eigenlijk geen verschil. Men kreeg dezelfde verklaring. Bovendien laat het nieuwe oordeel zien dat het bedrijf uit zichzelf de CAO goed naleeft.

“Met het vermelden van het oordeel willen we bereiken dat bedrijven die netjes de CAO naleven voortaan voordeel hebben ten opzichte van de taxibedrijven die de CAO Taxivervoer minder goed naleven”, legt Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi, uit.

Negatief oordeel

Bedrijven die een negatief oordeel krijgen, kunnen de eerste zes maanden geen nieuwe controle aanvragen. Gevolg is dat zij de komende zes maanden niet over een positief oordeel beschikken van de afgelopen twee jaar (bedrijven met een onvoldoende worden immers ieder jaar gecontroleerd) en dus in veel gevallen niet mee kunnen dingen met een aanbesteding.

“Bedrijven die drie structurele overtredingen maken, krijgen een onvoldoende”, legt Van Gelderen uit. “Daarbij hebben we een paar overtredingen die als ‘zeer ernstig’ gelden zodat er meteen een onvoldoende gegeven wordt. Incidentele overtredingen wegen niet mee in het bedrijfsoordeel. Die moeten uiteraard wel hersteld worden.”

Onvoldoende beoordeling

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld meteen een onvoldoende beoordeling indien werknemers structureel niet aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer, als alleen beladen kilometers uitbetaald worden of als de 15%-regel wordt overtreden (maximale inhuur taxichauffeurs die niet onder de CAO Taxivervoer vallen, bijvoorbeeld bij payrolling). 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.