schoolvervoer, schooltaxi, leerlingenvervoer

Dordrecht voert eigen bijdrage en hogere kilometergrens in

De gemeente Dordrecht gaat bezuinigen op het leerlingenvervoer. Daartoe is een nieuwe regeling opgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van de kilometergrens van 2 naar 4 kilometer voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs en een eigen bijdrage van € 300,00 voor kinderen van het speciaal basisonderwijs en € 500,00 voor kinderen van het basisonderwijs.

“Deze bedragen passen binnen de wettelijke kaders van het Rijk en zijn gebaseerd op de prijzen in het openbaar vervoer”, meldt de gemeente. De leeftijdsgrens voor zelfstandig reizen wordt verruimd, van 9 naar 11 jaar.

Leerlingenvervoer

Op dit moment maken ongeveer 550 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer met fiets, openbaar vervoer, auto, aangepast vervoer en taxi(bus). In het nieuwe schooljaar zijn dat er ongeveer 460.

De gemeenteraad heeft in februari 2014 ingestemd met de bezuinigingen op het leerlingenvervoer. De nieuwe regeling is daar het gevolg van. Op 24 juni 2014 neemt de raad een besluit over de nieuwe verordening. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling op 1 augustus 2014 ingaat.

Uitzondering

Er wordt een uitzondering gemaakt voor leerlingen die dichter dan 4 kilometer van school wonen, maar een aantoonbare vervoershandicap hebben waardoor ze niet zelfstandig met het openbaar vervoer of fiets kunnen reizen. Ook zijn er in bijzondere gevallen mogelijkheden voor maatwerk.

Met de nieuwe regeling wil de gemeente het leerlingenvervoer betaalbaar houden. Zo kan de gemeente hulp blijven bieden aan kinderen die ver moeten reizen en passend vervoer nodig hebben om bij hun school voor speciaal onderwijs te komen.

Bezuiniging

Bij de bespreking van de kadernota in de zomer van 2013 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar bezuinigingen op leerlingenvervoer en mogelijkheden van maatwerk. Uit het onderzoek werd volgens de gemeente duidelijk dat Dordrecht een ruimhartig beleid voert en dat vergelijkbare gemeenten hogere kilometergrenzen hanteren en een eigen bijdrage vragen.

Omdat er grote weerstand was tegen een verhoging naar 6 kilometer heeft de gemeenteraad gekozen voor 4 kilometer. “Dat betekent wel dat naast genoemde maatregelen de gemeente ook het aanbestedingsvoordeel in moet zetten om de bezuiniging te halen”, meldt de gemeente. Met andere woorden: de taxivervoerder moet deze maatregel betalen.

Gesprekken

De bezuiniging heeft direct consequenties voor de ouders en scholen. Daarom heeft de gemeente verschillende gesprekken met hen gevoerd over andere bezuinigingsmogelijkheden. Daar zijn geen nieuwe bevindingen uit gekomen.

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.