SFT, Valys, info-avond, taxichauffeurs

Taxichauffeurs Valys-vervoer krijgen snel duidelijkheid

Valys, het grootste vervoerscontract van Nederland, gaat per 1 januari naar de nieuwe vervoerder Transvision. Dat betekent dat de OPOV-regeling in werking treedt en een heleboel taxichauffeurs een baanaanbod moeten krijgen van de nieuwe vervoerders. Om hen daarover te informeren heeft Sociaal Fonds Taxi met de vakbonden, Connexxion en Transvision informatie-avonden gehouden voor het betrokken personeel. “OPOV betekent: personeel volgt werk”, legt Joris de Vries van SFT uit tijdens de avond in Breda.

Volgens OPOV (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontract) moet 75% van de betrokken werknemers bij Valys-vervoer een baanaanbod krijgen van de nieuwe vervoerder. In de gebieden waar Transvision, BIOS en RMC actief zijn, krijgen ze dat van die bedrijven. In gebieden waar Transvision werkt met onderaannemers, zal de onderaannemer een baanaanbod doen.

Lijst aanleveren

De verliezende partij (Connexxion en onderaannemers) zijn verplicht om een lijst aan te leveren aan Sociaal Fonds Taxi met alle bij het Valys-vervoer betrokken werknemers. “Ben je nu als taxichauffeur betrokken bij Valys-vervoer en heb je nog geen brief gehad, neem dan contact op met Sociaal Fonds Taxi”, adviseert De Vries. “Want dat betekent dat je door je huidige werkgever niet op de lijst bent gezet. Dan kunnen we bekijken of je wellicht wel onder de regeling zou vallen.”

OPOV-moet zorgen voor meer baanzekerheid van taxcihauffeurs en niet-rijdend personeel. Dat leidt tot minder ontslagen, behoud van kwaliteit en deskundigheid als een nieuwe vervoerder een aanbesteding wint. De huidige taxichauffeurs zullen binnen 3 tot 4 weken duidelijkheid hebben. Zij krijgen een brief van Transvision met bericht of ze wel of geen baanaanbod krijgen.

Valys-vervoer

Iedereen die meer dan 6 maanden in dienst is bij zijn huidig taxibedrijf en meer dan 6 maanden betrokken is bij Valys-vervoer, valt onder de regeling. Dat betekent dat 75% van hen een baanaanbod krijgt met dezelfde arbeidsvoorwaarden als nu. Zo neemt de nieuwe vervoerder het arbeidscontract over met dezelfde einddatum en arbeidsuren. Secundaire arbeidsvoorwaarden hoeven niet overgenomen te worden, zoals reiskostenvergoeding of vakantie-aanvragen.

“De 75% geldt per Connexxion-vestiging of per onderaannemer”, vertelt De Vries. “Die worden verdeeld over 5 categorieën: fulltime bepaalde tijd, fulltime onbepaalde tijd, parttime bepaalde tijd, parttime onbepaalde tijd en MUP’ers. Degene die het langst in dienst zijn krijgen het eerst een aanbod, vervolgens geldt het betrokkenheidspercentage, totdat de 75% gehaald is.”

Baanaanbod

Transvision zal binnen enkele weken melden of chauffeurs binnen de 75% vallen, en dus een aanbod krijgen, en wie er in de 25%-groep valt, en dus mag solliciteren. De Vries: “Krijg je geen baanaanbod, dan blijf je gewoon bij je huidige werkgever in dienst. Want dat contract blijft gewoon geldig.”

Chauffeurs zijn niet verplicht om het baan-aanbod te accepteren. Hij kan ook gewoon zijn huidige dienstverband bij de huidige werkgever uitdienen. “Maar mocht ontslag volgen omdat je werkgever geen werk meer voor je heeft, dan kan een weigering gevolgen hebben voor een eventuele ww-uitkering”, waarschuwt De Vries. “Ga dus eerst in overleg met je huidige werkgever of hij nog wel genoeg werk voor je heeft.”

Onderaannemers

De OPOV-regeling is ook van toepassing op onderaannemers. Mocht Transvision van dezelfde onderaannemer gebruik maken voor dezelfde hoeveelheid werk, dan verandert er niets voor de taxichauffeurs. Wel is het zo dat Transvision de onderaannemers maar voor een periode van 6 maanden heeft gecontracteerd. Daarna is de OPOV-regeling niet meer van toepassing.

“We zullen ook na die 6 maanden in lijn van de OPOV-regeling 75% van de mensen een baan-aanbod doen, als we van vervoerder veranderen”, belooft Transvision. De vakbonden willen echter harde toezeggingen, in plaats van een dergelijke belofte. Het bedrijf is daarom nog in onderhandeling met de vakbonden over een eventueel convenant.

Taxivervoer

Chauffeurs die overgaan naar een nieuwe vervoerder, zullen waarschijnlijk ook ander taxivervoer moeten uitvoeren dan alleen Valys. De Vries: “Je wordt weliswaar aangenomen voor Valys, maar dat zal in veel gevallen gecombineerd worden met ander vervoer. Net zoals nu ook vaak het geval is. Je hele contract gaat immers mee, dus ook je niet-Valys uren.” 

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Taxichauffeurs Valys-vervoer krijgen snel duidelijkheid”

Fraise Confiture|07.11.13|12:31

Ik hoop dat FNV bondgenoten en het Sociaal Fonds Taxi het toezicht op de OPOV beter doen dan dat zij dit gedaan hebben bij de aanbesteding van Achmea welke door Taxi Inham werd binnen gehaald.
Taxi Inham heeft indertijd niemand conform de OPOV overgenomen de FNV en het SFT hebben indertijd niets voor VZA Ziekentaxivervoer Amsterdam BV gedaan.

John Janos|07.11.13|20:14

Maar het betekend ook dat je bij een onderaannemer die in dienst staat van Transvision kan worden geplaats. Wedden dat de oude en dus dure chauffeurs hier naar toe gaan. Vervolgens gaan deze onderaannemers failliet met als gevolg dat het dure personeel naar het uwv kan, want voor hen is er bij het moederbedrijf natuurlijk geen plaats meer. Even denken wie dat in een niet zo ver verleden in Amsterdam heeft geflikt…