Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Valys-contract mag tóch naar Transvision, VWS haalt gelijk in hoger beroep

Het Valys-vervoer mag toch gegund worden aan de bedrijven Transvision, RMC en ZCN. Dat heeft het Hof in hoger beroep besloten. De eisen van huidig vervoerder Connexxion zijn afgewezen. In eerste instantie oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag nog dat VWS niet mocht gunnen aan Transvision wegens een overtreding van het kartelverbod door Transvision-moederbedrijven RMC en ZCN. Maar de rechtbank is in hoger beroep van mening dat ook al mocht er een ernstige beroepsfout zijn gemaakt, dat er ruimte moet zijn voor een proportionaliteitstoets. En die is volgens het Hof in dit geval correct toegepast door VWS.

Omdat VWS het huidige contract met Connexxion had verlengd tot 1 janauri 2014, kan het Valys-vervoer waarschijnlijk vanaf die datum overgaan naar Transvision. Het gaat om het grootste contract in de Nederlandse taxisector met een waarde van € 60 miljoen per jaar.

Aanbesteding

Transvision had de aanbesteding gewonnen. Maar Connexxion maakte daartegen bezwaar omdat de NMa wegens overtreding van het kartelverbod in de periode 2007-2010 boetes had opgelegd aan de bedrijven RMC (€ 8,2 miljoen) en Bios-Groep (€ 640.000), waarvan ZCN deel uitmaakt. Dat zou volgens Connexxion een ‘ernstige beroepsfout’ betekenen, waardoor de combinatie uitgesloten had moeten worden van de Valys-aanbesteding. In eerste instantie ging de voorzieningenrechter daarin mee.

Maar nu oordeelt het Hof dat indien er sprake is van een ernstige beroepsfout, VWS de ruimte heeft om een proportionaliteitstoets uit te voeren. “Uit het Nederlands aanbestedingsrecht volgt dat uitsluiting geen automatisme mag zijn”, vindt het Hof. Dat dient dan wel ‘proportioneel en niet-discrimatoir’ te zijn. Proportioneel houdt in dat de uitsluiting en de duur van die uitsluiting in verhouding moeten staan tot de ernst van de onregelmatige gedraging. Ook moeten de uitsluiting en de duur daarvan in verhouding staan tot de omvang van de overheidsopdracht.

Opdracht

“Dat betekent dat er nog steeds sprake is van maatwerk, omdat elke aanbestedende dienst per opdracht moet nagaan of hij in het concrete geval (afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht, de aard en omvang van de fraude en wat voor maatregelen het bedrijf inmiddels heeft genomen) moet uitsluiten. Door een evenredigheidstoets uit te voeren heeft VWS dus niet in strijd gehandeld met het gelijkheids- of transparantiebeginsel”, luidt het oordeel van het Hof in hoger beroep.

Vervolgens heeft het Hof zich gebogen over de vraag of deze proportionaliteitstoets correct is uitgevoerd door VWS. Hierbij moet volgens de rechtbank terughoudend worden getoetst, zeker omdat de ernstige beroepsfout nog niet definitief vast staat. De bedrijven RMC en ZCN hebben immers bezwaar gemaakt tegen de NMa-boete, die zaak speelt nog. Maar volgens het Hof is VWS hierbij zeer zorgvuldig te werk gegaan.

Uitsluiting

VWS vond dat uitsluiting van de combinatie disproportioneel zou zijn. Hierbij is gekeken naar de ernst van de overtredingen, de mate van betrokkenheid van leiddinggevenden, de sinds de overtreding verstreken tijd, verband met de Valys-aanbesteding, de opgelegde sancties, de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen, de omvang van de opdracht en de houding/opstelling van de combinatie.

“De personen die volgens de NMa feitelijk leiding hebben gegeven aan de door haar vastgestelde overtredingen zijn nog steeds werkzaam bij de betrokken ondernemingen. Maar de Combinatie heeft uitdrukkelijk verklaard dat deze personen zich ten volle commiteren aan de Compliance Programma’s. Bovendien heeft de combinatie aangegeven dat bij de uitvoering van de opdracht niet de beboete combinanten, maar Transvision een leiddinggevende en coördinerende rol heeft en als primair contact voor VWS zal fungeren”, verdedigt het ministerie haar overweging.

Leidinggevenden

“De combinatie heeft verder verzekerd dat de dagelijkse leiding over Transvision berust en zal berusten bij personen die niet door de NMa zijn aangemerkt als feitelijk leiddinggevenden van de door haar vastgestelde overtredingen. Verder zal het statutaire bestuur van Transvision zodanig zijn gewijzigd dat geen beboete rechtspersonen daarvan deel uitmaken.” Ook zijn RMC, ZCN en Transvision ver gevorderd met het Compliance Programma, dat herhaling van de vermeende overtreding moet voorkomen.

Wat VWS verder nog heeft meegewogen is dat de waarde van de Valys-opdracht aanzienlijk is (in totaal ruim 200 miljoen). “Een beslissing tot uitsluiting van de combinatie zou daardoor grote financiële gevolgen hebben. Die zouden bovenop de door de NMa opgelegde boetes komen”, zegt VWS. Alles bij elkaar opgeteld is VWS van mening dat Transvision te zwaar gestraft zou worden indien het zou worden uitgesloten van de aanbesteding. En indien de combinatie VWS fout voorgelicht zou hebben of de beloftes niet nakomt, kan het Valys-contract meteen ontbonden worden.

Valse verklaring

Het hof begrijpt dat VWS in redelijkheid tot de conclusie is gekomen dat de professionele geloofwaardigheid van de combinatie door de genomen maatregelen afdoende is hersteld. Er is volgens het Hof ook geen sprake van een valse verklaring. “Ten tijde van de uiterlijke inschrijvingsdatum (24 augustus 2012) waren de boetebeschikkingen nog niet genomen en de combinatie was niet verplicht melding te maken van het lopende onderzoek door de NMa”, zegt het Hof. Zodra de boetes daadwerkelijk opgelegd werden, heeft de combinatie open kaart gespeeld met VWS.

Met de uitspraak komt een einde aan de slepende juridische procedures over gunning van het Valys-contract. Connexxion zou alleen nog naar de Hoge Raad kunnen stappen. Maar dat is nog nooit gebeurd in een aanbestedingskwestie in de taxibranche. Bovendien zou zo’n procedure jaren kunnen duren. De uitspraak van het Hof heeft grote gevolgen voor honderden taxibedrijven in Nederland. Omdat het Valys-contract te groot is om uit te voeren voor één taxibedrijf, wordt er gebruik gemaakt van honderden onderaannemers.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “Valys-contract mag tóch naar Transvision, VWS haalt gelijk in hoger beroep”

Pierre van Aert|04.09.13|10:29

Dat heb ik nooit gesnapt, de kilometervergoeding voor Valys kilometers is voor onderaannemers in principe onder de kostprijs, dus elke kilometer die iemand er voor rijdt, dan rijdt hij zichzelf steeds armer.

Ad Beitler|04.09.13|17:09

pierre er is maar een oplossing voor er niet meer voor rijden maar ja er zijn altyd van die onderkruipers die denken dat het wel moet

Tom Brökling|04.09.13|17:23

Duidelijk verhaal…Helaas…

Tom Brökling|04.09.13|17:23

Wat? Ad?

Victor Dijk|04.09.13|19:41

Valys rendeert door meerder klanten te combineren in een rit.. Dan ga je gauw lekker verdienen.
En rijden ook al is het onder kostprijs is altijd beter dan een uur stilstaan en niets verdienen.

Ad Beitler|04.09.13|23:28

nou tom

dat er altyd taxi zijn die menen dat zij ook voor minder dan de bodum prijs moeten rijden anders hebben zij helemaal geen inkomsten

André van der Laan|05.09.13|10:36

Nou Ad, dan moet je maar eens leren plannen. Daar verdien je het geld mee. Niet met domme opmerkingen maken(‘onderkruipers’, waar slaat dat nou op).
Volgens mij werken de meeste ondernemers, en het personeel daarvan, erg hard om geld te vedienen. Dat verdient wel iets meer respect denk ik zo.

Hans de Jeu|05.09.13|16:23

Het zou toch mooi zijn geweest als de klanten zelf hun taxi bedrijf had mogen benoemen waar ze graag door gereden zouden willen worden, dat taxibedrijf zich aanmelden bij het ministerie van verkeer en voor de zelfde prijs als transvision te mogen rijden. Wel of geen TX keurmerk zou niet uit mogen maken zolang de klant tevreden is met het taxibedrijf!
Maar ja nu schop ik weer tegen een paar benen aan!

De Realist|06.09.13|10:11

Ik begrijp je punt. Maar het zal een administratieve nachtmerrie worden.

Dit geldt overigens ook voor het plan van VWS om het vervoer te decentraliseren.

Hudson Taxi|06.09.13|21:49

Plannen binnen de geldende regels? Valys is alleen rendabel als gecombineerd kan worden. Als dat niet mogelijk is vervoer je klanten met verlies. Leg dus even uit als combineren niet kan, Victor of André. Is in 80% van de ritten niet mogelijk wanneer je de regels in acht wilt houden.In 80% onder de kostpr. rijden gaat eenvoudig niet. Dat is misschien wat Hr.Beitler bedoeld. Klopt Hans, Gebruiker/Taxibedr. kunnen baat hebben echter zonder admin nachtmerrie volgens Realist bij zelfkeuze.

John Janos|10.09.13|08:21

Beetje merkwaardig is het natuurlijk wel… Die miljoenen boete heeft de RMC en de Biosgroep in now time verdiend met een contract van ad. 60 miljoen.
Dus Connexxion en al die andere taxiboeren. Liegen & bedriegen, geen hond die er zich zorgen over maakt.

Kees Schlahmilch|12.09.13|13:22

chauffeur Connexxion
jammer ik deed het met veel plezier Ik ben een paar jaar aan het rijden voor Valys en ik kan het me niet voor stellen dat ik geen kilometers meer kan maken, dat is wat ik graag deed hoe meer hoe lievernooit geen hekel aan gehad, en ik heb altijd positieve klante en klanken gehoord over Connexxion en zijn chauffeurs. Jammer dat kwantiteit voor kwaliteit niet word megeteld waar het ook omgaat. Ik denk dat dit ook ten koste van de klant gaat, de tijd zal het leren.

Ad Beitler|23.09.13|14:40

beste andre van der laan
maar dat er wel ritten moeten zijn om te combineren.
Je moet je ook aan de voorwaarden houden waardoor combineren vaak niet kan , zeker niet buiten de steden in dun bevolkte gebieden.

Ad Beitler|23.09.13|14:43

andre van der laan

even een vraagje hoeveel wagen heb je in bezit en hoeveel personeel heb je eigenlijk

met vr gr

ad beitler

Ad Beitler|23.09.13|14:45

beste andre van der laan

even een vraagje hoeveel taxis heb je in je bezit en hoeveel personeel heb je in loon dienst

met vr gr ad beitler

Marco Prickartz|03.10.13|17:59

ik heb ook gereden voor een bedrijf dat valys ritten reed, ik weet dat de chauffeur die enkel en alleen dat soort ritten reed, juist een zeer hoog uurgemiddelde had, dit had hij omdat de ritten die hij reed juist heel goed gecombineerd waren, maar goed, toen was het systeem zo dat je je als taxi centrale je kon inschrijven op ritten die jij wilde rijden, dus je keek waar je vrij kwam en keek of daar een rit jouw kant op was of omgedraaid. Geen idee hoe transvision het nu gaat doen.