TX-Keur

TX-Keur eist voortaan ‘voldoende bedrijfsoordeel’ van SFT

Het wordt steeds moeilijker voor taxibedrijven die de cao slecht naleven om mee te dingen met aanbestedingen. TX-Keur heeft besloten dat per 1 januari 2014 bedrijven over het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ moeten beschikken van Sociaal Fonds Taxi. Bedrijven die een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ hebben kunnen een herstelcontrole aanvragen bij SFT.

TX-Keur wordt vaak verplicht gesteld bij aanbestedingen, zowel bij de hoofd- als onderaannemer. Taxibedrijven die een negatief oordeel krijgen, kunnen de eerste zes maanden geen nieuwe controle aanvragen.

Cao-controle

Normaliter worden ‘slechte’ bedrijven een jaar later opnieuw gecontroleerd. Tot die tijd blijft het negatieve oordeel staan. Wil het bedrijf eerder kans maken op een positief oordeel, dan moet deze vervoegde cao-controle na zes maanden zelf betaald worden; ruim 2600 euro.

Bedrijven die drie structurele overtredingen maken, krijgen een onvoldoende. Daarbij bestaan er een paar overtredingen die als ‘zeer ernstig’ gelden, zodat er meteen een onvoldoende gegeven wordt. Incidentele overtredingen wegen niet mee in het bedrijfsoordeel. Die moeten wel hersteld worden.

Onvoldoende beoordeling

Bedrijven krijgen bijvoorbeeld meteen een onvoldoende beoordeling indien werknemers structureel niet aangemeld worden bij het Pensioenfonds Vervoer, als alleen beladen kilometers uitbetaald worden  of als de 15%-regel wordt overtreden (maximale inhuur taxichauffeurs die niet onder de CAO Taxivervoer vallen, bijvoorbeeld bij payrolling).

Bedrijven die als onvoldoende beoordeeld worden kunnen hiertegen protest aantekenen bij de bezwaarcommissie. Deze bestaat uit drie personen; een ‘niet bij de branche betrokken vertegenwoordiger van de werknemers, een ‘niet bij de branche betrokken’ vertegenwoordiger van de werkgevers en een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie beslist binnen 6 weken of de beoordeling correct is vastgesteld.

TX-Keur

Het taxikeurmerk, oftewel het TX-Keur, is een erkend kwaliteitssysteem. Het eisenpakket voor het TX-Keur waaraan een taxiondernemer moet voldoen, richt zich op veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid en kundigheid. Eind 2012 waren er bijna 1.000 taxi bedrijven met samen bijna 19.000 taxi voertuigen gecertificeerd met het TX-Keur. Dat meer dan de helft van de hele sector. 

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.