Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

‘Vóór zomerreces duidelijkheid over decentralisatie awbz naar wmo’

Staatssecretaris Martijn van Rijn, minister Edith Schippers, VWS

Vóór het zomerreces van de Tweede Kamer moet er volledige duidelijkheid zijn over de decentralisatie van de awbz naar de wmo. Want om de nieuwe wet per 1 januari 2015 in te laten gaan, moet de wmo 2015 en de AMvB wmo voor het zomerreces van dit jaar gepubliceerd zijn in het Staatsblad. Staatssecretaris Martin van Rijn roept de Tweede Kamer op om de behandeling en stemmingen hierover uiterlijk half april af te ronden.

Om gemeenten en instellingen per 1 januari bijvoorbeeld het awbz-vervoer in te laten kopen, moet er snel duidelijkheid zijn, schrijft Van Rijn aan de Tweede Kamer. In het nieuwe stelsel worden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor het awbz-vervoer van cliënten die thuis wonen en een indicatie hebben voor dagbesteding. Hoe dit straks wordt uitgevoerd en met welk budget, is nu nog steeds onduidelijk.

Awbz-vervoer

Feit is dat de budgetten omlaag gaan. Daardoor wordt er ook bezuinigd op het vervoer. Zo zijn diverse gemeenten aan het experimenteren om het awbz-vervoer voortaan door ongediplomeerde vrijwilligers te laten uitvoeren. Andere gemeenten kijken naar de mogelijkheden om dergelijk vervoer onder te brengen in het reguliere wmo-vervoer, zoals de Regiotaxi, of het uit te besteden aan een regiecentrale.

De huidige onzekerheid leidt ertoe dat vervoersopdrachten op dit moment nauwelijks voor langere perioden aanbesteed worden. Zo werd het contract voor de Regiotaxi Overijssel onlangs voor slechts 1,5 jaar aanbesteed. In de tussenliggende tijd bereiden de gemeenten zich voor op de wijze waarop de nieuwe zorgtaken die ze krijgen op het gebied van awbz-vervoer uitgevoerd kunnen worden.

Transitie

De Tweede Kamer zal dus binnen enkele weken de besluitvorming af moeten ronden, vindt Van Rijn. “De afgelopen periode ben ik in gesprek geweest met partijen over de transitie ten behoeve van de hervorming van de langdurige zorg. De komende twee weken zal ik uw Kamer nog nader informeren over de betreffende onderwerpen”, belooft de staatssecretaris.

Hij heeft er alle vertrouwen in dat de Tweede Kamer op tijd over voldoende informatie beschikt om de juiste besluiten te kunnen nemen. “Met de reeds gestuurde brieven en wetsvoorstellen en de aankondiging van bovenstaande brieven die op korte termijn aan uw Kamer worden verzonden, ben ik van mening dat de noodzakelijke informatie en duidelijkheid geboden wordt voor een spoedige parlementaire behandeling.”

Instelling

De verwachting is dat straks steeds meer cliënten thuis verzorgd worden, in plaats van in een instelling. “Ik heb onderzoek laten uitvoeren naar de voorwaarden waaronder deze cliënten met ondersteuning vanuit de Wmo en zorg vanuit de Zvw, thuis kunnen wonen. Hieruit blijkt dat integrale zorg er aan bijdraagt dat deze cliënten thuis kunnen blijven”, schrijft Van Rijn.

“In de nieuwe situatie wordt er voor wat betreft de toegang tot de Wet Langdurige Zorg, niet meer voor een bepaald Zorgpakket geïndiceerd, maar zijn het zorginhoudelijke criteria die de toegang bepalen, namelijk een blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24uur per dag zorg in de nabijheid.”

Awbz naar wmo

De staatssecretaris heeft er alle vertrouwen in op korte termijn de transitie van de awbz naar de wmo te voltooien. “De implementatie staat in de startblokken; zowel op mijn ministerie en bij alle partijen in het veld, waaronder de gemeenten. De hervorming van de langdurige zorg dient de zorg en ondersteuning beter te maken en financieel houdbaar, voor nu en voor de toekomstige generaties die deze zorg nodig hebben.”

De oppositie ageerde vorige week tijdens een procedurevergadering nog tegen de razendsnelle behandeling van de nieuwe wet. De partijen waaronder CDA, SP, GroenLinks en PVV willen de nieuwe wet in samenhang met de andere zorgwetten behandelen. Dat betekent dat eerst alle vragen over de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) en de veranderingen van de zorgverzekeringswet (Zvw) bekend zijn, om vervolgens in een periode van een week de wetten achter elkaar te behandelen. Maar dat strookt dus niet met de planning van Van Rijn.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

4 reacties op “‘Vóór zomerreces duidelijkheid over decentralisatie awbz naar wmo’”

Henry Slot|27.03.14|15:14

Ik lees: “Zo zijn diverse gemeenten aan het experimenteren om het awbz-vervoer voortaan door ongediplomeerde vrijwilligers te laten uitvoeren” Jammer, medewerkers in de zorg, die ook t.b.v. AWBZ kunnen werken moet m.b.t. zijn/haar discipline gediplomeeerd en BIG geregistreerd zijn om dat werk te mog en doen. Om kosten te besparen gaan we misschien vrijwilligers met “B” rijbewijs inzetten voor dit speciale personen vervoer. Wat stelt een chauffeursdiploma annex KIWA registratie dan nog voor?

Lucas Nietveld|27.03.14|18:52

In de Europese wetgeving staat dat de Nederlandse Regering verantwoordelijk blijft voor de Ouderen Zorg,dus is er dan niemand die eens ,naar die wetten omkijkt? met al die Advocaten bij de Gemeente?laten die hun huiswerk eens goed doen,en vrijwilligers dit werk laten doen is brood roof!!!,en er gebeuren veel meer ongelukken,waar zijn we,mee bezig in Nederland,wij maken ons druk om andere landen,terwijl ons zorgstelsel,en werk van ons word ontnomen!!! Schandalig meer ongelukken!Mensen word wakker

Ludolf Zandt|28.03.14|13:26

Geen Kiwa
Geen Chauffeurspas
Geen Chauffeursopleiding
Geen Ervaring
Geen cursussen ?
Geen BHV diploma.
Taxichauffeur naar de bijstand en dan als gediplomeerde slaaf aan het werk.
CAO in Vuurkorf

Frankie Voorburg|08.04.14|17:18

Ik wil u laten weten dat ik door de bezuinigingen op de gezondheidszorg (lees WMO) binnenkort geen gebruik meer kan maken van de BIOS taxi.
Ik betaal nu €1,95 om naar de dagbesteding te gaan (2 zones).
over 2 maanden zijn mijn 350 zones op.
Dan moet ik €7,50 per zone gaan betalen, per maand wordt dat €120,00
Ik moet dan noodgedwongen stoppen met de dagbesteding, wat ik erg zal gaan missen, ik doe er vrijwilligerswerk en ik voel me gewaardeerd.