Controle op naleving cao draagt bij aan kwaliteit in de branche

In een markt die steeds meer onder druk staat, mogen arbeidsvoorwaarden geen inzet worden in de biedingenstrijd tussen bedrijven. Om een gelijk speelveld te waarborgen, controleert Sociaal Fonds Taxi (SFT) streng op naleving van de cao. Opdrachtgevers zijn daarbij gebaat, want rotte appels worden daardoor zo goed als uitgesloten. Ook adviseert SFT hen om vervoerders te vragen naar het bedrijfsoordeel dat duidelijk maakt in hoeverre vervoerders de cao naleven.

“Wij controleren jaarlijks zo’n 600 bedrijven op de naleving van cao’s. Dat is een van onze kerntaken”, aldus directeur Henk van Gelderen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer. De vooraf aangekondigde controle is breed: van overuren tot vakantietoeslag. “Alles wat direct te vertalen is in geld.”

Sanctie

Bedrijven die het op een of meerdere punten laten afweten, worden verzocht de geconstateerde fout te herstellen. Doen ze dat niet, dan volgt uiteindelijk een sanctie in de vorm van een dwangsom die oploopt naarmate langer in gebreke wordt gebleven. De dwangsom bedraagt de jaarpremie aan het SFT, maar dan per week.

Blijft een bedrijf weigeren om de cao na te leven, dan volgt uiteindelijk een gang naar de rechter. Jaarlijks daagt SFT zo’n twintig bedrijven. Met succes. Van Gelderen: “Tot nu toe heeft de rechter ons in het gelijk gesteld.” SFT is bereid ver te gaan, eventueel tot faillissement van een weigerachtig bedrijf aan toe. “We hebben liever slechte bedrijven weg dan dat ze markt verstoren”, stelt Van Gelderen.

Bedrijfsoordeel

Omdat het onderscheid tussen welwillende en niet welwillende vervoerders onvoldoende duidelijk was, introduceerde SFT eind 2011 het zogeheten bedrijfsoordeel, dat inzicht geeft in de mate waarin de cao wordt nageleefd. Het is belangrijke informatie voor aanbestedende diensten.

Tot nu toe zijn de oordelen overigens niet openbaar. Wie wil weten hoe het bedrijfsoordeel eruit ziet, moet zelf te rade gaan bij dat bedrijf. Vanaf 1 januari 2014 krijgt het bedrijfsoordeel een vaste plaats binnen TX-Keur, het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Vanaf dan moeten bedrijven die het keurmerk bezitten of willen halen een voldoende hebben.

Voldoende of onvoldoende

Het bedrijfsoordeel kent slechts twee opties; voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende controleert SFT na één jaar opnieuw of er verbetering is. Bedrijven met een voldoende worden na twee jaar weer gecontroleerd. Ongeveer driekwart van de bedrijven scoort voldoende, een kwart onvoldoende.

Wat Van Gelderen betreft zou een aanbestedende dienst aan onderaannemers expliciet dezelfde eisen moet stellen als aan hoofdaannemers, om te voorkomen dat onderaannemers zich niet gehouden voelen aan de cao. “We moeten eens nadenken hoe we dat in een bestek kunnen ondervangen. Als je dat niet doet, bereik je niet het effect dat je wilt bereiken. Regel dan ook de controle daarop.”

Nieuwe vervoerder

Sinds een paar jaar voorziet de cao ook in gedeeltelijke bescherming voor het personeel als een contract overgaat naar een nieuwe vervoerder. Het bedrijf dat het contract overneemt is verplicht om driekwart van de bestaande medewerkers een loonaanbod te doen. Dat salaris moet even hoog zijn, uitgaande van de cao-bedragen.

Van Gelderen erkent dat de bepaling soms lastig is voor opdrachtgevers. Schakelt een vervoerder onderaannemers in, dan is tevoren niet direct duidelijk welk bedrag gemoeid is met de bepaling. Niet alle chauffeurs werken immers even veel uren en bovendien rijden sommige chauffeurs meerdere vormen van vervoer. Dat betekent dat het nieuwe contract maar een beperkt deel uitmaakt van hun werktijd. SFT denkt de oplossing te hebben. Van Gelderen: “We gaan voorstellen dat vervoerders vooraf bij hun inschrijving bekendmaken wat de looncomponent van 75 procent financieel inhoudt.”

Sociale partners

Er vallen 1250 bedrijven in Nederland onder de werkingssfeer van SFT. Zzp’ers horen daar niet bij. Het betreft zo’n 35.000 werknemers van wie meer dan de helft ouder is dan vijftig jaar. Sociaal Fonds Taxi is opgericht door de sociale partners: KNV Taxi vanuit de werkgevers, FNV en CNV vanuit de vakbonden.

Yvonne Ton

Bekijk hier de presentatie van Henk van Gelderen tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer

Auteur: Yvonne Ton

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.