Andre Rouvoet

Zorgverzekeraars willen uitstel decentralisatie AWBZ

Andre Rouvoet

De zorgverzekeraars willen dat het kabinet de decentralisatie van de AWBZ uitstelt. Ze pleiten ervoor de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de overheveling van de langdurige GGZ en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking (ZG) uit te stellen tot 1 januari 2016. Zij vinden het – gelet op de omvang en stapeling van alle transities in de langdurige zorg en de risico’s voor de continuïteit van zorg aan cliënten die dit met zich mee brengt – niet verantwoord om alle veranderingen gelijktijdig hun beslag te laten krijgen.

Omdat de introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet samen met de nieuwe Wmo het fundament voor de opbouw van de (langdurige) zorg en ondersteuning in de thuissituatie vormt, dient deze prioriteit te hebben. Dat schrijft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland vandaag in een brief aan de Vaste Commissie van VWS in de Tweede Kamer.

Hervormingen

Ondanks de vele voorbereidingen hebben zorgverzekeraars op dit moment grote zorgen over het tempo, de gelijktijdigheid en de omvang van de hervormingen. De veranderingen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, ernstig zieke kinderen of mensen met langdurige psychische problematiek vragen om grote zorgvuldigheid.

Naast het tempo zien zorgverzekeraars ook grote risico’s als het kabinet vasthoudt aan de plannen om zorgverzekeraars sneller dan verantwoord is risicodragend te maken voor de wijkverpleging, de langdurige GGZ en de zorg voor zintuigelijk gehandicapten.

Bezuinigingen

Ook vragen de zorgverzekeraars er bij de staatssecretaris op aan te dringen om vanuit het ministerie van VWS een intensieve en langlopende campagne te starten, die alle betrokkenen eerlijk en duidelijk informeert over álle consequenties van de veranderingen, dus ook over het feit dat deze forse bezuinigingen gepaard gaan, die onontkoombaar door velen gevoeld zullen gaan worden.

Er komt veel aan nieuwe zorgtaken af op gemeenten en zorgverzekeraars, zegt woordvoerder André Rouvoet namens de Zorgverzekeraars. Volgens hem is alle aandacht nodig om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komend jaar goed uit te voeren. In die wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, en zorgverzekeraars voor verpleging thuis.

Te weinig tijd

Er is dan te weinig tijd voor verzekeraars om zich ook goed voor te bereiden op een andere grote taak, namelijk het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg. In de wet wordt de zware zorg met recht op verblijf geregeld.

Vóór het zomerreces van de Tweede Kamer moet er volledige duidelijkheid zijn over de decentralisatie van de awbz naar de wmo. Want om de nieuwe wet per 1 januari 2015 in te laten gaan, moet de wmo 2015 en de AMvB wmo voor het zomerreces van dit jaar gepubliceerd zijn in het Staatsblad.

Lees ook: ‘Vóór zomerreces duidelijkheid over decentralisatie awbz naar wmo’

Onderwerpen: ,

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Zorgverzekeraars willen uitstel decentralisatie AWBZ”

Nico Gerards|15.04.14|18:07

ze zijn amper de politiek uit of ze hebben alweer een baan die samenhangt met de politiek.