Marc Rozendal, Connexxion, directeur Taxi

Connexxion: zelfde eisen voor vrijwilligers als taxichauffeurs

Als de overheid toestaat dat doelgroepenvervoer, zoals AWBZ-vervoer, wordt uitgevoerd door vrijwilligers, dan dient zij eerst een fundamentele vraag te beantwoorden. Hoe belangrijk zijn eisen die gesteld worden aan taxichauffeurs? „Want als zaken als VOG, chauffeursdiploma en opleidingen voor contractvervoer voor haar niet belangrijk zijn, dan moeten ze voor de hele taxibranche afgeschaft worden.” Dat zegt Marc Rozendal, directeur Taxi bij Connexxion.

Ook Connexxion heeft last van de toenemende prijsdruk in de taxibranche. En de forse bezuinigingen van de overheid op het contractvervoer. Vanwege de teruglopende budgetten kijken sommige opdrachtgevers met interesse naar de inzet van vrijwilligers.

Vrijwilligers

Vervoer uitgevoerd door vrijwilligers is veel goedkoper in de uitvoering. Loonkosten vormen immers de grootste kostenpost in de taxibranche. Maar het vrijwilligers-vervoer zorgt ook voor verdringing van taxichauffeurs. Bovendien worden aan deze vrijwillige chauffeurs geen kwaliteits-eisen gesteld. Rozendal maakt zich daar zorgen over.

„Het is wachten op het eerste ongeluk. Dan zijn de poppen aan het dansen. Want het is toch niet voor niets dat de overheid zoveel eisen stelt aan de taxibranche om dit soort vervoer uit te voeren?”, vraagt Rozendal zich af.

Regels taxibranche

Minister Kamp kondigde onlangs aan dat eventuele taxiwetten die innovaties als Uber tegenhouden, wellicht ouderwets zijn en aangepast dienen te worden. „Laat de minister dan ook kijken naar alle regels die gesteld worden aan taxichauffeurs en -bedrijven om doelgroepenvervoer te mogen uitvoeren”, vindt Rozendal.

„Want als ze vindt dat die regels niet nodig zijn voor vrijwilligers die gehandicapten vervoeren, waarom stel je ze dan wel verplicht voor taxichauffeurs? Opdrachtgevers die gebruik maken van vrijwilligers voor vervoer van hun cliënten stappen daar te makkelijk overheen.”

Combineren van vervoer

De komende twee jaar verwacht de Connexxion-directeur een verdere kaalslag in de taxibranche. Diverse taxibedrijven zullen daarbij het loodje leggen „De komende jaren zal de totale omzet verder achteruitgaan”, denkt Rozendal. “Daarentegen zal over een paar jaar de kwaliteit van de omzet gaan verbeteren. Want overheden zullen vanuit bezuinigingsoogpunt steeds meer de financiering voor verschillende soorten vervoer gaan bundelen.”

„Dus een combinatie van leerlingenvervoer met Wmo-vervoer, AWBZ-vervoer, noem maar op. Dat biedt kansen voor de taxibranche. Zo kun je bijvoorbeeld met één voertuig ’s ochtends leerlingenvervoer doen. Daarna AWBZ-vervoer. Vervolgens Wmo-vervoer. Dat wordt dan allemaal in één aanbesteding gegoten met venstertijden. Dat biedt een veel betere efficiency.”

Regiotaxi-regels

Maar daartoe moeten wel alle regels gelijkgetrokken worden. Want je kunt niet de AWBZ-klanten confronteren met de regiotaxi-regels en alle onzekerheden met betrekking tot vertrek- en aankomsttijd die daarbij horen. Dat kunnen de instellingen niet aan, verwacht Rozendal.

Toch zijn er volgens hem ook lichtpuntjes te bespeuren. „Er zijn eigenlijk geen aanbestedingen meer die voor 100% op prijs worden aanbesteed. Ondanks een focus op budget is kwaliteit toch belangrijker geworden in aanbestedingen. Dat is met name in het afgelopen half jaar zichtbaar geworden.”

Tarieven

Maar dat voorkomt niet dat er nog altijd grote verschillen in de tarieven bestaan waarmee taxibedrijven inschrijven op aanbestedingen. „Soms wordt een opdracht gewonnen omdat een vervoerder maar liefst 40% onder ons tarief zit”, legt Rozendal uit.

Het kan dan in sommige gevallen bijna niet anders dan dat de gevolgen van deze lage tarieven bij de chauffeurs neergelegd worden. Bijvoorbeeld door structureel te weinig uren uit te betalen. Want daar valt al snel veel geld te besparen.

Boordcomputer Taxi

„Daarom is het goed dat ieder taxibedrijf straks over een Boordcomputer Taxi beschikt”, vindt Rozendal. „Want dan wordt de arbeidstijd van chauffeurs tenminste onomstotelijk vastgelegd. Al onze voertuigen zijn al voorzien. Dus wij zijn klaar voor de BCT-verplichting per juli. Het is een gigantische investering, maar zorgt wel voor eerlijke concurrentie.”

Wel merkt hij dat de nieuwe aanbestedingswet, die kleine taxi-ondernemers de kans moet geven ook in te schrijven op aanbestedingen, soms wel erg nauw wordt nageleefd. Sommige opdrachten bevatten tientallen percelen, zoals laatst een aanbesteding Leerlingenvervoer in Zuid-Limburg.

Percelen

„Terwijl het maar om een klein gebied gaat, dat uiteindelijk slechts door een paar vervoerders wordt gewonnen. Dan heeft het geen zin om tientallen percelen aan te besteden. Het is goed dat kleine bedrijven ook mee kunnen doen, maar we moeten er niet in doorschieten. Dat levert alleen maar extra administratieve lasten op.”

Door de steeds lagere tarieven is ook Connexxion aan het kijken naar manieren om het vervoer anders in te richten. Een optie die bekeken wordt is het inzetten van zzp’ers, in plaats van loondienstchauffeurs. Al zitten daar nog wel een hoop haken en ogen aan.

Loondienstchauffeurs

Rozendal: „Loondienstchauffeurs brengen veel meer kwaliteit. Want die kunnen we zelf opleiden. Maar dat brengt natuurlijk ook een kostenplaatje met zich mee. Werken met zzp’ers is goedkoper, maar dat moet dan heel strak georganiseerd worden. Want als zij een klant kunnen vervoeren voor een commercieel tarief, dan gaat dat vaak voor.”

Ook andere zaken als voertuig-eisen die verschillende opdrachtgevers stellen, houden dergelijke ontwikkelingen tegen. Een zzp’er heeft vaak een eigen voertuig en doet het vervoer voor meerdere klanten in het zakelijk vervoer. Maar opdrachtgevers in doelgroepenvervoer willen vaak bijvoorbeeld een aparte eigen kleurstelling. Dat zou betekenen dat een zzp’er zijn voertuig daarop steeds zou moeten aanpassen.

Bezuinigingen

Bovendien is het maar de vraag of opdrachtgevers het gewenst achten dat hun vervoer door zzp’ers wordt uitgevoerd in plaats van loondienstchauffeurs. „Maar onder druk van bezuinigingen wordt alles vloeibaar”, weet Rozendal.

„Daarbij moet ik wel opmerken dat het makkelijker is om loondienstchauffeurs om te zetten naar zzp’er, dan straattaxichauffeurs om te zetten naar zzp’er voor contractvervoer. Want je moet toch betrokken zijn bij de doelgroep. Niet iedere zzp’er is daarvoor geschikt, zoals sommige straattaxichauffeurs. Doelgroepenchauffeur is echt alleen voor vakmensen die betrokken zijn en gevoel hebben met de doelgroep.”

Bart Pals

Benieuwd naar de visie van Marc Rozendal op de toekomst van het contractvervoer? Kom dan naar het Congres Contractvervoer tijdens de Nationale Taxidag 2014

Banner, NTD4, Nationale Taxidag, Congres Contractvervoer, 2014

Auteur: Bart Pals

18 reacties op “Connexxion: zelfde eisen voor vrijwilligers als taxichauffeurs”

Paul Dijkhuizen|12.06.14|13:54

Na een grote hoeveelheid aanbestedingen te hebben gewonnen door middel van het aanbieden van het vervoer voor afbraakprijzen is de Connexxion wel zo’n beetje de allerlaatste die hier iets over mag zeggen. Lokale ondernemers zijn jarenlang door dit bedrijf weggedrukt en hebben hun deuren kunnen sluiten, mensen die al jaren hun brood als chauffeur verdienden verloren hierdoor hun baan. Veel beter zou zijn om voor vrijwilligers dezelfde eisen te stellen als er aan taxichauffeurs gesteld worden.

Bas van der Donk|12.06.14|14:22

Op zich een terechte discussie die gevoerd moet gaan worden. Ik snap de stelling van de overheden welke met Vrijwilligers vervoer gaan werken. Ze doen namelijk niet illegaals. Het vrijwilligers vervoer voert wel een oneerlijke concurrentie met de taxibedrijven. De eisen aan chauffeurs en voertuigen moeten daarom dan ook gelijk worden getrokken

Een taxi|12.06.14|14:45

Hmm volgens mij roepen alle andere taxibedrijven van Nederland dit al 10 jaar. Tegen “gratis” kun je niet concurreren.

Henk Schilperoort|12.06.14|16:01

Dat Connexxion jarenlang andere taxibedrijven naar de tweede plaats heeft verwezen, komt hoofdzakelijk doordat Connexxion een staatsbedrijf was. De ene hand wast de andere. Het laatste zinnetje van Marc Rozendaal wekt wel enige bevreemding op: doelgroepenchauffeur kan een ieder doen, die normaal met mensen met een beperking kan omgaan, dus niets van betrokken zijn bij en gevoel hebben voor.

Bernard Wiegman|12.06.14|16:06

100-0 voor Marc Rozendal ,het is ook te zot van woorden dat auto,s lekker op geel rijden en de markt totaal verzieken.

Anoniem|12.06.14|16:26

Zorgen dat er steeds meer werkelozen komen… allemaal verplicht vrijwilligerswerk doen tegen een bijstanduitkering.

Een werkgever is verplicht minimaal het minimumloon te betalen voor arbeid. De overheid is dus onwettig bezig!!!

Ton van Dalfsen|12.06.14|18:17

Helemaal met Paul eens !!!! Zoals ik al eerder in een onderwerp aan heb gegeven is: dat de voorloper van Connexxion ( NZH toenmalig staatsbedrijf ) veel taxibedrijven heeft opgekocht , en dat met staatssteun. En nu ze meer aanbestedingen verliezen en de overheid in de kosten is gaan snijden beginnen ze nu over dit te mauwen. Ja ben het wel mee eens dat de vrijwilliger ook aan de eisen van de taxichauffeur moet voldoen. Als je als connexxion vind dat de lokale bedrijven ook mee mogen doen

Ton van Dalfsen|12.06.14|18:19

moeten ze ook beter moeten gaan samenwerken met de lokale en ZZP-ers. De ZZP-ers willen wel maar connexxion vraagt hoge eisen zoals die belachelijke TX keur. wat niet te doen is voor een ZZP-er. Help liever beter mee dan de grote jongen uit te hangen

Ton van Dalfsen|12.06.14|18:24

Laat het weer zo zijn als vroeger dat de lokale ondernemer het schoolvervoer krijgt zonder aan te besteden. Dat kan ook door landelijk een tarief vast te leggen. En WMO etc ook gewoon door de lokale bedrijven laten doen. Had je vroeger toch ook met de ziekenfondsen. maar die hebben het woord aanbesteden ook ontdekt. De overheid maakt zelf de markt kapot.

Ton van Dalfsen|12.06.14|18:28

Je moet als MANAGER ! van connexxion eens luisteren naar de vakbekwame ondernemers. Maar niet hun ideeën wegstemmen bijv. op een vergadering van een KNV.

Rufus Kohn|12.06.14|20:22

Ik pleit voor meer vrijwilligers in de politiek

Rufus Kohn|12.06.14|20:26

Ik krijg heel veel klachten van taxichauffeurs dat hun managers ergerlijk stalk-gedrag vertonen bij ziek meldingen. Ziekte wordt niet in de prijs meegerekend denk ik.

Betrokken personeel verdienen een vaste betrekking.

Limoparty Vipnight|12.06.14|20:57

Er is ook nog een CAO Taxi met AVV. In artikel 6.3 staat dat ZZP-ers voor maximaal 15% van de vigerende bruto loonsom mogen worden ingehuurd. Ook weer een beperking. ZZP Collectief heeft hier tegen geprotesteerd. In de CAO Besloten Busvervoer worden ZZP chauffeurs al sinds 2008 geboycot! Wij strijden inmiddels al vijf jaar voor verandering.

Om onze krachten te bundelen zoeken wij leden. Samen staan we sterk!

Voor meer informatie: http://www.zzpcollectiefservice.nl

Ruud Dusseldorp|13.06.14|14:13

De opmerking m.b.t. lage inschrijvingen geldt volgens mij – zeker de laatste maanden – voor Connexxion Taxi. Ook zij winnen aanbestedingen met enkele tonnen verschil…!

Ad van de Weijenberg|13.06.14|14:57

Ik moet mijn huis verbouwen en zoek nog vrijwillige schilders en stukadoors. Ze moeten wel ingeschreven staan bij het UWV en minimaal 15 jaar ervaring hebben in de bouw.

Freek Daemen|21.06.14|19:59

Lol vrijwilligers die door de ggz ingezet worden om clienten te rijden.
Zijn zelf patiënten vaak zijn deze nog aan zware medicatie.
Het komt ook nog eens voor dat de chauffeur of diens bijrijder in een psychose raken.
Verder krijgen ze dan ook nog eens geld voor deze chauffeurs omdat ze dit opschrijven als dagbesteding.

Fijn vooruitzicht wat de toekomst gaat brengen!

Paul Dijkhuizen|01.07.14|16:33

De eerste kamer is akkoord gegaan met de participatiewet, dat houdt onder meer in dat van mensen meer tegenprestaties kunnen worden gevraagd om in aanmerking te komen voor een uitkering. Probleem opgelost lijkt me, alle uitkeringsgerechtigden met een rijbewijs kunnen straks voor hun uitkering ingezet worden als chauffeur… Dat daardoor mensen hun baan verliezen geeft niet, die kunnen dan voor hun uitkering ingezet worden als chauffeur… dat daardoor mensen hun baan verliezen…. etc.etc.etc.

Bouke Pracht|09.08.14|10:38

samengevat de taxi branche is ziek ernstig ziek!!