rechtbank, rechter

Geen uitsluiting ZCN na boete NMa bij aanbesteding Hoorn

De gemeente Hoorn mag het leerlingenvervoer gewoon gunnen aan ZCN. De vervoerscentrale en de gemeente hebben een kort geding van Connexxion tegen de gunning gewonnen. Connexxion vond dat de gemeente niet aan ZCN mocht gunnen omdat moederbedrijf BIOS-Groep een boete van de NMa heeft gehad en daardoor uitgesloten zou moeten worden. Maar volgens de rechtbank is dat geen reden om ZCN de opdracht niet te gunnen.

Volgens Connexxion zou er door de overtreding van het kartelverbod in de periode 2009-2011 sprake zijn van een ‘ernstige beroepsfout’. De gemeente had of ZCN moeten uitsluiten of in ieder geval bij de beoordeling uitleggen waarom dat niet is gebeurd.

Aanbestedingswet

De gemeente Hoorn betwist dat. “Het begrip ‘ernstige beroepsfout’ is in de Nederlandse aanbestedingswet niet uitgewerkt. Een aanbestedende dienst heeft een zekere vrijheid bij de beoordeling of een gedraging al dan niet als ernstige fout moet worden aangemerkt”, betoogt de gemeente.

De gemeente voert aan dat zij kennis heeft genomen van de beslissing van de NMa en alle relevante omstandigheden heeft afgewogen. Daarbij weegt onder meer mee dat de beslissing van de NMa niet onherroepelijk is. En dat ZCN maatregelen heeft getroffen om herhaling van de vastgestelde overtredingen te voorkomen. En dat de vervoerscentrale de gemeente tijdig over de boete op de hoogte heeft gebracht.

Beroepsfout

“Na afweging van deze omstandigheden is de gemeente tot het oordeel gekomen dat de gedragingen niet als ernstige beroepsfout zijn te kwalificeren. Indien er wel sprake zou zijn van een ernstige fout, acht de gemeente uitsluiting van ZCN disproportioneel”, verklaart de gemeente Hoorn.

De rechter gaat mee in deze motivering. Ook hoefde de gemeente niet aan de overige inschrijvers uit te leggen waarom ZCN niet werd uitgesloten. “De verantwoordingsplicht gaat niet zover dat een aanbestedende dienst gehouden zou zijn om de afgewezen gegadigden te informeren over de afwegingen die ertoe hebben geleid om uitsluitingsgronden al dan niet van toepassing te achten”, vindt de rechtbank.

Leerlingenvervoer

Omdat ZCN aan de gemeente heeft laten weten welke lessen zij uit de procedure bij de NMa heeft getrokken, kan de rechter de beslissing van de gemeente om het taxibedrijf niet uit te sluiten begrijpen. Gemeente Hoorn mag het leerlingenvervoer dus gewoon gunnen aan ZCN, wat de rechtbank betreft.

Bart Pals

Lees hier de volledige uitspraak.

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Geen uitsluiting ZCN na boete NMa bij aanbesteding Hoorn”

Henk Mullem|22.08.13|19:52

dus met andere woorden gewoon prijsafspraken maken en als je betrapt wordt de boete betalen,sorry zeggen en vrolijk doorgaan met waar je al mee bezig was?????????????????????
gr Henk van Mullem

John Janos|23.08.13|10:02

Niet te geloven… Wat stelt zo’n NMa dan nog voor..? Dan kan connexxion het in december wel schudden met die aanbesteding voor het valys…